Krüger Kaldnes AS
Juridisk navn:  Krüger Kaldnes AS
Postadresse: Besøksadresse: Tlf: 91608000
Nordre Fokserød 9 Nordre Fokserød 9 Fax: 33315518
3241 Sandefjord 3241 Sandefjord
Fylke: Kommune:
Vestfold og Telemark Sandefjord
Org.nr: 952216155
Aksjekapital: 5.421.312 NOK
Antall ansatte: 70
Etableringsdato: 6/30/1989
Foretakstype: AS
Tidligere navn: krügerkaldnes as
Revisor: Ernst & Young AS
Regnskapsfører: Torp Økonomi As
Utvikling:
Omsetning  
  
-26.54%
Resultat  
  
-507.48%
Egenkapital  
  
-934.03%
Hovedpunkter i regnskapet
2019 2018 2017 2016 2015
Omsetning: 328.930.000 447.755.000 334.781.000 330.696.000 292.934.000
Resultat: -50.828.000 -8.367.000 -15.052.000 8.154.000 -6.043.000
Egenkapital: -45.213.000 5.421.000 -3.639.000 16.896.000 11.279.000
Regnskap for  Krüger Kaldnes AS
Resultat 2019 2018 2017 2016 2015
Driftsinntekter 328.930.000 447.755.000 334.781.000 330.696.000 292.934.000
Driftskostnader -379.339.000 -456.550.000 -343.165.000 -320.973.000 -294.142.000
Driftsresultat -50.408.000 -8.795.000 -8.385.000 9.723.000 -1.209.000
Finansinntekter 36.333.000 26.894.000 27.954.000 36.676.000 14.134.000
Finanskostnader -36.753.000 -26.466.000 -34.622.000 -38.246.000 -18.968.000
Finans -420.000 428.000 -6.668.000 -1.570.000 -4.834.000
Resultat før skatt -50.828.000 -8.367.000 -15.052.000 8.154.000 -6.043.000
Skattekostnad -1.939.000 -3.343.000 -5.482.000 -2.537.000 89.000
Årsresultat -52.768.000 -11.709.000 -20.534.000 5.617.000 -5.954.000
Balanse          
Sum anleggsmidler 2.105.000 4.375.000 10.175.000 16.782.000 21.262.000
Sum omløpsmidler 153.055.000 248.099.000 247.535.000 151.046.000 133.796.000
Sum eiendeler 155.160.000 252.474.000 257.710.000 167.828.000 155.058.000
Sum opptjent egenkapital -55.232.000 -26.627.000 -14.917.000 5.617.000 0
Sum egenkapital -45.213.000 5.421.000 -3.639.000 16.896.000 11.279.000
Sum langsiktig gjeld 10.343.000 14.309.000 16.338.000 9.700.000 10.620.000
Sum kortsiktig gjeld 190.031.000 232.744.000 245.011.000 141.233.000 133.159.000
Sum gjeld og egenkapital 155.161.000 252.474.000 257.711.000 167.829.000 155.058.000
Resultat detaljer          
Salgsinntekter 328.930.000 443.969.000 334.781.000 330.696.000 292.934.000
Andre inntekter 0 3.786.000 0 0 0
Driftsinntekter 328.930.000 447.755.000 334.781.000 330.696.000 292.934.000
Varekostnad -266.977.000 -346.464.000 -240.534.000 -225.418.000 -206.501.000
Lønninger -76.247.000 -76.575.000 -70.475.000 -63.803.000 -55.881.000
Avskrivning -629.000 -842.000 -1.822.000 -2.073.000 -3.650.000
Nedskrivning 0 0 0 0 0
Andre driftskostnader -35.486.000 -32.669.000 -30.334.000 -29.679.000 -28.110.000
Driftskostnader -379.339.000 -456.550.000 -343.165.000 -320.973.000 -294.142.000
