Innlogging for kunder
   Glemt passord?    Brukertips
Kristent Interkulturelt Arbeid (kia)
Juridisk navn:  Kristent Interkulturelt Arbeid (kia)
Postadresse: Besøksadresse: Tlf: 40438484
Ebbells Gate 1 Ebbells Gate 1 Fax: 51906463
0183 Oslo 183 Oslo
Fylke: Kommune:
Oslo Oslo
Org.nr: 977105676
Aksjekapital: 122.000 NOK
Antall ansatte: 66
Etableringsdato: 1/1/1997 1
Foretakstype: FLI
Revisor: Rsm Norge As
Regnskapsfører: Knif Regnskap As
Utvikling:
Omsetning  
  
-2.19%
Resultat  
  
724.71%
Egenkapital  
  
1460.87%
Hovedpunkter i regnskapet
2020 2019 2018
Omsetning: 28.120.000 28.749.000 30.101.000
Resultat: 1.087.000 -174.000 -1.324.000
Egenkapital: 939.000 -69.000 111.000
Regnskap for  Kristent Interkulturelt Arbeid (kia)
Resultat 2020 2019 2018
Driftsinntekter 28.120.000 28.749.000 30.101.000
Driftskostnader -27.125.000 -30.129.000 -32.924.000
Driftsresultat 994.000 -1.381.000 -2.824.000
Finansinntekter 105.000 1.235.000 1.516.000
Finanskostnader -11.000 -28.000 -16.000
Finans 94.000 1.207.000 1.500.000
Resultat før skatt 1.087.000 -174.000 -1.324.000
Skattekostnad -9.000 -6.000 -24.000
Årsresultat 1.079.000 -180.000 -1.348.000
Balanse          
Sum anleggsmidler 1.780.000 1.867.000 1.955.000
Sum omløpsmidler 4.506.000 4.321.000 5.580.000
Sum eiendeler 6.286.000 6.188.000 7.535.000
Sum opptjent egenkapital 938.000 -69.000 112.000
Sum egenkapital 939.000 -69.000 111.000
Sum langsiktig gjeld 1.100.000 2.300.000 2.300.000
Sum kortsiktig gjeld 4.248.000 3.956.000 5.124.000
Sum gjeld og egenkapital 6.286.000 6.187.000 7.536.000
Resultat detaljer          
Salgsinntekter 0 0
Andre inntekter 28.120.000 28.749.000 30.101.000
Driftsinntekter 28.120.000 28.749.000 30.101.000
Varekostnad -120.000 -99.000 -115.000
Lønninger -17.920.000 -20.155.000 -21.806.000
Avskrivning -86.000 -88.000 -88.000
Nedskrivning -4.214.000 -4.747.000 -5.038.000
Andre driftskostnader -4.785.000 -5.040.000 -5.877.000
Driftskostnader -27.125.000 -30.129.000 -32.924.000
Driftsresultat 994.000 -1.381.000 -2.824.000
Finansinntekter 105.000 1.235.000 1.516.000
Finanskostnader -11.000 -28.000 -16.000
Finans 94.000 1.207.000 1.500.000
Konsernbidrag 0 0
Utbytte 0 0
Årsresultat 1.079.000 -180.000 -1.348.000
Balanse detaljer          
Goodwill 0 0
Sum Immatrielle midler 0 0
Fast eiendom 480.000 567.000 655.000
Maskiner anlegg 0 0
Driftsløsøre 0 0
Sum varige driftsmidler 480.000 567.000 655.000
Sum finansielle anleggsmidler 1.300.000 1.300.000 1.300.000
Sum anleggsmidler 1.780.000 1.867.000 1.955.000
Varebeholdning 0 0
Kundefordringer 53.000 14.000 90.000
Andre fordringer 737.000 2.054.000 1.823.000
Sum investeringer 0 0
Kasse, bank 3.716.000 2.253.000 3.667.000
Sum omløpsmidler 4.506.000 4.321.000 5.580.000
Sum eiendeler 6.286.000 6.188.000 7.535.000
Sum opptjent egenkapital 938.000 -69.000 112.000
Sum egenkapital 939.000 -69.000 111.000
Sum avsetninger til forpliktelser 0 0
Gjeld til kredittinstitutt 0 0
Sum langsiktig gjeld 1.100.000 2.300.000 2.300.000
Leverandørgjeld 551.000 610.000 88.000
Betalbar skatt 9.000 6.000 24.000
Skyldig offentlige avgifter 1.299.000 1.168.000 1.308.000
Utbytte 0 0
Annen kortsiktig gjeld 2.389.000 2.172.000 3.704.000
Sum kortsiktig gjeld 4.248.000 3.956.000 5.124.000
Sum gjeld og egenkapital 6.286.000 6.187.000 7.536.000
Nøkkeltallsanalyse          
Arbeidskapital 258.000 365.000 456.000
Likviditetsgrad 1 1.1 1.1 1.1
Likviditetsgrad 2 1.1 1.1 1.1
Soliditet 14.9 -1.1 1.5
Resultatgrad 3.5 -4.8 -9.4
Rentedekningsgrad 90.4 -49.3 -176.5
Gjeldsgrad 5.7 -90.7 66.9
Total kapitalrentabilitet 17.5 -2.4 -17.4
Signatur
20.01.2022
DAGLIG LEDER OG STYRETS LEDER I FELLESSKAP.
Prokurister
20.01.2022
Daglig leder alene.
Revisoranmerkninger
Auditor Notes for 2020
Normal beretning
Auditor Notes for 2019
Normal beretning
Auditor Notes for 2018
Normal beretning
Send e-post Lukk
Navn:
E-post:
Om Bedriftsdatabasen       Kontakt oss       Produkter       Jobb i Bedriftsdatabasen      
Rolleindex