Kråkerøy Idrettslag
Juridisk navn:  Kråkerøy Idrettslag
Postadresse: Besøksadresse: Tlf: 69342190
Postboks 881 Enhuusveien 42 Fax:
1670 Kråkerøy 1679 Kråkerøy
Fylke: Kommune:
Viken Fredrikstad
Org.nr: 970935754
Aksjekapital: 0
Antall ansatte: 26
Etableringsdato: 2/25/1937
Foretakstype: FLI
Tidligere navn: klubbhuset kråkerøy idrettslag
Revisor: Bdo AS
Regnskapsfører: Azets Insight As
Utvikling:
Omsetning  
  
-12.41%
Resultat  
  
106.9%
Egenkapital  
  
62.8%
Hovedpunkter i regnskapet
2020 2019
Omsetning: 9.461.000 10.801.000
Resultat: 3.389.000 1.638.000
Egenkapital: 8.804.000 5.408.000
Regnskap for  Kråkerøy Idrettslag
Resultat 2020 2019
Driftsinntekter 9.461.000 10.801.000
Driftskostnader -6.071.000 -9.163.000
Driftsresultat 3.389.000 1.638.000
Finansinntekter 0
Finanskostnader 0
Finans 0
Resultat før skatt 3.389.000 1.638.000
Skattekostnad 0
Årsresultat 3.389.000 1.638.000
Balanse          
Sum anleggsmidler 1.990.000 1.734.000
Sum omløpsmidler 7.412.000 4.055.000
Sum eiendeler 9.402.000 5.789.000
Sum opptjent egenkapital 3.397.000 5.408.000
Sum egenkapital 8.804.000 5.408.000
Sum langsiktig gjeld 0
Sum kortsiktig gjeld 597.000 381.000
Sum gjeld og egenkapital 9.401.000 5.789.000
Resultat detaljer          
Salgsinntekter 3.431.000 1.825.000
Andre inntekter 6.029.000 8.976.000
Driftsinntekter 9.461.000 10.801.000
Varekostnad 0
Lønninger 0
Avskrivning 0
Nedskrivning 0
Andre driftskostnader -6.071.000 -9.163.000
Driftskostnader -6.071.000 -9.163.000
Driftsresultat 3.389.000 1.638.000
Finansinntekter 0
Finanskostnader 0
Finans 0
Konsernbidrag 0
Utbytte 0
Årsresultat 3.389.000 1.638.000
Balanse detaljer          
Goodwill 0
Sum Immatrielle midler 0
Fast eiendom 1.990.000 1.734.000
Maskiner anlegg 0
Driftsløsøre 0
Sum varige driftsmidler 1.990.000 1.734.000
Sum finansielle anleggsmidler 0
Sum anleggsmidler 1.990.000 1.734.000
Varebeholdning 0
Kundefordringer 0
Andre fordringer 635.000 827.000
Sum investeringer 0
Kasse, bank 6.777.000 3.228.000
Sum omløpsmidler 7.412.000 4.055.000
Sum eiendeler 9.402.000 5.789.000
Sum opptjent egenkapital 3.397.000 5.408.000
Sum egenkapital 8.804.000 5.408.000
Sum avsetninger til forpliktelser 0
Gjeld til kredittinstitutt 0
Sum langsiktig gjeld 0
Leverandørgjeld 168.000 235.000
Betalbar skatt 0
Skyldig offentlige avgifter 284.000 81.000
Utbytte 0
Annen kortsiktig gjeld 145.000 65.000
Sum kortsiktig gjeld 597.000 381.000
Sum gjeld og egenkapital 9.401.000 5.789.000
Nøkkeltallsanalyse          
Arbeidskapital 6.815.000 3.674.000
Likviditetsgrad 1 12.4 10.6
Likviditetsgrad 2 12.4 10.6
Soliditet 93.6 93.4
Resultatgrad 35.8 15.2
Rentedekningsgrad
Gjeldsgrad 0.1 0.1
Total kapitalrentabilitet 36.0 28.3
Revisoranmerkninger
Auditor Notes for 2020
Normal beretning
Auditor Notes for 2019
Revisorberetning ikke levert
Send e-post Lukk
Navn:
E-post:
Om Bedriftsdatabasen       Kontakt oss       Produkter       Jobb i Bedriftsdatabasen      
Rolleindex