Innlogging for kunder
   Glemt passord?    Brukertips
Kran & Automasjon As
Juridisk navn:  Kran & Automasjon As
Postadresse: Besøksadresse: Tlf:
Kvernveien 9 Kvernveien 9 Fax:
4630 Kristiansand S 4630 Kristiansand S
Fylke: Kommune:
Agder Kristiansand
Org.nr: 920965164
Aksjekapital: 30.000 NOK
Antall ansatte: 7
Etableringsdato: 5/31/2018
Foretakstype: AS
Revisor: Revisjon Sør As
Regnskapsfører: Pluss-Økonomi As
Utvikling:
Omsetning  
  
101.36%
Resultat  
  
104.03%
Egenkapital  
  
198.4%
Hovedpunkter i regnskapet
2021 2020 2019 2018
Omsetning: 16.703.000 8.295.000 7.265.000 1.818.000
Resultat: 2.381.000 1.167.000 2.329.000 815.000
Egenkapital: 2.793.000 936.000 674.000 658.000
Regnskap for  Kran & Automasjon As
Resultat 2021 2020 2019 2018
Driftsinntekter 16.703.000 8.295.000 7.265.000 1.818.000
Driftskostnader -14.287.000 -7.125.000 -4.936.000 -1.003.000
Driftsresultat 2.417.000 1.169.000 2.328.000 814.000
Finansinntekter 36.000 2.000 1.000 0
Finanskostnader -72.000 -4.000 -1.000 0
Finans -36.000 -2.000 0 0
Resultat før skatt 2.381.000 1.167.000 2.329.000 815.000
Skattekostnad -524.000 -255.000 -512.000 -187.000
Årsresultat 1.857.000 912.000 1.816.000 628.000
Balanse          
Sum anleggsmidler 1.598.000 559.000 440.000 306.000
Sum omløpsmidler 3.055.000 1.950.000 2.955.000 1.352.000
Sum eiendeler 4.653.000 2.509.000 3.395.000 1.658.000
Sum opptjent egenkapital 2.763.000 906.000 644.000 628.000
Sum egenkapital 2.793.000 936.000 674.000 658.000
Sum langsiktig gjeld 31.000 19.000 12.000 10.000
Sum kortsiktig gjeld 1.828.000 1.554.000 2.709.000 990.000
Sum gjeld og egenkapital 4.652.000 2.509.000 3.395.000 1.658.000
Resultat detaljer          
Salgsinntekter 16.672.000 8.262.000 7.229.000 1.797.000
Andre inntekter 32.000 33.000 36.000 21.000
Driftsinntekter 16.703.000 8.295.000 7.265.000 1.818.000
Varekostnad -8.586.000 -3.794.000 -684.000 -118.000
Lønninger -2.657.000 -1.821.000 -2.637.000 -514.000
Avskrivning -149.000 -119.000 -108.000 -20.000
Nedskrivning 0 0
Andre driftskostnader -2.895.000 -1.391.000 -1.507.000 -351.000
Driftskostnader -14.287.000 -7.125.000 -4.936.000 -1.003.000
Driftsresultat 2.417.000 1.169.000 2.328.000 814.000
Finansinntekter 36.000 2.000 1.000 0
Finanskostnader -72.000 -4.000 -1.000 0
Finans -36.000 -2.000 0 0
Konsernbidrag 0 0
Utbytte -650.000 -1.200.000 0
Årsresultat 1.857.000 912.000 1.816.000 628.000
Balanse detaljer          
Goodwill 0 0
Sum Immatrielle midler 0 0
Fast eiendom 0 0
Maskiner anlegg 926.000 0 0
Driftsløsøre 273.000 559.000 440.000 306.000
Sum varige driftsmidler 1.198.000 559.000 440.000 306.000
Sum finansielle anleggsmidler 400.000 0 0
Sum anleggsmidler 1.598.000 559.000 440.000 306.000
Varebeholdning 0 0
Kundefordringer 1.795.000 778.000 451.000 528.000
Andre fordringer 0 0
Sum investeringer 0 0
Kasse, bank 1.260.000 1.172.000 2.505.000 824.000
Sum omløpsmidler 3.055.000 1.950.000 2.955.000 1.352.000
Sum eiendeler 4.653.000 2.509.000 3.395.000 1.658.000
Sum opptjent egenkapital 2.763.000 906.000 644.000 628.000
Sum egenkapital 2.793.000 936.000 674.000 658.000
Sum avsetninger til forpliktelser 31.000 19.000 12.000 10.000
Gjeld til kredittinstitutt 0 0
Sum langsiktig gjeld 31.000 19.000 12.000 10.000
Leverandørgjeld 221.000 151.000 224.000 495.000
Betalbar skatt 511.000 249.000 510.000 177.000
Skyldig offentlige avgifter 695.000 235.000 281.000 114.000
Utbytte -650.000 -1.200.000 0
Annen kortsiktig gjeld 401.000 269.000 493.000 203.000
Sum kortsiktig gjeld 1.828.000 1.554.000 2.709.000 990.000
Sum gjeld og egenkapital 4.652.000 2.509.000 3.395.000 1.658.000
Nøkkeltallsanalyse          
Arbeidskapital 1.227.000 396.000 246.000 362.000
Likviditetsgrad 1 1.7 1.3 1.1 1.4
Likviditetsgrad 2 1.7 1.3 1.1 1.4
Soliditet 60.0 37.3 19.9 39.7
Resultatgrad 14.5 14.1 3 44.8
Rentedekningsgrad 33.6 292.3 2
Gjeldsgrad 0.7 1.7 4 1.5
Total kapitalrentabilitet 52.7 46.7 68.6 49.1
Signatur
11.06.2020
DAGLIG LEDER ALENE.
Prokurister
11.06.2020
Daglig leder alene.
Revisoranmerkninger
Auditor Notes for 2020
Normal beretning
Auditor Notes for 2019
Fravalgt revisjonsplikt
Auditor Notes for 2018
Fravalgt revisjonsplikt
Send e-post Lukk
Navn:
E-post:
Om Bedriftsdatabasen       Kontakt oss       Produkter       Jobb i Bedriftsdatabasen      
Rolleindex