Innlogging for kunder
   Glemt passord?    Brukertips
Kraft Service AS
Juridisk navn:  Kraft Service AS
Postadresse: Besøksadresse: Tlf: 90583029
Enerveien 12 Enerveien 12 Fax: 69809820
1816 Skiptvet 1816 Skiptvet
Fylke: Kommune:
Viken Skiptvet
Org.nr: 985459002
Aksjekapital: 102.000 NOK
Antall ansatte: 1
Etableringsdato: 2/7/2003 1
Foretakstype: AS
Regnskapsfører: Vigres As
Utvikling:
Omsetning  
  
-25.01%
Resultat  
  
-150%
Egenkapital  
  
-0.09%
Hovedpunkter i regnskapet
2021 2020 2019 2018 2017
Omsetning: 1.289.000 1.719.000 3.335.000 3.428.000 3.025.000
Resultat: -8.000 16.000 34.000 370.000 223.000
Egenkapital: 1.115.000 1.116.000 1.103.000 1.077.000 816.000
Regnskap for  Kraft Service AS
Resultat 2021 2020 2019 2018 2017
Driftsinntekter 1.289.000 1.719.000 3.335.000 3.428.000 3.025.000
Driftskostnader -1.297.000 -1.703.000 -3.302.000 -3.058.000 -2.802.000
Driftsresultat -8.000 16.000 34.000 370.000 223.000
Finansinntekter 1.000 0 1.000
Finanskostnader 0 -1.000 -1.000
Finans 1.000 -1.000 0
Resultat før skatt -8.000 16.000 34.000 370.000 223.000
Skattekostnad 7.000 -4.000 -7.000 -85.000 -54.000
Årsresultat -1.000 12.000 27.000 285.000 170.000
Balanse          
Sum anleggsmidler 46.000 54.000 58.000 22.000 22.000
Sum omløpsmidler 1.211.000 1.237.000 1.329.000 1.399.000 1.172.000
Sum eiendeler 1.257.000 1.291.000 1.387.000 1.421.000 1.194.000
Sum opptjent egenkapital 1.013.000 1.014.000 1.001.000 975.000 714.000
Sum egenkapital 1.115.000 1.116.000 1.103.000 1.077.000 816.000
Sum langsiktig gjeld 3.000 4.000 1.000 0 3.000
Sum kortsiktig gjeld 140.000 170.000 283.000 344.000 373.000
Sum gjeld og egenkapital 1.258.000 1.290.000 1.387.000 1.421.000 1.192.000
Resultat detaljer          
Salgsinntekter 1.274.000 1.669.000 3.335.000 3.428.000 3.025.000
Andre inntekter 15.000 50.000 0 0 0
Driftsinntekter 1.289.000 1.719.000 3.335.000 3.428.000 3.025.000
Varekostnad -780.000 -1.091.000 -2.547.000 -2.020.000 -1.790.000
Lønninger -363.000 -415.000 -409.000 -571.000 -532.000
Avskrivning -8.000 -4.000 -4.000 0 0
Nedskrivning 0 0 0
Andre driftskostnader -146.000 -193.000 -342.000 -467.000 -480.000
Driftskostnader -1.297.000 -1.703.000 -3.302.000 -3.058.000 -2.802.000
Driftsresultat -8.000 16.000 34.000 370.000 223.000
Finansinntekter 1.000 0 1.000
Finanskostnader 0 -1.000 -1.000
Finans 1.000 -1.000 0
Konsernbidrag 0 -24.000 -54.000
Utbytte 0 0 0
Årsresultat -1.000 12.000 27.000 285.000 170.000
Balanse detaljer          
Goodwill 0 0 0
Sum Immatrielle midler 0 0 0
Fast eiendom 0 0 0
Maskiner anlegg 0 0 0
Driftsløsøre 24.000 32.000 36.000 0 0
Sum varige driftsmidler 24.000 32.000 36.000 0 0
Sum finansielle anleggsmidler 22.000 22.000 22.000 22.000 22.000
Sum anleggsmidler 46.000 54.000 58.000 22.000 22.000
Varebeholdning 0 0 0
Kundefordringer 254.000 94.000 339.000 623.000 125.000
Andre fordringer 10.000 8.000 2.000 12.000 5.000
Sum investeringer 0 0 0
Kasse, bank 934.000 1.122.000 961.000 764.000 1.036.000
Sum omløpsmidler 1.211.000 1.237.000 1.329.000 1.399.000 1.172.000
Sum eiendeler 1.257.000 1.291.000 1.387.000 1.421.000 1.194.000
Sum opptjent egenkapital 1.013.000 1.014.000 1.001.000 975.000 714.000
Sum egenkapital 1.115.000 1.116.000 1.103.000 1.077.000 816.000
Sum avsetninger til forpliktelser 3.000 4.000 1.000 0 3.000
Gjeld til kredittinstitutt 0 31.000 71.000
Sum langsiktig gjeld 3.000 4.000 1.000 0 3.000
Leverandørgjeld 5.000 59.000 161.000 29.000 41.000
Betalbar skatt 7.000 81.000 38.000
Skyldig offentlige avgifter 40.000 58.000 32.000 136.000 121.000
Utbytte 0 0 0
Annen kortsiktig gjeld 95.000 53.000 84.000 66.000 104.000
Sum kortsiktig gjeld 140.000 170.000 283.000 344.000 373.000
Sum gjeld og egenkapital 1.258.000 1.290.000 1.387.000 1.421.000 1.192.000
Nøkkeltallsanalyse          
Arbeidskapital 1.071.000 1.067.000 1.046.000 1.055.000 799.000
Likviditetsgrad 1 8.7 7.3 4.7 4.1 3.1
Likviditetsgrad 2 8.7 7.3 4.7 4.1 3.1
Soliditet 88.6 86.5 79.5 75.8 68.5
Resultatgrad -0.6 0.9 1 10.8 7.4
Rentedekningsgrad 3 2
Gjeldsgrad 0.1 0.2 0.3 0.3 0.5
Total kapitalrentabilitet -0.6 1.2 2.5 2 18.8
Signatur
27.06.2017
STYRETS LEDER ALENE.
Prokurister
27.06.2017
Revisoranmerkninger
Auditor Notes for 2021
Revisorberetning ikke levert
Fravalgt revisjonsplikt
Auditor Notes for 2020
Revisorberetning ikke levert
Fravalgt revisjonsplikt
Auditor Notes for 2019
Fravalgt revisjonsplikt
Send e-post Lukk
Navn:
E-post:
Om Bedriftsdatabasen       Kontakt oss       Produkter       Jobb i Bedriftsdatabasen      
Rolleindex