Kr Kristiansen & Sønn As
Juridisk navn:  Kr Kristiansen & Sønn As
Postadresse: Besøksadresse: Tlf: 69353575
Smaragdveien 23 Produksjonsveien 5 Fax:
1639 Gamle Fredrikstad 1618 Fredrikstad
Fylke: Kommune:
Viken Fredrikstad
Org.nr: 913585305
Aksjekapital: 500.000 NOK
Antall ansatte: 1
Etableringsdato: 1/1/1972 1
Foretakstype: AS
Regnskapsfører: Hystad-Nilsen Råd & Bokføring As
Utvikling:
Omsetning  
  
29.56%
Resultat  
  
76.3%
Egenkapital  
  
-13.21%
Hovedpunkter i regnskapet
2021 2020 2019 2018 2017
Omsetning: 881.000 680.000 521.000 438.000 461.000
Resultat: -146.000 -616.000 -384.000 -74.000 150.000
Egenkapital: -1.251.000 -1.105.000 -489.000 -105.000 -31.000
Regnskap for  Kr Kristiansen & Sønn As
Resultat 2021 2020 2019 2018 2017
Driftsinntekter 881.000 680.000 521.000 438.000 461.000
Driftskostnader -835.000 -1.101.000 -750.000 -476.000 -272.000
Driftsresultat 46.000 -422.000 -228.000 -38.000 189.000
Finansinntekter 0 0 0
Finanskostnader -192.000 -194.000 -156.000 -36.000 -39.000
Finans -192.000 -194.000 -156.000 -36.000 -39.000
Resultat før skatt -146.000 -616.000 -384.000 -74.000 150.000
Skattekostnad 0 0 0
Årsresultat -146.000 -616.000 -384.000 -74.000 150.000
Balanse          
Sum anleggsmidler 2.000.000 2.129.000 2.129.000 612.000 626.000
Sum omløpsmidler 426.000 181.000 55.000 190.000 152.000
Sum eiendeler 2.426.000 2.310.000 2.184.000 802.000 778.000
Sum opptjent egenkapital -1.751.000 -1.605.000 -989.000 -605.000 -531.000
Sum egenkapital -1.251.000 -1.105.000 -489.000 -105.000 -31.000
Sum langsiktig gjeld 2.738.000 2.888.000 2.502.000 590.000 664.000
Sum kortsiktig gjeld 939.000 527.000 172.000 317.000 144.000
Sum gjeld og egenkapital 2.426.000 2.310.000 2.185.000 802.000 777.000
Resultat detaljer          
Salgsinntekter 335.000 831.000 457.000 4.000 0
Andre inntekter 546.000 -151.000 65.000 434.000 461.000
Driftsinntekter 881.000 680.000 521.000 438.000 461.000
Varekostnad -9.000 0 0 0
Lønninger -253.000 -227.000 -196.000 -132.000 29.000
Avskrivning -129.000 -485.000 -102.000 -14.000 -14.000
Nedskrivning 0 0 0
Andre driftskostnader -444.000 -389.000 -452.000 -330.000 -287.000
Driftskostnader -835.000 -1.101.000 -750.000 -476.000 -272.000
Driftsresultat 46.000 -422.000 -228.000 -38.000 189.000
Finansinntekter 0 0 0
Finanskostnader -192.000 -194.000 -156.000 -36.000 -39.000
Finans -192.000 -194.000 -156.000 -36.000 -39.000
Konsernbidrag 0 0 0
Utbytte 0 0 0
Årsresultat -146.000 -616.000 -384.000 -74.000 150.000
Balanse detaljer          
Goodwill 0 0 0
Sum Immatrielle midler 0 0 0
Fast eiendom 1.989.000 2.106.000 2.095.000 603.000 617.000
Maskiner anlegg 0 0 0
Driftsløsøre 11.000 23.000 35.000 8.000 8.000
Sum varige driftsmidler 2.000.000 2.129.000 2.129.000 612.000 626.000
Sum finansielle anleggsmidler 0 0 0
Sum anleggsmidler 2.000.000 2.129.000 2.129.000 612.000 626.000
Varebeholdning 0 0 0
Kundefordringer 360.000 0 181.000 150.000
Andre fordringer 22.000 9.000 34.000 8.000 0
Sum investeringer 0 0 0
Kasse, bank 45.000 171.000 22.000 1.000 2.000
Sum omløpsmidler 426.000 181.000 55.000 190.000 152.000
Sum eiendeler 2.426.000 2.310.000 2.184.000 802.000 778.000
Sum opptjent egenkapital -1.751.000 -1.605.000 -989.000 -605.000 -531.000
Sum egenkapital -1.251.000 -1.105.000 -489.000 -105.000 -31.000
Sum avsetninger til forpliktelser 0 0 0
Gjeld til kredittinstitutt 0 0 0
Sum langsiktig gjeld 2.738.000 2.888.000 2.502.000 590.000 664.000
Leverandørgjeld 88.000 86.000 54.000 13.000 18.000
Betalbar skatt 0 0 0
Skyldig offentlige avgifter 41.000 45.000 16.000 34.000 14.000
Utbytte 0 0 0
Annen kortsiktig gjeld 810.000 396.000 102.000 269.000 113.000
Sum kortsiktig gjeld 939.000 527.000 172.000 317.000 144.000
Sum gjeld og egenkapital 2.426.000 2.310.000 2.185.000 802.000 777.000
Nøkkeltallsanalyse          
Arbeidskapital -513.000 -346.000 -117.000 -127.000 8.000
Likviditetsgrad 1 0.5 0.3 0.3 0.6 1.1
Likviditetsgrad 2 0.5 0.3 0.3 0.6 1.1
Soliditet -51.6 -47.8 -22.4 -13.1
Resultatgrad 5.2 -62.1 -43.8 -8.7 4
Rentedekningsgrad 0.2 -2.2 -1.5 -1.1 4.8
Gjeldsgrad -2.9 -3.1 -5.5 -8.6 -26.1
Total kapitalrentabilitet 1.9 -18.3 -10.4 -4.7 24.3
Signatur
31.01.2022
STYRETS MEDLEMMER I FELLESSKAP.
Prokurister
31.01.2022
Prokura hver for seg
Kristiansen Kristoffer
Revisoranmerkninger
Auditor Notes for 2021
Revisorberetning ikke levert
Fravalgt revisjonsplikt
Auditor Notes for 2020
Revisorberetning ikke levert
Fravalgt revisjonsplikt
Auditor Notes for 2019
Fravalgt revisjonsplikt
Send e-post Lukk
Navn:
E-post:
Om Bedriftsdatabasen       Kontakt oss       Produkter       Jobb i Bedriftsdatabasen      
Rolleindex