Innlogging for kunder
   Glemt passord?    Brukertips
Kristin Storbekkrønning
Juridisk navn:  Kristin Storbekkrønning
Postadresse: Besøksadresse: Tlf: 72436363
Enoddveien 766 Enoddveien 766 Fax: 72436363
7387 Singsås 7387 Singsås
Fylke: Kommune:
Trøndelag Midtre Gauldal
Org.nr: 970961976
Aksjekapital: 424 NOK
Etableringsdato: 2/20/1995
Foretakstype: ENK
Revisor: Bdo AS
Utvikling:
Omsetning  
  
-20.97%
Resultat  
  
-25.59%
Egenkapital  
  
-12.57%
Hovedpunkter i regnskapet
2020 2019 2018 2017 2016
Omsetning: 358.000 453.000 411.000 397.000 394.000
Resultat: 282.000 379.000 329.000 332.000 344.000
Egenkapital: 160.000 183.000 46.000 338.000 257.000
Regnskap for  Kristin Storbekkrønning
Resultat 2020 2019 2018 2017 2016
Driftsinntekter 358.000 453.000 411.000 397.000 394.000
Driftskostnader -76.000 -74.000 -83.000 -66.000 -51.000
Driftsresultat 282.000 378.000 328.000 332.000 344.000
Finansinntekter 1.000 1.000 0 0
Finanskostnader 0 0 0 0
Finans 1.000 1.000 0 0
Resultat før skatt 282.000 379.000 329.000 332.000 344.000
Skattekostnad 0 0 0 0
Årsresultat 282.000 379.000 329.000 332.000 344.000
Balanse          
Sum anleggsmidler 0 0 0 0
Sum omløpsmidler 169.000 197.000 46.000 339.000 365.000
Sum eiendeler 169.000 197.000 46.000 339.000 365.000
Sum opptjent egenkapital 160.000 183.000 46.000 338.000 257.000
Sum egenkapital 160.000 183.000 46.000 338.000 257.000
Sum langsiktig gjeld 0 0 0 0
Sum kortsiktig gjeld 10.000 14.000 0 1.000 107.000
Sum gjeld og egenkapital 170.000 197.000 46.000 339.000 364.000
Resultat detaljer          
Salgsinntekter 355.000 450.000 409.000 395.000 392.000
Andre inntekter 2.000 2.000 2.000 3.000 3.000
Driftsinntekter 358.000 453.000 411.000 397.000 394.000
Varekostnad 0 0 0 0
Lønninger 0 0 0 0
Avskrivning 0 0 0 0
Nedskrivning 0 0 0 0
Andre driftskostnader -76.000 -74.000 -83.000 -66.000 -51.000
Driftskostnader -76.000 -74.000 -83.000 -66.000 -51.000
Driftsresultat 282.000 378.000 328.000 332.000 344.000
Finansinntekter 1.000 1.000 0 0
Finanskostnader 0 0 0 0
Finans 1.000 1.000 0 0
Konsernbidrag 0 0 0 0
Utbytte 0 0 0 0
Årsresultat 282.000 379.000 329.000 332.000 344.000
Balanse detaljer          
Goodwill 0 0 0 0
Sum Immatrielle midler 0 0 0 0
Fast eiendom 0 0 0 0
Maskiner anlegg 0 0 0 0
Driftsløsøre 0 0 0 0
Sum varige driftsmidler 0 0 0 0
Sum finansielle anleggsmidler 0 0 0 0
Sum anleggsmidler 0 0 0 0
Varebeholdning 0 0 0 0
Kundefordringer 102.000 109.000 0 35.000 39.000
Andre fordringer 2.000 6.000 12.000 2.000 0
Sum investeringer 0 0 0 0
Kasse, bank 65.000 82.000 34.000 302.000 326.000
Sum omløpsmidler 169.000 197.000 46.000 339.000 365.000
Sum eiendeler 169.000 197.000 46.000 339.000 365.000
Sum opptjent egenkapital 160.000 183.000 46.000 338.000 257.000
Sum egenkapital 160.000 183.000 46.000 338.000 257.000
Sum avsetninger til forpliktelser 0 0 0 0
Gjeld til kredittinstitutt 0 0 0 0
Sum langsiktig gjeld 0 0 0 0
Leverandørgjeld 2.000 0 1.000 13.000
Betalbar skatt 0 0 0 0
Skyldig offentlige avgifter 10.000 12.000 0 0 94.000
Utbytte 0 0 0 0
Annen kortsiktig gjeld 0 0 0 0
Sum kortsiktig gjeld 10.000 14.000 0 1.000 107.000
Sum gjeld og egenkapital 170.000 197.000 46.000 339.000 364.000
Nøkkeltallsanalyse          
Arbeidskapital 159.000 183.000 46.000 338.000 258.000
Likviditetsgrad 1 16.9 14.1 3 3.4
Likviditetsgrad 2 16.9 14.1 0 3 3.4
Soliditet 94.1 92.9 1 99.7 70.6
Resultatgrad 78.8 83.4 79.8 83.6 87.3
Rentedekningsgrad
Gjeldsgrad 0.1 0.1 0 0 0.4
Total kapitalrentabilitet 165.9 192.4 715.2 97.9 94.5
Revisoranmerkninger
Auditor Notes for 2020
Revisorberetning ikke levert
Auditor Notes for 2019
Revisorberetning ikke levert
Auditor Notes for 2018
Revisorberetning ikke levert
Send e-post Lukk
Navn:
E-post:
Om Bedriftsdatabasen       Kontakt oss       Produkter       Jobb i Bedriftsdatabasen      
Rolleindex