Driftsresultat -50.408.000 -8.795.000 -8.385.000 9.723.000 -1.209.000
Finansinntekter 36.333.000 26.894.000 27.954.000 36.676.000 14.134.000
Finanskostnader -36.753.000 -26.466.000 -34.622.000 -38.246.000 -18.968.000
Finans -420.000 428.000 -6.668.000 -1.570.000 -4.834.000
Konsernbidrag 0 0 0 0 0
Utbytte 0 0 0 0 0
Årsresultat -52.768.000 -11.709.000 -20.534.000 5.617.000 -5.954.000
Balanse detaljer          
Goodwill 0 0 2.238.000 0 0
Sum Immatrielle midler 0 2.541.000 8.818.000 15.420.000 19.077.000
Fast eiendom 0 0 0 0 0
Maskiner anlegg 0 0 0 0 0
Driftsløsøre 2.105.000 1.834.000 1.357.000 1.362.000 2.185.000
Sum varige driftsmidler 2.105.000 1.834.000 1.357.000 1.362.000 2.185.000
Sum finansielle anleggsmidler 0 0 0 0 0
Sum anleggsmidler 2.105.000 4.375.000 10.175.000 16.782.000 21.262.000
Varebeholdning 0 0 0 0 0
Kundefordringer 93.242.000 80.801.000 86.973.000 59.294.000 92.139.000
Andre fordringer 3.470.000 109.333.000 116.996.000 22.972.000 12.865.000
Sum investeringer 0 0 0 0 0
Kasse, bank 56.344.000 57.964.000 43.567.000 68.781.000 28.793.000
Sum omløpsmidler 153.055.000 248.099.000 247.535.000 151.046.000 133.796.000
Sum eiendeler 155.160.000 252.474.000 257.710.000 167.828.000 155.058.000
Sum opptjent egenkapital -55.232.000 -26.627.000 -14.917.000 5.617.000 0
Sum egenkapital -45.213.000 5.421.000 -3.639.000 16.896.000 11.279.000
Sum avsetninger til forpliktelser 10.343.000 14.309.000 16.338.000 9.700.000 10.620.000
Gjeld til kredittinstitutt 0 0 0 0 0
Sum langsiktig gjeld 10.343.000 14.309.000 16.338.000 9.700.000 10.620.000
Leverandørgjeld 13.768.000 23.725.000 20.851.000 22.611.000 49.339.000
Betalbar skatt 0 0 0 0 0
Skyldig offentlige avgifter 19.806.000 10.609.000 22.004.000 26.558.000 3.953.000
Utbytte 0 0 0 0 0
Annen kortsiktig gjeld 15.563.000 36.627.000 202.156.000 37.351.000 19.513.000
Sum kortsiktig gjeld 190.031.000 232.744.000 245.011.000 141.233.000 133.159.000
Sum gjeld og egenkapital 155.161.000 252.474.000 257.711.000 167.829.000 155.058.000
Nøkkeltallsanalyse          
Arbeidskapital -36.976.000 15.355.000 2.524.000 9.813.000 637.000
Likviditetsgrad 1 0.8 1.1 1 1.1 1.0
Likviditetsgrad 2 0.8 1.1 1 1.1 1.1
Soliditet -29.1 2.1 -1.4 10.1 7.3
Resultatgrad -15.3 -2.5 2.9 -0.4
Rentedekningsgrad -1.4 -0.3 -0.2 0.3 0.7
Gjeldsgrad -4.4 45.6 -71.8 8.9 12.7
Total kapitalrentabilitet -9.1 7.2 7.6 27.6 8.3
Signatur
03.05.2021
STYRETS LEDER OG ETT STYREMEDLEM I FELLESSKAP.
Prokurister
03.05.2021
DAGLIG LEDER ALENE.
Revisoranmerkninger
Auditor Notes for 2019
Normal beretning
Auditor Notes for 2018
Normal beretning
Auditor Notes for 2017
Normal beretning
Send e-post Lukk
Navn:
E-post:
Om Bedriftsdatabasen       Kontakt oss       Produkter       Jobb i Bedriftsdatabasen      
Rolleindex