Innlogging for kunder
   Glemt passord?    Brukertips
Kringla Konditori Og Bakeri As
Juridisk navn:  Kringla Konditori Og Bakeri As
Postadresse: Besøksadresse: Tlf: 69191463
Granveien 2 Granveien 2 Fax:
1792 Tistedal 1792 Tistedal
Fylke: Kommune:
Viken Halden
Org.nr: 997943309
Aksjekapital: 30.000 NOK
Etableringsdato: 1/1/2012 1
Foretakstype: AS
Revisor: Revisorteam DA
Regnskapsfører: Siffer Økonomi As
Utvikling:
Omsetning  
  
-6.42%
Resultat  
  
-14.23%
Egenkapital  
  
20.02%
Hovedpunkter i regnskapet
2020 2019 2018 2017 2016
Omsetning: 14.715.000 15.724.000 14.994.000 13.611.000 9.788.000
Resultat: 452.000 527.000 452.000 890.000 -65.000
Egenkapital: 1.085.000 904.000 472.000 111.000 80.000
Regnskap for  Kringla Konditori Og Bakeri As
Resultat 2020 2019 2018 2017 2016
Driftsinntekter 14.715.000 15.724.000 14.994.000 13.611.000 9.788.000
Driftskostnader -14.207.000 -15.143.000 -14.490.000 -12.665.000 -9.805.000
Driftsresultat 509.000 580.000 504.000 946.000 -16.000
Finansinntekter 1.000 2.000 2.000 0 0
Finanskostnader -58.000 -55.000 -54.000 -56.000 -49.000
Finans -57.000 -53.000 -52.000 -56.000 -49.000
Resultat før skatt 452.000 527.000 452.000 890.000 -65.000
Skattekostnad -99.000 -95.000 -91.000 -235.000 0
Årsresultat 353.000 432.000 360.000 656.000 -65.000
Balanse          
Sum anleggsmidler 1.510.000 1.501.000 1.057.000 947.000 987.000
Sum omløpsmidler 2.550.000 2.592.000 2.451.000 2.471.000 1.267.000
Sum eiendeler 4.060.000 4.093.000 3.508.000 3.418.000 2.254.000
Sum opptjent egenkapital 1.043.000 862.000 430.000 69.000 38.000
Sum egenkapital 1.085.000 904.000 472.000 111.000 80.000
Sum langsiktig gjeld 747.000 1.013.000 768.000 600.000 720.000
Sum kortsiktig gjeld 2.228.000 2.176.000 2.268.000 2.708.000 1.454.000
Sum gjeld og egenkapital 4.060.000 4.093.000 3.508.000 3.419.000 2.254.000
Resultat detaljer          
Salgsinntekter 14.606.000 15.653.000 14.856.000 13.601.000 9.766.000
Andre inntekter 109.000 71.000 138.000 10.000 22.000
Driftsinntekter 14.715.000 15.724.000 14.994.000 13.611.000 9.788.000
Varekostnad -5.384.000 -5.699.000 -5.652.000 -5.019.000 -3.637.000
Lønninger -6.167.000 -6.758.000 -6.083.000 -5.246.000 -4.054.000
Avskrivning -264.000 -170.000 -193.000 -256.000 -221.000
Nedskrivning 0 0 0 0
Andre driftskostnader -2.392.000 -2.516.000 -2.562.000 -2.144.000 -1.893.000
Driftskostnader -14.207.000 -15.143.000 -14.490.000 -12.665.000 -9.805.000
Driftsresultat 509.000 580.000 504.000 946.000 -16.000
Finansinntekter 1.000 2.000 2.000 0 0
Finanskostnader -58.000 -55.000 -54.000 -56.000 -49.000
Finans -57.000 -53.000 -52.000 -56.000 -49.000
Konsernbidrag -172.000 0 0 -228.000 0
Utbytte 0 0 -397.000 0
Årsresultat 353.000 432.000 360.000 656.000 -65.000
Balanse detaljer          
Goodwill 0 0 0 32.000
Sum Immatrielle midler 0 0 0 32.000
Fast eiendom 129.000 148.000 170.000 45.000 55.000
Maskiner anlegg 0 0 0 0
Driftsløsøre 1.290.000 1.317.000 858.000 482.000 514.000
Sum varige driftsmidler 1.420.000 1.465.000 1.027.000 527.000 569.000
Sum finansielle anleggsmidler 90.000 36.000 30.000 421.000 386.000
Sum anleggsmidler 1.510.000 1.501.000 1.057.000 947.000 987.000
Varebeholdning 353.000 369.000 436.000 337.000 299.000
Kundefordringer 605.000 884.000 936.000 1.090.000 456.000
Andre fordringer 521.000 326.000 391.000 413.000 427.000
Sum investeringer 0 0 0 0
Kasse, bank 869.000 838.000 584.000 601.000 60.000
Sum omløpsmidler 2.550.000 2.592.000 2.451.000 2.471.000 1.267.000
Sum eiendeler 4.060.000 4.093.000 3.508.000 3.418.000 2.254.000
Sum opptjent egenkapital 1.043.000 862.000 430.000 69.000 38.000
Sum egenkapital 1.085.000 904.000 472.000 111.000 80.000
Sum avsetninger til forpliktelser 25.000 15.000 0 0 0
Gjeld til kredittinstitutt 220.000 0 276.000 300.000 0
Sum langsiktig gjeld 747.000 1.013.000 768.000 600.000 720.000
Leverandørgjeld 359.000 311.000 345.000 362.000 423.000
Betalbar skatt 41.000 80.000 91.000 163.000 0
Skyldig offentlige avgifter 671.000 763.000 509.000 491.000 295.000
Utbytte 0 0 -397.000 0
Annen kortsiktig gjeld 937.000 1.022.000 1.047.000 995.000 736.000
Sum kortsiktig gjeld 2.228.000 2.176.000 2.268.000 2.708.000 1.454.000
Sum gjeld og egenkapital 4.060.000 4.093.000 3.508.000 3.419.000 2.254.000
Nøkkeltallsanalyse          
Arbeidskapital 322.000 416.000 183.000 -237.000 -187.000
Likviditetsgrad 1 1.1 1 1.1 0.9 0.9
Likviditetsgrad 2 1.0 1 0.9 0.8 0.7
Soliditet 26.7 22.1 13.5 3.2 3.5
Resultatgrad 3.5 3.7 3.4 7 -0.2
Rentedekningsgrad 8.8 10.5 9.3 16.9 -0.3
Gjeldsgrad 2.7 3.5 6.4 29.8 27.2
Total kapitalrentabilitet 12.6 14.2 14.4 27.7 -0.7
Signatur
03.01.2013
STYRETS LEDER ALENE.
Revisoranmerkninger
Auditor Notes for 2020
Normal beretning
Auditor Notes for 2019
Normal beretning
Auditor Notes for 2018
Normal beretning
Send e-post Lukk
Navn:
E-post:
Om Bedriftsdatabasen       Kontakt oss       Produkter       Jobb i Bedriftsdatabasen      
Rolleindex