Innlogging for kunder
   Glemt passord?    Brukertips
Kph Holding As
Juridisk navn:  Kph Holding As
Postadresse: Besøksadresse: Tlf: 95938381
Bregnefaret 33 Bregnefaret 33 Fax:
1405 Langhus 1405 Langhus
Fylke: Kommune:
Viken Nordre Follo
Org.nr: 983337252
Aksjekapital: 100.000 NOK
Etableringsdato: 4/18/2001
Foretakstype: AS
Tidligere navn: pål eidsvåg consult as
Revisor: Knudsen Revisjonsbyrå As
Regnskapsfører: Ski Revisjon As
Utvikling:
Omsetning  
  
-18.13%
Resultat  
  
-34.88%
Egenkapital  
  
2.23%
Hovedpunkter i regnskapet
2021 2020 2019 2018 2017
Omsetning: 10.918.000 13.336.000 10.325.000 10.099.000 9.916.000
Resultat: 1.852.000 2.844.000 2.099.000 1.178.000 2.602.000
Egenkapital: 4.314.000 4.220.000 2.132.000 550.000 244.000
Regnskap for  Kph Holding As
Resultat 2021 2020 2019 2018 2017
Driftsinntekter 10.918.000 13.336.000 10.325.000 10.099.000 9.916.000
Driftskostnader -8.915.000 -9.916.000 -8.654.000 -8.513.000 -8.300.000
Driftsresultat 2.004.000 3.419.000 1.671.000 1.586.000 1.615.000
Finansinntekter 1.932.000 919.000 1.164.000 71.000 1.887.000
Finanskostnader -2.084.000 -1.493.000 -737.000 -479.000 -900.000
Finans -152.000 -574.000 427.000 -408.000 987.000
Resultat før skatt 1.852.000 2.844.000 2.099.000 1.178.000 2.602.000
Skattekostnad -458.000 -756.000 -216.000 -372.000 -395.000
Årsresultat 1.394.000 2.088.000 1.882.000 806.000 2.207.000
Balanse          
Sum anleggsmidler 470.000 830.000 102.000 42.000 35.000
Sum omløpsmidler 6.234.000 6.050.000 4.209.000 2.969.000 4.822.000
Sum eiendeler 6.704.000 6.880.000 4.311.000 3.011.000 4.857.000
Sum opptjent egenkapital 4.214.000 4.120.000 2.032.000 450.000 144.000
Sum egenkapital 4.314.000 4.220.000 2.132.000 550.000 244.000
Sum langsiktig gjeld 32.000 0 0 0
Sum kortsiktig gjeld 2.390.000 2.628.000 2.178.000 2.461.000 4.613.000
Sum gjeld og egenkapital 6.704.000 6.880.000 4.310.000 3.011.000 4.857.000
Resultat detaljer          
Salgsinntekter 10.918.000 13.336.000 10.325.000 10.099.000 9.916.000
Andre inntekter 0 0 0
Driftsinntekter 10.918.000 13.336.000 10.325.000 10.099.000 9.916.000
Varekostnad -141.000 -200.000 -113.000 -32.000 -67.000
Lønninger -7.546.000 -8.510.000 -7.526.000 -7.639.000 -7.499.000
Avskrivning -60.000 -107.000 -58.000 -29.000 -14.000
Nedskrivning 0 0 0
Andre driftskostnader -1.168.000 -1.099.000 -957.000 -813.000 -720.000
Driftskostnader -8.915.000 -9.916.000 -8.654.000 -8.513.000 -8.300.000
Driftsresultat 2.004.000 3.419.000 1.671.000 1.586.000 1.615.000
Finansinntekter 1.932.000 919.000 1.164.000 71.000 1.887.000
Finanskostnader -2.084.000 -1.493.000 -737.000 -479.000 -900.000
Finans -152.000 -574.000 427.000 -408.000 987.000
Konsernbidrag 0 0 0
Utbytte -1.300.000 -300.000 -500.000 -2.100.000
Årsresultat 1.394.000 2.088.000 1.882.000 806.000 2.207.000
Balanse detaljer          
Goodwill 0 0 0
Sum Immatrielle midler 0 0 0
Fast eiendom 0 0 0
Maskiner anlegg 0 0 0
Driftsløsøre 20.000 830.000 102.000 42.000 35.000
Sum varige driftsmidler 20.000 830.000 102.000 42.000 35.000
Sum finansielle anleggsmidler 450.000 0 0 0
Sum anleggsmidler 470.000 830.000 102.000 42.000 35.000
Varebeholdning 0 0 0
Kundefordringer 88.000 81.000 448.000 701.000 540.000
Andre fordringer 46.000 74.000 131.000 97.000
Sum investeringer 1.913.000 4.126.000 2.491.000 819.000 1.547.000
Kasse, bank 4.233.000 1.797.000 1.196.000 1.319.000 2.638.000
Sum omløpsmidler 6.234.000 6.050.000 4.209.000 2.969.000 4.822.000
Sum eiendeler 6.704.000 6.880.000 4.311.000 3.011.000 4.857.000
Sum opptjent egenkapital 4.214.000 4.120.000 2.032.000 450.000 144.000
Sum egenkapital 4.314.000 4.220.000 2.132.000 550.000 244.000
Sum avsetninger til forpliktelser 32.000 0 0 0
Gjeld til kredittinstitutt 0 0 0
Sum langsiktig gjeld 32.000 0 0 0
Leverandørgjeld 22.000 133.000 68.000 0 66.000
Betalbar skatt 491.000 724.000 216.000 372.000 395.000
Skyldig offentlige avgifter 827.000 970.000 884.000 872.000 809.000
Utbytte -1.300.000 -300.000 -500.000 -2.100.000
Annen kortsiktig gjeld 750.000 801.000 710.000 717.000 1.244.000
Sum kortsiktig gjeld 2.390.000 2.628.000 2.178.000 2.461.000 4.613.000
Sum gjeld og egenkapital 6.704.000 6.880.000 4.310.000 3.011.000 4.857.000
Nøkkeltallsanalyse          
Arbeidskapital 3.844.000 3.422.000 2.031.000 508.000 209.000
Likviditetsgrad 1 2.6 2.3 1.9 1.2 1
Likviditetsgrad 2 2.6 2.3 1.9 1.2 1
Soliditet 64.3 61.3 49.5 18.3 5
Resultatgrad 18.4 25.6 16.2 15.7 16.3
Rentedekningsgrad 1.0 2.3 2.3 3.3 1.8
Gjeldsgrad 0.6 0.6 1 4.5 18.9
Total kapitalrentabilitet 58.7 63.1 65.8 5 72.1
Signatur
02.06.2022
STYRETS LEDER ALENE.
Prokurister
02.06.2022
Styrets leder alene.
Revisoranmerkninger
Auditor Notes for 2021
Normal beretning
Auditor Notes for 2020
Normal beretning
Auditor Notes for 2019
Normal beretning
Send e-post Lukk
Navn:
E-post:
Om Bedriftsdatabasen       Kontakt oss       Produkter       Jobb i Bedriftsdatabasen      
Rolleindex