Innlogging for kunder
   Glemt passord?    Brukertips
Krigsveteranenes Minne Kronstad Hovedgård
Juridisk navn:  Krigsveteranenes Minne Kronstad Hovedgård
Postadresse: Besøksadresse: Tlf: 55203272
Kronstad Hovedgård Kronstadveien 30 Kronstad Hovedgård Kronstadveien 30 Fax:
5053 Bergen 5053 Bergen
Fylke: Kommune:
Vestland Bergen
Org.nr: 982248086
Aksjekapital: 116 NOK
Etableringsdato: 6/29/2000
Foretakstype: STI
Revisor: Bergen Revisjon AS
Regnskapsfører: Storetvedt Regnskapsbyrå As
Utvikling:
Omsetning  
  
-46.46%
Resultat  
  
42.86%
Egenkapital  
  
9.6%
Hovedpunkter i regnskapet
2021 2020 2019 2018 2017
Omsetning: 1.172.000 2.189.000 1.839.000 2.170.000 2.276.000
Resultat: 50.000 35.000 51.000 -137.000 35.000
Egenkapital: 571.000 521.000 486.000 435.000 571.000
Regnskap for  Krigsveteranenes Minne Kronstad Hovedgård
Resultat 2021 2020 2019 2018 2017
Driftsinntekter 1.172.000 2.189.000 1.839.000 2.170.000 2.276.000
Driftskostnader -1.128.000 -2.153.000 -1.785.000 -2.304.000 -2.240.000
Driftsresultat 44.000 36.000 54.000 -133.000 37.000
Finansinntekter 8.000 1.000 1.000 1.000
Finanskostnader -2.000 -1.000 -3.000 -4.000 -3.000
Finans 6.000 -1.000 -2.000 -3.000 -2.000
Resultat før skatt 50.000 35.000 51.000 -137.000 35.000
Skattekostnad 0 0 0
Årsresultat 50.000 35.000 51.000 -137.000 35.000
Balanse          
Sum anleggsmidler 447.000 432.000 400.000 457.000 395.000
Sum omløpsmidler 436.000 454.000 501.000 494.000 936.000
Sum eiendeler 883.000 886.000 901.000 951.000 1.331.000
Sum opptjent egenkapital 454.000 414.000 379.000 318.000 455.000
Sum egenkapital 571.000 521.000 486.000 435.000 571.000
Sum langsiktig gjeld 275.000 325.000 275.000 275.000 275.000
Sum kortsiktig gjeld 37.000 40.000 141.000 241.000 485.000
Sum gjeld og egenkapital 882.000 886.000 902.000 950.000 1.331.000
Resultat detaljer          
Salgsinntekter 921.000 1.893.000 1.312.000 1.767.000 1.846.000
Andre inntekter 251.000 296.000 527.000 403.000 430.000
Driftsinntekter 1.172.000 2.189.000 1.839.000 2.170.000 2.276.000
Varekostnad 0 0 0
Lønninger -21.000 -26.000 -35.000 -32.000 -25.000
Avskrivning -49.000 -45.000 -57.000 -61.000 -54.000
Nedskrivning 0 0 0
Andre driftskostnader -1.058.000 -2.082.000 -1.693.000 -2.211.000 -2.161.000
Driftskostnader -1.128.000 -2.153.000 -1.785.000 -2.304.000 -2.240.000
Driftsresultat 44.000 36.000 54.000 -133.000 37.000
Finansinntekter 8.000 1.000 1.000 1.000
Finanskostnader -2.000 -1.000 -3.000 -4.000 -3.000
Finans 6.000 -1.000 -2.000 -3.000 -2.000
Konsernbidrag 0 0 0
Utbytte 0 0 0
Årsresultat 50.000 35.000 51.000 -137.000 35.000
Balanse detaljer          
Goodwill 0 0 0
Sum Immatrielle midler 0 0 0
Fast eiendom 174.000 174.000 174.000 174.000 174.000
Maskiner anlegg 0 0 0
Driftsløsøre 273.000 258.000 226.000 283.000 222.000
Sum varige driftsmidler 447.000 432.000 400.000 457.000 395.000
Sum finansielle anleggsmidler 0 0 0
Sum anleggsmidler 447.000 432.000 400.000 457.000 395.000
Varebeholdning 0 0 0
Kundefordringer 21.000 0 2.000 0
Andre fordringer 21.000 13.000 238.000 83.000
Sum investeringer 0 0 0
Kasse, bank 395.000 454.000 489.000 254.000 853.000
Sum omløpsmidler 436.000 454.000 501.000 494.000 936.000
Sum eiendeler 883.000 886.000 901.000 951.000 1.331.000
Sum opptjent egenkapital 454.000 414.000 379.000 318.000 455.000
Sum egenkapital 571.000 521.000 486.000 435.000 571.000
Sum avsetninger til forpliktelser 275.000 325.000 275.000 275.000 275.000
Gjeld til kredittinstitutt 0 0 0
Sum langsiktig gjeld 275.000 325.000 275.000 275.000 275.000
Leverandørgjeld 2.000 21.000 71.000 241.000 273.000
Betalbar skatt 0 0 0
Skyldig offentlige avgifter 0 0 0
Utbytte 0 0 0
Annen kortsiktig gjeld 35.000 19.000 69.000 0 212.000
Sum kortsiktig gjeld 37.000 40.000 141.000 241.000 485.000
Sum gjeld og egenkapital 882.000 886.000 902.000 950.000 1.331.000
Nøkkeltallsanalyse          
Arbeidskapital 399.000 414.000 360.000 253.000 451.000
Likviditetsgrad 1 11.8 11.4 3.6 2 1.9
Likviditetsgrad 2 11.8 11.4 3.6 2 1.9
Soliditet 64.7 58.8 53.9 45.7 42.9
Resultatgrad 3.8 1.6 2.9 -6.1 1.6
Rentedekningsgrad 22.0 36.0 1 -33.3 12.3
Gjeldsgrad 0.5 0.7 0.9 1.2 1.3
Total kapitalrentabilitet 5.9 4.1 6.1 -13.9 2.9
Signatur
19.11.2021
STYRETS LEDER ALENE.
SIGNATUR
Prokurister
19.11.2021
Styrets leder.
Revisoranmerkninger
Auditor Notes for 2021
Normal beretning
Auditor Notes for 2020
Normal beretning
Auditor Notes for 2019
Normal beretning
Send e-post Lukk
Navn:
E-post:
Om Bedriftsdatabasen       Kontakt oss       Produkter       Jobb i Bedriftsdatabasen      
Rolleindex