Innlogging for kunder
   Glemt passord?    Brukertips
Kristiansund Skog Og Trepleie As
Juridisk navn:  Kristiansund Skog Og Trepleie As
Postadresse: Besøksadresse: Tlf: 45871630
Hallsetvegen 380 c/o Hubert Wojciech Stachowicz Hallsetvegen 380 Fax:
6633 Gjemnes 6633 Gjemnes
Fylke: Kommune:
Møre og Romsdal Gjemnes
Org.nr: 916111398
Aksjekapital: 100.000 NOK
Antall ansatte: 4
Etableringsdato: 9/21/2015
Foretakstype: AS
Regnskapsfører: Hjelseth Regnskap As
Utvikling:
Omsetning  
  
53.15%
Resultat  
  
70.8%
Egenkapital  
  
28.93%
Hovedpunkter i regnskapet
2021 2020 2019 2018 2017
Omsetning: 4.017.000 2.623.000 2.338.000 4.515.000 4.609.000
Resultat: 813.000 476.000 -118.000 630.000 499.000
Egenkapital: 156.000 121.000 250.000 342.000 157.000
Regnskap for  Kristiansund Skog Og Trepleie As
Resultat 2021 2020 2019 2018 2017
Driftsinntekter 4.017.000 2.623.000 2.338.000 4.515.000 4.609.000
Driftskostnader -3.188.000 -2.143.000 -2.447.000 -3.872.000 -4.105.000
Driftsresultat 830.000 481.000 -109.000 642.000 504.000
Finansinntekter 0 0 1.000
Finanskostnader -17.000 -5.000 -8.000 -12.000 -6.000
Finans -17.000 -5.000 -8.000 -12.000 -5.000
Resultat før skatt 813.000 476.000 -118.000 630.000 499.000
Skattekostnad -179.000 -105.000 26.000 -144.000 -120.000
Årsresultat 634.000 371.000 -92.000 485.000 380.000
Balanse          
Sum anleggsmidler 550.000 265.000 431.000 609.000 451.000
Sum omløpsmidler 891.000 293.000 206.000 917.000 429.000
Sum eiendeler 1.441.000 558.000 637.000 1.526.000 880.000
Sum opptjent egenkapital 64.000 30.000 159.000 250.000 65.000
Sum egenkapital 156.000 121.000 250.000 342.000 157.000
Sum langsiktig gjeld 427.000 13.000 34.000 67.000 12.000
Sum kortsiktig gjeld 857.000 423.000 353.000 1.117.000 711.000
Sum gjeld og egenkapital 1.440.000 558.000 638.000 1.526.000 880.000
Resultat detaljer          
Salgsinntekter 3.963.000 2.604.000 2.325.000 4.485.000 4.601.000
Andre inntekter 55.000 19.000 13.000 30.000 7.000
Driftsinntekter 4.017.000 2.623.000 2.338.000 4.515.000 4.609.000
Varekostnad -560.000 -452.000 -183.000 -355.000 -695.000
Lønninger -1.277.000 -850.000 -1.348.000 -2.330.000 -2.204.000
Avskrivning -113.000 -110.000 -139.000 -138.000 -97.000
Nedskrivning 0 0 0
Andre driftskostnader -1.238.000 -731.000 -777.000 -1.049.000 -1.109.000
Driftskostnader -3.188.000 -2.143.000 -2.447.000 -3.872.000 -4.105.000
Driftsresultat 830.000 481.000 -109.000 642.000 504.000
Finansinntekter 0 0 1.000
Finanskostnader -17.000 -5.000 -8.000 -12.000 -6.000
Finans -17.000 -5.000 -8.000 -12.000 -5.000
Konsernbidrag 0 0 0
Utbytte 0 0 0
Årsresultat 634.000 371.000 -92.000 485.000 380.000
Balanse detaljer          
Goodwill 0 0 0
Sum Immatrielle midler 6.000 16.000 0 0
Fast eiendom 41.000 53.000 0
Maskiner anlegg 0 0 0
Driftsløsøre 544.000 184.000 299.000 481.000 376.000
Sum varige driftsmidler 544.000 184.000 340.000 534.000 376.000
Sum finansielle anleggsmidler 6.000 75.000 75.000 75.000 75.000
Sum anleggsmidler 550.000 265.000 431.000 609.000 451.000
Varebeholdning 0 0 0
Kundefordringer 148.000 39.000 77.000 436.000 118.000
Andre fordringer 71.000 46.000 6.000 16.000 137.000
Sum investeringer 0 0 0
Kasse, bank 672.000 207.000 122.000 465.000 174.000
Sum omløpsmidler 891.000 293.000 206.000 917.000 429.000
Sum eiendeler 1.441.000 558.000 637.000 1.526.000 880.000
Sum opptjent egenkapital 64.000 30.000 159.000 250.000 65.000
Sum egenkapital 156.000 121.000 250.000 342.000 157.000
Sum avsetninger til forpliktelser 13.000 0 10.000 12.000
Gjeld til kredittinstitutt 0 0 0
Sum langsiktig gjeld 427.000 13.000 34.000 67.000 12.000
Leverandørgjeld 349.000 125.000 51.000 144.000 234.000
Betalbar skatt 160.000 94.000 0 147.000 120.000
Skyldig offentlige avgifter 120.000 27.000 89.000 471.000 105.000
Utbytte 0 0 0
Annen kortsiktig gjeld 228.000 177.000 213.000 356.000 252.000
Sum kortsiktig gjeld 857.000 423.000 353.000 1.117.000 711.000
Sum gjeld og egenkapital 1.440.000 558.000 638.000 1.526.000 880.000
Nøkkeltallsanalyse          
Arbeidskapital 34.000 -130.000 -147.000 -200.000 -282.000
Likviditetsgrad 1 1.0 0.7 0.6 0.8 0.6
Likviditetsgrad 2 1.0 0.7 0.6 0.8 0.6
Soliditet 10.8 21.7 39.2 22.4 17.8
Resultatgrad 20.7 18.3 -4.7 14.2 10.9
Rentedekningsgrad 48.8 96.2 -13.6 53.5 8
Gjeldsgrad 8.2 3.6 1.5 3.5 4.6
Total kapitalrentabilitet 57.6 86.4 -17.1 42.1 57.4
Signatur
07.12.2021
STYRET I FELLESSKAP.
Prokurister
31.08.2017
Revisoranmerkninger
Auditor Notes for 2021
Revisorberetning ikke levert
Fravalgt revisjonsplikt
Auditor Notes for 2020
Revisorberetning ikke levert
Fravalgt revisjonsplikt
Auditor Notes for 2019
Fravalgt revisjonsplikt
Send e-post Lukk
Navn:
E-post:
Om Bedriftsdatabasen       Kontakt oss       Produkter       Jobb i Bedriftsdatabasen      
Rolleindex