Innlogging for kunder
   Glemt passord?    Brukertips
Kreativt Landskap AS
Juridisk navn:  Kreativt Landskap AS
Postadresse: Besøksadresse: Tlf: 97556394
Eirik Raudes Vei 28 Eirik Raudes Vei 28 Fax: 22571213
0196 Oslo 196 Oslo
Fylke: Kommune:
Oslo Oslo
Org.nr: 992311681
Aksjekapital: 100.000 NOK
Antall ansatte: 2
Etableringsdato: 1/15/2008
Foretakstype: AS
Regnskapsfører: Pilar Regnskap Sa
Utvikling:
Omsetning  
  
-19.3%
Resultat  
  
-82.11%
Egenkapital  
  
2.36%
Hovedpunkter i regnskapet
2021 2020 2019 2018 2017
Omsetning: 2.412.000 2.989.000 2.438.000 1.947.000 2.341.000
Resultat: 88.000 492.000 285.000 450.000 308.000
Egenkapital: 2.995.000 2.926.000 2.544.000 2.321.000 1.971.000
Regnskap for  Kreativt Landskap AS
Resultat 2021 2020 2019 2018 2017
Driftsinntekter 2.412.000 2.989.000 2.438.000 1.947.000 2.341.000
Driftskostnader -2.324.000 -2.498.000 -2.150.000 -1.490.000 -2.024.000
Driftsresultat 88.000 492.000 288.000 457.000 316.000
Finansinntekter 1.000 2.000 1.000 3.000
Finanskostnader -1.000 -4.000 -8.000 -11.000
Finans -2.000 -7.000 -8.000
Resultat før skatt 88.000 492.000 285.000 450.000 308.000
Skattekostnad -19.000 -109.000 -63.000 -100.000 -77.000
Årsresultat 69.000 383.000 222.000 350.000 231.000
Balanse          
Sum anleggsmidler 333.000 455.000 578.000 492.000 615.000
Sum omløpsmidler 2.881.000 2.852.000 2.226.000 2.213.000 1.922.000
Sum eiendeler 3.214.000 3.307.000 2.804.000 2.705.000 2.537.000
Sum opptjent egenkapital 2.889.000 2.820.000 2.437.000 2.215.000 1.865.000
Sum egenkapital 2.995.000 2.926.000 2.544.000 2.321.000 1.971.000
Sum langsiktig gjeld 13.000 26.000 30.000 107.000 181.000
Sum kortsiktig gjeld 205.000 355.000 231.000 277.000 385.000
Sum gjeld og egenkapital 3.213.000 3.307.000 2.804.000 2.705.000 2.537.000
Resultat detaljer          
Salgsinntekter 2.412.000 2.989.000 2.438.000 1.947.000 2.341.000
Andre inntekter 0 0 0
Driftsinntekter 2.412.000 2.989.000 2.438.000 1.947.000 2.341.000
Varekostnad -964.000 -1.235.000 -1.054.000 -567.000 -888.000
Lønninger -865.000 -787.000 -656.000 -542.000 -505.000
Avskrivning -123.000 -123.000 -133.000 -123.000 -103.000
Nedskrivning 0 0 0
Andre driftskostnader -372.000 -353.000 -307.000 -258.000 -528.000
Driftskostnader -2.324.000 -2.498.000 -2.150.000 -1.490.000 -2.024.000
Driftsresultat 88.000 492.000 288.000 457.000 316.000
Finansinntekter 1.000 2.000 1.000 3.000
Finanskostnader -1.000 -4.000 -8.000 -11.000
Finans -2.000 -7.000 -8.000
Konsernbidrag 0 0 0
Utbytte 0 0 0
Årsresultat 69.000 383.000 222.000 350.000 231.000
Balanse detaljer          
Goodwill 0 0 0
Sum Immatrielle midler 0 0 0
Fast eiendom 14.000 16.000 19.000 21.000 24.000
Maskiner anlegg 110.000 160.000 0 0 89.000
Driftsløsøre 209.000 279.000 559.000 471.000 502.000
Sum varige driftsmidler 332.000 455.000 578.000 492.000 615.000
Sum finansielle anleggsmidler 1.000 0 0 0
Sum anleggsmidler 333.000 455.000 578.000 492.000 615.000
Varebeholdning 0 0 0
Kundefordringer 135.000 276.000 2.000 78.000 35.000
Andre fordringer 17.000 0 0 22.000
Sum investeringer 0 0 0
Kasse, bank 2.730.000 2.576.000 2.224.000 2.135.000 1.865.000
Sum omløpsmidler 2.881.000 2.852.000 2.226.000 2.213.000 1.922.000
Sum eiendeler 3.214.000 3.307.000 2.804.000 2.705.000 2.537.000
Sum opptjent egenkapital 2.889.000 2.820.000 2.437.000 2.215.000 1.865.000
Sum egenkapital 2.995.000 2.926.000 2.544.000 2.321.000 1.971.000
Sum avsetninger til forpliktelser 13.000 26.000 30.000 14.000 0
Gjeld til kredittinstitutt 0 0 0
Sum langsiktig gjeld 13.000 26.000 30.000 107.000 181.000
Leverandørgjeld 1.000 1.000 9.000 4.000 20.000
Betalbar skatt 32.000 112.000 47.000 86.000 123.000
Skyldig offentlige avgifter 103.000 168.000 101.000 110.000 183.000
Utbytte 0 0 0
Annen kortsiktig gjeld 69.000 74.000 74.000 77.000 59.000
Sum kortsiktig gjeld 205.000 355.000 231.000 277.000 385.000
Sum gjeld og egenkapital 3.213.000 3.307.000 2.804.000 2.705.000 2.537.000
Nøkkeltallsanalyse          
Arbeidskapital 2.676.000 2.497.000 1.995.000 1.936.000 1.537.000
Likviditetsgrad 1 14.1 8.0 9.6 8 5
Likviditetsgrad 2 14.1 8.0 9.6 8 5
Soliditet 93.2 88.5 90.7 85.8 77.7
Resultatgrad 3.6 16.5 11.8 23.5 13.5
Rentedekningsgrad 492.0 7 57.1 28.7
Gjeldsgrad 0.1 0.1 0.1 0.2 0.3
Total kapitalrentabilitet 2.7 14.9 10.3 16.9 12.6
Signatur
29.01.2020
STYRETS LEDER ALENE.
Prokurister
29.01.2020
Styrets leder alene.
Revisoranmerkninger
Auditor Notes for 2021
Revisorberetning ikke levert
Fravalgt revisjonsplikt
Auditor Notes for 2020
Revisorberetning ikke levert
Fravalgt revisjonsplikt
Auditor Notes for 2019
Fravalgt revisjonsplikt
Send e-post Lukk
Navn:
E-post:
Om Bedriftsdatabasen       Kontakt oss       Produkter       Jobb i Bedriftsdatabasen      
Rolleindex