Innlogging for kunder
   Glemt passord?    Brukertips
Kraabol AS
Juridisk navn:  Kraabol AS
Postadresse: Besøksadresse: Tlf: 22225683
Holtervegen 79 Holtervegen 79 Fax: 22225683
2034 Holter 2034 Holter
Fylke: Kommune:
Viken Nannestad
Org.nr: 984177070
Aksjekapital: 100.000 NOK
Etableringsdato: 1/21/2002
Foretakstype: AS
Regnskapsfører: Skedsmo Regnskap As
Utvikling:
Omsetning  
  
42.52%
Resultat  
  
1434.78%
Egenkapital  
  
221.19%
Hovedpunkter i regnskapet
2021 2020 2019 2018 2017
Omsetning: 429.000 301.000 202.000 381.000 12.000
Resultat: 307.000 -23.000 36.000 165.000 -11.000
Egenkapital: 379.000 118.000 141.000 204.000 144.000
Regnskap for  Kraabol AS
Resultat 2021 2020 2019 2018 2017
Driftsinntekter 429.000 301.000 202.000 381.000 12.000
Driftskostnader -121.000 -255.000 -166.000 -216.000 -23.000
Driftsresultat 307.000 46.000 36.000 164.000 -11.000
Finansinntekter -69.000 0 1.000 0
Finanskostnader 0 0 0
Finans -69.000 0 1.000 0
Resultat før skatt 307.000 -23.000 36.000 165.000 -11.000
Skattekostnad -46.000 -24.000 -35.000 0
Årsresultat 261.000 -23.000 12.000 130.000 -11.000
Balanse          
Sum anleggsmidler 0 0 0
Sum omløpsmidler 606.000 272.000 287.000 401.000 146.000
Sum eiendeler 606.000 272.000 287.000 401.000 146.000
Sum opptjent egenkapital 279.000 18.000 41.000 104.000 44.000
Sum egenkapital 379.000 118.000 141.000 204.000 144.000
Sum langsiktig gjeld 1.000 0 0 0
Sum kortsiktig gjeld 226.000 154.000 146.000 197.000 2.000
Sum gjeld og egenkapital 606.000 272.000 287.000 401.000 146.000
Resultat detaljer          
Salgsinntekter 429.000 301.000 202.000 381.000 12.000
Andre inntekter 0 0 0
Driftsinntekter 429.000 301.000 202.000 381.000 12.000
Varekostnad -45.000 -69.000 0 0 0
Lønninger -1.000 -141.000 0 -154.000 0
Avskrivning 0 0 0
Nedskrivning 0 0 0
Andre driftskostnader -75.000 -45.000 -166.000 -62.000 -23.000
Driftskostnader -121.000 -255.000 -166.000 -216.000 -23.000
Driftsresultat 307.000 46.000 36.000 164.000 -11.000
Finansinntekter -69.000 0 1.000 0
Finanskostnader 0 0 0
Finans -69.000 0 1.000 0
Konsernbidrag 0 0 0
Utbytte -75.000 -70.000 0
Årsresultat 261.000 -23.000 12.000 130.000 -11.000
Balanse detaljer          
Goodwill 0 0 0
Sum Immatrielle midler 0 0 0
Fast eiendom 0 0 0
Maskiner anlegg 0 0 0
Driftsløsøre 0 0 0
Sum varige driftsmidler 0 0 0
Sum finansielle anleggsmidler 0 0 0
Sum anleggsmidler 0 0 0
Varebeholdning 0 0 0
Kundefordringer 12.000 2.000 3.000 78.000 -55.000
Andre fordringer 75.000 5.000 2.000
Sum investeringer 0 0 0
Kasse, bank 595.000 270.000 209.000 318.000 200.000
Sum omløpsmidler 606.000 272.000 287.000 401.000 146.000
Sum eiendeler 606.000 272.000 287.000 401.000 146.000
Sum opptjent egenkapital 279.000 18.000 41.000 104.000 44.000
Sum egenkapital 379.000 118.000 141.000 204.000 144.000
Sum avsetninger til forpliktelser 1.000 0 0 0
Gjeld til kredittinstitutt 0 0 0
Sum langsiktig gjeld 1.000 0 0 0
Leverandørgjeld 14.000 -7.000 1.000 4.000 2.000
Betalbar skatt 63.000 24.000 35.000 0
Skyldig offentlige avgifter 76.000 84.000 46.000 54.000 0
Utbytte -75.000 -70.000 0
Annen kortsiktig gjeld 73.000 77.000 0 33.000 0
Sum kortsiktig gjeld 226.000 154.000 146.000 197.000 2.000
Sum gjeld og egenkapital 606.000 272.000 287.000 401.000 146.000
Nøkkeltallsanalyse          
Arbeidskapital 380.000 118.000 141.000 204.000 144.000
Likviditetsgrad 1 2.7 1.8 2 2 7
Likviditetsgrad 2 2.7 1.8 2 2 7
Soliditet 62.5 43.4 49.1 50.9 98.6
Resultatgrad 71.6 15.3 17.8 4 -91.7
Rentedekningsgrad
Gjeldsgrad 0.6 1.3 1 1 0
Total kapitalrentabilitet 50.7 -8.5 12.5 41.1 -7.5
Signatur
10.07.2020
STYRETS LEDER ALENE ELLER DAGLIG LEDER ALENE.
Prokurister
10.07.2020
Styrets leder alene eller daglig leder alene.
Revisoranmerkninger
Auditor Notes for 2021
Revisorberetning ikke levert
Fravalgt revisjonsplikt
Auditor Notes for 2020
Revisorberetning ikke levert
Fravalgt revisjonsplikt
Auditor Notes for 2019
Fravalgt revisjonsplikt
Send e-post Lukk
Navn:
E-post:
Om Bedriftsdatabasen       Kontakt oss       Produkter       Jobb i Bedriftsdatabasen      
Rolleindex