Innlogging for kunder
   Glemt passord?    Brukertips
Kristiansund Fjellklubb
Juridisk navn:  Kristiansund Fjellklubb
Postadresse: Besøksadresse: Tlf: 71677321
Bytesteinen 1 Bytesteinen 1 Fax:
6517 Kristiansund N 6517 Kristiansund N
Fylke: Kommune:
Møre og Romsdal Kristiansund
Org.nr: 983930840
Aksjekapital: 167 NOK
Antall ansatte: 1
Etableringsdato: 5/16/1976
Foretakstype: FLI
Hovedpunkter i regnskapet
2020
Omsetning: 525.000
Resultat: 341.000
Egenkapital: 0
Regnskap for  Kristiansund Fjellklubb
Resultat 2020
Driftsinntekter 525.000
Driftskostnader -187.000
Driftsresultat 338.000
Finansinntekter 3.000
Finanskostnader
Finans 3.000
Resultat før skatt 341.000
Skattekostnad
Årsresultat 341.000
Balanse          
Sum anleggsmidler
Sum omløpsmidler
Sum eiendeler
Sum opptjent egenkapital
Sum egenkapital
Sum langsiktig gjeld
Sum kortsiktig gjeld
Sum gjeld og egenkapital
Resultat detaljer          
Salgsinntekter 224.000
Andre inntekter 301.000
Driftsinntekter 525.000
Varekostnad
Lønninger
Avskrivning
Nedskrivning
Andre driftskostnader -187.000
Driftskostnader -187.000
Driftsresultat 338.000
Finansinntekter 3.000
Finanskostnader
Finans 3.000
Konsernbidrag
Utbytte
Årsresultat 341.000
Balanse detaljer          
Goodwill
Sum Immatrielle midler
Fast eiendom
Maskiner anlegg
Driftsløsøre
Sum varige driftsmidler
Sum finansielle anleggsmidler
Sum anleggsmidler
Varebeholdning
Kundefordringer
Andre fordringer
Sum investeringer
Kasse, bank
Sum omløpsmidler
Sum eiendeler
Sum opptjent egenkapital
Sum egenkapital
Sum avsetninger til forpliktelser
Gjeld til kredittinstitutt
Sum langsiktig gjeld
Leverandørgjeld
Betalbar skatt
Skyldig offentlige avgifter
Utbytte
Annen kortsiktig gjeld
Sum kortsiktig gjeld
Sum gjeld og egenkapital
Nøkkeltallsanalyse          
Arbeidskapital
Likviditetsgrad 1
Likviditetsgrad 2
Soliditet
Resultatgrad 64.4
Rentedekningsgrad
Gjeldsgrad
Total kapitalrentabilitet
Signatur
20.04.2022
SIGNATUR HVER FOR SEG
KANESTRØM STIG JØRAN
SIGNATUR
KEANE ANDRE CHRISTIAN
SIGNATUR HVER FOR SEG
LUNDBERG BØE BJØRNAR
Revisoranmerkninger
Auditor Notes for 2020
Revisorberetning ikke levert
Send e-post Lukk
Navn:
E-post:
Om Bedriftsdatabasen       Kontakt oss       Produkter       Jobb i Bedriftsdatabasen      
Rolleindex