Innlogging for kunder
   Glemt passord?    Brukertips
Kristiansand Stål & Stillas As
Juridisk navn:  Kristiansand Stål & Stillas As
Postadresse: Besøksadresse: Tlf:
Gjervoldstad 38 Gjervoldstad 38 Fax:
4645 Nodeland 4645 Nodeland
Fylke: Kommune:
Agder Kristiansand
Org.nr: 912612767
Aksjekapital: 60.000 NOK
Antall ansatte: 1
Etableringsdato: 10/4/2013
Foretakstype: AS
Regnskapsfører: Pluss-Økonomi As
Utvikling:
Omsetning  
  
74.11%
Resultat  
  
423.26%
Egenkapital  
  
571.05%
Hovedpunkter i regnskapet
2021 2020 2019 2018 2017
Omsetning: 491.000 282.000 182.000 473.000 5.000
Resultat: 278.000 -86.000 -49.000 346.000 -54.000
Egenkapital: 179.000 -38.000 29.000 68.000 -275.000
Regnskap for  Kristiansand Stål & Stillas As
Resultat 2021 2020 2019 2018 2017
Driftsinntekter 491.000 282.000 182.000 473.000 5.000
Driftskostnader -201.000 -353.000 -227.000 -121.000 -51.000
Driftsresultat 289.000 -71.000 -44.000 353.000 -46.000
Finansinntekter 0 0 0
Finanskostnader -12.000 -15.000 -5.000 -7.000 -9.000
Finans -12.000 -15.000 -5.000 -7.000 -9.000
Resultat før skatt 278.000 -86.000 -49.000 346.000 -54.000
Skattekostnad -61.000 19.000 11.000 -3.000 0
Årsresultat 217.000 -67.000 -38.000 343.000 -54.000
Balanse          
Sum anleggsmidler 35.000 113.000 74.000 95.000 0
Sum omløpsmidler 282.000 36.000 24.000 72.000 3.000
Sum eiendeler 317.000 149.000 98.000 167.000 3.000
Sum opptjent egenkapital 119.000 -98.000 -31.000 8.000 -335.000
Sum egenkapital 179.000 -38.000 29.000 68.000 -275.000
Sum langsiktig gjeld 30.000 58.000 0 0 0
Sum kortsiktig gjeld 108.000 128.000 69.000 99.000 279.000
Sum gjeld og egenkapital 317.000 148.000 98.000 167.000 4.000
Resultat detaljer          
Salgsinntekter 463.000 282.000 182.000 473.000 5.000
Andre inntekter 28.000 0 0 0
Driftsinntekter 491.000 282.000 182.000 473.000 5.000
Varekostnad -32.000 -14.000 0
Lønninger -11.000 -110.000 -26.000 0 0
Avskrivning -40.000 -54.000 -32.000 -4.000 -28.000
Nedskrivning 0 0 0
Andre driftskostnader -150.000 -189.000 -137.000 -103.000 -23.000
Driftskostnader -201.000 -353.000 -227.000 -121.000 -51.000
Driftsresultat 289.000 -71.000 -44.000 353.000 -46.000
Finansinntekter 0 0 0
Finanskostnader -12.000 -15.000 -5.000 -7.000 -9.000
Finans -12.000 -15.000 -5.000 -7.000 -9.000
Konsernbidrag 0 0 0
Utbytte 0 0 0
Årsresultat 217.000 -67.000 -38.000 343.000 -54.000
Balanse detaljer          
Goodwill 0 0 0
Sum Immatrielle midler 9.000 33.000 15.000 4.000 0
Fast eiendom 0 0 0
Maskiner anlegg 6.000 13.000 0 0
Driftsløsøre 27.000 73.000 47.000 91.000 0
Sum varige driftsmidler 27.000 79.000 59.000 91.000 0
Sum finansielle anleggsmidler 0 0 0
Sum anleggsmidler 35.000 113.000 74.000 95.000 0
Varebeholdning 0 0 0
Kundefordringer 129.000 7.000 17.000 32.000 0
Andre fordringer 30.000 10.000 7.000 39.000 3.000
Sum investeringer 0 0 0
Kasse, bank 20.000 0 0 0
Sum omløpsmidler 282.000 36.000 24.000 72.000 3.000
Sum eiendeler 317.000 149.000 98.000 167.000 3.000
Sum opptjent egenkapital 119.000 -98.000 -31.000 8.000 -335.000
Sum egenkapital 179.000 -38.000 29.000 68.000 -275.000
Sum avsetninger til forpliktelser 0 0 0
Gjeld til kredittinstitutt 12.000 -34.000 9.000 102.000
Sum langsiktig gjeld 30.000 58.000 0 0 0
Leverandørgjeld 14.000 11.000 18.000 22.000 0
Betalbar skatt 36.000 0 7.000 0
Skyldig offentlige avgifter 46.000 34.000 23.000 9.000 7.000
Utbytte 0 0 0
Annen kortsiktig gjeld 82.000 62.000 52.000 170.000
Sum kortsiktig gjeld 108.000 128.000 69.000 99.000 279.000
Sum gjeld og egenkapital 317.000 148.000 98.000 167.000 4.000
Nøkkeltallsanalyse          
Arbeidskapital 174.000 -92.000 -45.000 -27.000 -276.000
Likviditetsgrad 1 2.6 0.3 0.3 0.7 0
Likviditetsgrad 2 2.6 0.3 0.3 0.7 0
Soliditet 56.5 -25.7 29.6 40.7
Resultatgrad 58.9 -25.2 -24.2 74.6
Rentedekningsgrad 24.1 -4.7 -8.8 50.4 -5.1
Gjeldsgrad 0.8 -4.9 2.4 1.5
Total kapitalrentabilitet 91.2 -48.0 -44.9 211.4
Signatur
26.02.2016
STYRET I FELLESSKAP.
Prokurister
26.02.2016
Revisoranmerkninger
Auditor Notes for 2021
Revisorberetning ikke levert
Fravalgt revisjonsplikt
Auditor Notes for 2020
Revisorberetning ikke levert
Fravalgt revisjonsplikt
Auditor Notes for 2019
Fravalgt revisjonsplikt
Send e-post Lukk
Navn:
E-post:
Om Bedriftsdatabasen       Kontakt oss       Produkter       Jobb i Bedriftsdatabasen      
Rolleindex