Innlogging for kunder
   Glemt passord?    Brukertips
Kristiansen Og Larsen Maling & Interiør As
Juridisk navn:  Kristiansen Og Larsen Maling & Interiør As
Postadresse: Besøksadresse: Tlf: 92655753
Nordheimveien 10 Nordheimveien 10 Fax:
4818 Færvik 4818 Færvik
Fylke: Kommune:
Agder Arendal
Org.nr: 987404299
Aksjekapital: 100.000 NOK
Antall ansatte: 9
Etableringsdato: 10/1/2004
Foretakstype: AS
Revisor: Øygarden & Knudsen Revisjon As
Regnskapsfører: Accountor As
Utvikling:
Omsetning  
  
-17.46%
Resultat  
  
-176.18%
Egenkapital  
  
-34.53%
Hovedpunkter i regnskapet
2021 2020 2019 2018 2017
Omsetning: 6.334.000 7.674.000 7.448.000 4.994.000 6.667.000
Resultat: -323.000 424.000 605.000 -64.000 280.000
Egenkapital: 584.000 892.000 862.000 790.000 840.000
Regnskap for  Kristiansen Og Larsen Maling & Interiør As
Resultat 2021 2020 2019 2018 2017
Driftsinntekter 6.334.000 7.674.000 7.448.000 4.994.000 6.667.000
Driftskostnader -6.645.000 -7.250.000 -6.844.000 -5.058.000 -6.389.000
Driftsresultat -311.000 424.000 604.000 -64.000 279.000
Finansinntekter 1.000 1.000 1.000 1.000
Finanskostnader -12.000 -1.000 0 -1.000 0
Finans -12.000 1.000 0 1.000
Resultat før skatt -323.000 424.000 605.000 -64.000 280.000
Skattekostnad 16.000 -94.000 -134.000 14.000 -68.000
Årsresultat -308.000 330.000 471.000 -50.000 213.000
Balanse          
Sum anleggsmidler 1.098.000 157.000 150.000 141.000 124.000
Sum omløpsmidler 1.084.000 2.149.000 2.372.000 1.428.000 1.744.000
Sum eiendeler 2.182.000 2.306.000 2.522.000 1.569.000 1.868.000
Sum opptjent egenkapital 484.000 792.000 762.000 690.000 740.000
Sum egenkapital 584.000 892.000 862.000 790.000 840.000
Sum langsiktig gjeld 863.000 16.000 0 0 1.000
Sum kortsiktig gjeld 736.000 1.398.000 1.660.000 778.000 1.027.000
Sum gjeld og egenkapital 2.183.000 2.306.000 2.522.000 1.568.000 1.868.000
Resultat detaljer          
Salgsinntekter 6.334.000 7.571.000 7.448.000 4.991.000 6.657.000
Andre inntekter 102.000 0 3.000 10.000
Driftsinntekter 6.334.000 7.674.000 7.448.000 4.994.000 6.667.000
Varekostnad -1.897.000 -2.329.000 -1.667.000 -874.000 -1.521.000
Lønninger -3.519.000 -3.799.000 -4.105.000 -3.232.000 -3.977.000
Avskrivning -31.000 -36.000 -26.000 -13.000 -26.000
Nedskrivning 0 0 0
Andre driftskostnader -1.198.000 -1.086.000 -1.046.000 -939.000 -865.000
Driftskostnader -6.645.000 -7.250.000 -6.844.000 -5.058.000 -6.389.000
Driftsresultat -311.000 424.000 604.000 -64.000 279.000
Finansinntekter 1.000 1.000 1.000 1.000
Finanskostnader -12.000 -1.000 0 -1.000 0
Finans -12.000 1.000 0 1.000
Konsernbidrag 0 0 0
Utbytte -300.000 -400.000 0 0
Årsresultat -308.000 330.000 471.000 -50.000 213.000
Balanse detaljer          
Goodwill 0 0 0
Sum Immatrielle midler 0 13.000 0
Fast eiendom 943.000 0 0 0
Maskiner anlegg 18.000 28.000 41.000 39.000 52.000
Driftsløsøre 78.000 37.000 49.000 0 0
Sum varige driftsmidler 1.039.000 65.000 90.000 39.000 52.000
Sum finansielle anleggsmidler 59.000 92.000 60.000 88.000 72.000
Sum anleggsmidler 1.098.000 157.000 150.000 141.000 124.000
Varebeholdning 20.000 20.000 50.000 25.000 20.000
Kundefordringer 390.000 601.000 1.339.000 392.000 688.000
Andre fordringer 198.000 95.000 81.000 61.000 68.000
Sum investeringer 0 0 0
Kasse, bank 476.000 1.433.000 901.000 949.000 968.000
Sum omløpsmidler 1.084.000 2.149.000 2.372.000 1.428.000 1.744.000
Sum eiendeler 2.182.000 2.306.000 2.522.000 1.569.000 1.868.000
Sum opptjent egenkapital 484.000 792.000 762.000 690.000 740.000
Sum egenkapital 584.000 892.000 862.000 790.000 840.000
Sum avsetninger til forpliktelser 16.000 0 0 1.000
Gjeld til kredittinstitutt 0 0 0
Sum langsiktig gjeld 863.000 16.000 0 0 1.000
Leverandørgjeld 154.000 149.000 196.000 82.000 82.000
Betalbar skatt 78.000 121.000 0 61.000
Skyldig offentlige avgifter 207.000 406.000 498.000 335.000 448.000
Utbytte -300.000 -400.000 0 0
Annen kortsiktig gjeld 374.000 465.000 445.000 361.000 435.000
Sum kortsiktig gjeld 736.000 1.398.000 1.660.000 778.000 1.027.000
Sum gjeld og egenkapital 2.183.000 2.306.000 2.522.000 1.568.000 1.868.000
Nøkkeltallsanalyse          
Arbeidskapital 348.000 751.000 712.000 650.000 717.000
Likviditetsgrad 1 1.5 1.5 1.4 1.8 1.7
Likviditetsgrad 2 1.4 1.5 1.4 1.8 1.7
Soliditet 26.8 38.7 34.2 50.4 4
Resultatgrad -4.9 5.5 8.1 -1.3 4.2
Rentedekningsgrad -25.9 424.0
Gjeldsgrad 2.7 1.6 1.9 1 1.2
Total kapitalrentabilitet -14.2 18.4 2 1
Signatur
27.08.2008
TO STYREMEDLEMMER I FELLESSKAP.
Prokurister
27.08.2008
Daglig leder alene. styrets leder alene.
Revisoranmerkninger
Auditor Notes for 2021
Normal beretning
Auditor Notes for 2020
Normal beretning
Auditor Notes for 2019
Normal beretning
Send e-post Lukk
Navn:
E-post:
Om Bedriftsdatabasen       Kontakt oss       Produkter       Jobb i Bedriftsdatabasen      
Rolleindex