Kristelig Gymnasium Ans
Juridisk navn:  Kristelig Gymnasium Ans
Postadresse: Besøksadresse: Tlf: 21551000
Homansbakken 2 Homansbakken 2 Fax: 23196441
0352 Oslo 352 Oslo
Fylke: Kommune:
Oslo Oslo
Org.nr: 971525789
Aksjekapital: 42.564.000 NOK
Antall ansatte: 161
Etableringsdato: 9/1/1913 1
Foretakstype: ANS
Revisor: Bdo AS
Regnskapsfører: Knif Regnskap As
Utvikling:
Omsetning  
  
-10.41%
Resultat  
  
-131.45%
Egenkapital  
  
-4.5%
Hovedpunkter i regnskapet
2019 2018 2017 2016 2015
Omsetning: 107.171.000 119.628.000 110.620.000 104.886.000 99.162.000
Resultat: -2.454.000 7.803.000 2.242.000 2.735.000 1.855.000
Egenkapital: 57.317.000 60.016.000 52.213.000 49.971.000 47.236.000
Regnskap for  Kristelig Gymnasium Ans
Resultat 2019 2018 2017 2016 2015
Driftsinntekter 107.171.000 119.628.000 110.620.000 104.886.000 99.162.000
Driftskostnader -109.845.000 -111.984.000 -108.502.000 -102.227.000 -97.411.000
Driftsresultat -2.673.000 7.644.000 2.117.000 2.658.000 1.750.000
Finansinntekter 266.000 204.000 228.000 341.000 348.000
Finanskostnader -48.000 -45.000 -103.000 -264.000 -243.000
Finans 218.000 159.000 125.000 77.000 105.000
Resultat før skatt -2.454.000 7.803.000 2.242.000 2.735.000 1.855.000
Skattekostnad -245.000 0 0 0 0
Årsresultat -2.700.000 7.803.000 2.242.000 2.735.000 1.855.000
Balanse          
Sum anleggsmidler 47.574.000 43.479.000 44.800.000 43.697.000 41.969.000
Sum omløpsmidler 28.428.000 33.985.000 31.489.000 36.615.000 32.818.000
Sum eiendeler 76.002.000 77.464.000 76.289.000 80.312.000 74.787.000
Sum opptjent egenkapital 57.317.000 60.016.000 52.213.000 49.971.000 47.236.000
Sum egenkapital 57.317.000 60.016.000 52.213.000 49.971.000 47.236.000
Sum langsiktig gjeld 0 0 0 5.000.000 5.000.000
Sum kortsiktig gjeld 18.686.000 17.448.000 24.076.000 25.341.000 22.552.000
Sum gjeld og egenkapital 76.003.000 77.464.000 76.289.000 80.312.000 74.788.000
Resultat detaljer          
Salgsinntekter 0 0 0 0 41.000
Andre inntekter 107.171.000 119.628.000 110.620.000 104.886.000 99.121.000
Driftsinntekter 107.171.000 119.628.000 110.620.000 104.886.000 99.162.000
Varekostnad -2.481.000 -1.954.000 -3.070.000 -3.157.000 -2.550.000
Lønninger -78.165.000 -78.295.000 -75.283.000 -73.701.000 -72.282.000
Avskrivning -5.432.000 -4.807.000 -4.279.000 -3.707.000 -3.545.000
Nedskrivning 0 0 0 0 0
Andre driftskostnader -23.767.000 -26.928.000 -25.870.000 -21.662.000 -19.034.000
Driftskostnader -109.845.000 -111.984.000 -108.502.000 -102.227.000 -97.411.000
Driftsresultat -2.673.000 7.644.000 2.117.000 2.658.000 1.750.000
Finansinntekter 266.000 204.000 228.000 341.000 348.000
Finanskostnader -48.000 -45.000 -103.000 -264.000 -243.000
Finans 218.000 159.000 125.000 77.000 105.000
Konsernbidrag 0 0 0 0 0
Utbytte 0 0 0 0 0
Årsresultat -2.700.000 7.803.000 2.242.000 2.735.000 1.855.000
Balanse detaljer          
Goodwill 0 0 0 0 0
Sum Immatrielle midler 0 0 0 0 0
Fast eiendom 28.312.000 29.892.000 31.472.000 31.940.000 33.473.000
Maskiner anlegg 0 0 0 0 0
Driftsløsøre 19.124.000 13.449.000 13.189.000 11.618.000 8.357.000
Sum varige driftsmidler 47.436.000 43.340.000 44.661.000 43.558.000 41.830.000
Sum finansielle anleggsmidler 139.000 139.000 139.000 139.000 139.000
Sum anleggsmidler 47.574.000 43.479.000 44.800.000 43.697.000 41.969.000
Varebeholdning 0 0 0 0 0
Kundefordringer 1.241.000 1.870.000 1.501.000 1.204.000 439.000
Andre fordringer 2.827.000 2.452.000 1.329.000 3.678.000 2.849.000
Sum investeringer 0 0 0 0 0
Kasse, bank 24.361.000 29.664.000 28.659.000 31.732.000 29.529.000
Sum omløpsmidler 28.428.000 33.985.000 31.489.000 36.615.000 32.818.000
Sum eiendeler 76.002.000 77.464.000 76.289.000 80.312.000 74.787.000
Sum opptjent egenkapital 57.317.000 60.016.000 52.213.000 49.971.000 47.236.000
Sum egenkapital 57.317.000 60.016.000 52.213.000 49.971.000 47.236.000
Sum avsetninger til forpliktelser 0 0 0 0 0
Gjeld til kredittinstitutt 0 0 0 0 0
Sum langsiktig gjeld 0 0 0 5.000.000 5.000.000
Leverandørgjeld 5.373.000 4.836.000 3.204.000 4.168.000 3.938.000
Betalbar skatt 245.000 0 0 0 0
Skyldig offentlige avgifter 5.054.000 5.521.000 5.271.000 4.933.000 4.858.000
Utbytte 0 0 0 0 0
Annen kortsiktig gjeld 8.013.000 7.092.000 15.601.000 16.240.000 13.755.000
Sum kortsiktig gjeld 18.686.000 17.448.000 24.076.000 25.341.000 22.552.000
Sum gjeld og egenkapital 76.003.000 77.464.000 76.289.000 80.312.000 74.788.000
Nøkkeltallsanalyse          
Arbeidskapital 9.742.000 16.537.000 7.413.000 11.274.000 10.266.000
Likviditetsgrad 1 1.5 1.9 1.3 1.4 1.5
Likviditetsgrad 2 1.5 1.9 1.3 1.4 1.5
Soliditet 75.4 77.5 68.4 62.2 63.2
Resultatgrad -2.5 6.4 1.9 2.5 1.8
Rentedekningsgrad -55.7 169.9 20.6 10.1 8.6
Gjeldsgrad 0.3 0.3 0.5 0.6 0.6
Total kapitalrentabilitet -3.2 10.1 3.1 3.7 2.8
Signatur
11.03.2020
DAGLIG LEDER OG STYRETS LEDER I FELLESSKAP.
Revisoranmerkninger
Auditor Notes for 2019
Normal beretning
Auditor Notes for 2018
Normal beretning
Auditor Notes for 2017
Normal beretning
Send e-post Lukk
Navn:
E-post:
Om Bedriftsdatabasen       Kontakt oss       Produkter       Jobb i Bedriftsdatabasen      
Rolleindex