Innlogging for kunder
   Glemt passord?    Brukertips
Kram Invest AS
Juridisk navn:  Kram Invest AS
Postadresse: Besøksadresse: Tlf: 40595573
Pinnsvinvegen 13 Pinnsvinvegen 13 Fax:
2030 Nannestad 2030 Nannestad
Fylke: Kommune:
Viken Nannestad
Org.nr: 995710676
Aksjekapital: 750.000 NOK
Antall ansatte: 78
Etableringsdato: 6/20/2010
Foretakstype: AS
Revisor: Revisorhuset AS
Regnskapsfører: Azets Insight As
Utvikling:
Omsetning  
  
-10.35%
Resultat  
  
211.55%
Egenkapital  
  
294.83%
Hovedpunkter i regnskapet
2020 2019 2018 2017 2016
Omsetning: 48.653.000 54.272.000 52.181.000 47.745.000 48.658.000
Resultat: 512.000 -459.000 -52.000 -589.000 46.000
Egenkapital: 339.000 -174.000 286.000 338.000 927.000
Regnskap for  Kram Invest AS
Resultat 2020 2019 2018 2017 2016
Driftsinntekter 48.653.000 54.272.000 52.181.000 47.745.000 48.658.000
Driftskostnader -48.127.000 -54.732.000 -52.215.000 -48.347.000 -48.661.000
Driftsresultat 525.000 -459.000 -35.000 -602.000 -4.000
Finansinntekter 11.000 30.000 18.000 16.000 51.000
Finanskostnader -23.000 -30.000 -34.000 -2.000 -2.000
Finans -12.000 0 -16.000 14.000 49.000
Resultat før skatt 512.000 -459.000 -52.000 -589.000 46.000
Skattekostnad 0 0 0 -11.000
Årsresultat 512.000 -459.000 -52.000 -589.000 35.000
Balanse          
Sum anleggsmidler 345.000 410.000 532.000 617.000 0
Sum omløpsmidler 6.456.000 6.489.000 5.587.000 5.892.000 6.479.000
Sum eiendeler 6.801.000 6.899.000 6.119.000 6.509.000 6.479.000
Sum opptjent egenkapital -411.000 -924.000 -464.000 -412.000 177.000
Sum egenkapital 339.000 -174.000 286.000 338.000 927.000
Sum langsiktig gjeld 419.000 485.000 559.000 632.000 0
Sum kortsiktig gjeld 6.043.000 6.588.000 5.274.000 5.539.000 5.553.000
Sum gjeld og egenkapital 6.801.000 6.899.000 6.119.000 6.509.000 6.480.000
Resultat detaljer          
Salgsinntekter 44.992.000 47.226.000 45.511.000 42.033.000 42.299.000
Andre inntekter 3.661.000 7.046.000 6.670.000 5.711.000 6.359.000
Driftsinntekter 48.653.000 54.272.000 52.181.000 47.745.000 48.658.000
Varekostnad -23.376.000 -23.840.000 -22.356.000 -20.878.000 -21.160.000
Lønninger -15.953.000 -18.950.000 -18.175.000 -16.255.000 -16.078.000
Avskrivning -144.000 -127.000 -126.000 -11.000 0
Nedskrivning 0 0 0 0
Andre driftskostnader -8.654.000 -11.815.000 -11.558.000 -11.203.000 -11.423.000
Driftskostnader -48.127.000 -54.732.000 -52.215.000 -48.347.000 -48.661.000
Driftsresultat 525.000 -459.000 -35.000 -602.000 -4.000
Finansinntekter 11.000 30.000 18.000 16.000 51.000
Finanskostnader -23.000 -30.000 -34.000 -2.000 -2.000
Finans -12.000 0 -16.000 14.000 49.000
Konsernbidrag 0 0 0 0
Utbytte 0 0 0 0
Årsresultat 512.000 -459.000 -52.000 -589.000 35.000
Balanse detaljer          
Goodwill 0 0 0 0
Sum Immatrielle midler 0 0 0 0
Fast eiendom 0 0 0 0
Maskiner anlegg 0 0 0 0
Driftsløsøre 305.000 365.000 492.000 617.000 0
Sum varige driftsmidler 305.000 365.000 492.000 617.000 0
Sum finansielle anleggsmidler 40.000 45.000 40.000 0 0
Sum anleggsmidler 345.000 410.000 532.000 617.000 0
Varebeholdning 2.312.000 2.432.000 2.342.000 1.961.000 1.947.000
Kundefordringer 162.000 78.000 35.000 13.000 71.000
Andre fordringer 118.000 264.000 80.000 50.000 128.000
Sum investeringer 0 0 0 0
Kasse, bank 3.864.000 3.715.000 3.130.000 3.867.000 4.333.000
Sum omløpsmidler 6.456.000 6.489.000 5.587.000 5.892.000 6.479.000
Sum eiendeler 6.801.000 6.899.000 6.119.000 6.509.000 6.479.000
Sum opptjent egenkapital -411.000 -924.000 -464.000 -412.000 177.000
Sum egenkapital 339.000 -174.000 286.000 338.000 927.000
Sum avsetninger til forpliktelser 0 0 0 0
Gjeld til kredittinstitutt 0 0 0 0
Sum langsiktig gjeld 419.000 485.000 559.000 632.000 0
Leverandørgjeld 2.256.000 2.303.000 669.000 1.666.000 1.960.000
Betalbar skatt 0 0 0 11.000
Skyldig offentlige avgifter 1.192.000 1.226.000 1.479.000 1.237.000 1.042.000
Utbytte 0 0 0 0
Annen kortsiktig gjeld 2.596.000 3.059.000 3.126.000 2.636.000 2.540.000
Sum kortsiktig gjeld 6.043.000 6.588.000 5.274.000 5.539.000 5.553.000
Sum gjeld og egenkapital 6.801.000 6.899.000 6.119.000 6.509.000 6.480.000
Nøkkeltallsanalyse          
Arbeidskapital 413.000 -99.000 313.000 353.000 926.000
Likviditetsgrad 1 1.1 1 1.1 1.1 1.2
Likviditetsgrad 2 0.7 0.6 0.6 0.7 0.8
Soliditet 5.0 -2.5 4.7 5.2 14.3
Resultatgrad 1.1 -0.8 -0.1 -1.3
Rentedekningsgrad 22.8 -15.3
Gjeldsgrad 19.1 -40.6 20.4 18.3 6
Total kapitalrentabilitet 7.9 -6.2 -0.3 0.7
Signatur
26.02.2016
DAGLIG LEDER ALENE.
STYRETS LEDER ALENE.
Prokurister
26.02.2016
Daglig leder alene.
Styrets leder alene.
Revisoranmerkninger
Auditor Notes for 2020
Normal beretning
Auditor Notes for 2019
Presisering om usikkerhet vedr. fortsatt drift
Auditor Notes for 2018
Normal beretning
Send e-post Lukk
Navn:
E-post:
Om Bedriftsdatabasen       Kontakt oss       Produkter       Jobb i Bedriftsdatabasen      
Rolleindex