Innlogging for kunder
   Glemt passord?    Brukertips
Krogh & Co Advokatfirma Da
Juridisk navn:  Krogh & Co Advokatfirma Da
Postadresse: Besøksadresse: Tlf: 64859440
Sentrumveien 6A Sentrumveien 6A Fax: 64859450
1400 Ski 1400 Ski
Fylke: Kommune:
Viken Nordre Follo
Org.nr: 885201202
Aksjekapital: 1.496.000 NOK
Antall ansatte: 3
Etableringsdato: 12/9/2002
Foretakstype: DA
Revisor: Revisorgruppen Akershus As
Utvikling:
Omsetning  
  
-5.66%
Resultat  
  
-129.92%
Egenkapital  
  
-9.39%
Hovedpunkter i regnskapet
2021 2020 2019 2018 2017
Omsetning: 4.284.000 4.541.000 3.885.000 3.862.000 3.261.000
Resultat: -219.000 732.000 -331.000 196.000 -18.000
Egenkapital: 1.834.000 2.024.000 1.292.000 1.623.000 1.427.000
Regnskap for  Krogh & Co Advokatfirma Da
Resultat 2021 2020 2019 2018 2017
Driftsinntekter 4.284.000 4.541.000 3.885.000 3.862.000 3.261.000
Driftskostnader -4.505.000 -3.813.000 -4.220.000 -3.668.000 -3.280.000
Driftsresultat -221.000 728.000 -335.000 194.000 -19.000
Finansinntekter 2.000 5.000 4.000 4.000 1.000
Finanskostnader 0 -2.000 0
Finans 2.000 5.000 4.000 2.000 1.000
Resultat før skatt -219.000 732.000 -331.000 196.000 -18.000
Skattekostnad 0 0 0
Årsresultat -219.000 732.000 -331.000 196.000 -18.000
Balanse          
Sum anleggsmidler 114.000 100.000 0 0 0
Sum omløpsmidler 2.191.000 2.515.000 1.688.000 1.915.000 1.744.000
Sum eiendeler 2.305.000 2.615.000 1.688.000 1.915.000 1.744.000
Sum opptjent egenkapital 1.834.000 2.024.000 1.292.000 1.623.000 1.427.000
Sum egenkapital 1.834.000 2.024.000 1.292.000 1.623.000 1.427.000
Sum langsiktig gjeld 0 0 0
Sum kortsiktig gjeld 472.000 591.000 396.000 292.000 316.000
Sum gjeld og egenkapital 2.306.000 2.615.000 1.688.000 1.915.000 1.743.000
Resultat detaljer          
Salgsinntekter 4.284.000 4.541.000 3.885.000 3.862.000 3.261.000
Andre inntekter 0 0 0
Driftsinntekter 4.284.000 4.541.000 3.885.000 3.862.000 3.261.000
Varekostnad 0 0 0
Lønninger -2.624.000 -2.352.000 -2.553.000 -2.255.000 -1.964.000
Avskrivning -26.000 0 0 0
Nedskrivning 0 0 0
Andre driftskostnader -1.855.000 -1.461.000 -1.667.000 -1.413.000 -1.316.000
Driftskostnader -4.505.000 -3.813.000 -4.220.000 -3.668.000 -3.280.000
Driftsresultat -221.000 728.000 -335.000 194.000 -19.000
Finansinntekter 2.000 5.000 4.000 4.000 1.000
Finanskostnader 0 -2.000 0
Finans 2.000 5.000 4.000 2.000 1.000
Konsernbidrag 0 0 0
Utbytte 0 0 0
Årsresultat -219.000 732.000 -331.000 196.000 -18.000
Balanse detaljer          
Goodwill 56.000 70.000 0 0 0
Sum Immatrielle midler 66.000 80.000 0 0 0
Fast eiendom 0 0 0
Maskiner anlegg 0 0 0
Driftsløsøre 48.000 20.000 0 0 0
Sum varige driftsmidler 48.000 20.000 0 0 0
Sum finansielle anleggsmidler 0 0 0
Sum anleggsmidler 114.000 100.000 0 0 0
Varebeholdning 0 0 0
Kundefordringer 1.175.000 1.357.000 625.000 698.000 500.000
Andre fordringer 397.000 450.000 465.000 376.000 343.000
Sum investeringer 619.000 708.000 598.000 841.000 791.000
Kasse, bank 0 0 110.000
Sum omløpsmidler 2.191.000 2.515.000 1.688.000 1.915.000 1.744.000
Sum eiendeler 2.305.000 2.615.000 1.688.000 1.915.000 1.744.000
Sum opptjent egenkapital 1.834.000 2.024.000 1.292.000 1.623.000 1.427.000
Sum egenkapital 1.834.000 2.024.000 1.292.000 1.623.000 1.427.000
Sum avsetninger til forpliktelser 0 0 0
Gjeld til kredittinstitutt 0 0 0
Sum langsiktig gjeld 0 0 0
Leverandørgjeld 179.000 217.000 157.000 38.000 34.000
Betalbar skatt 0 0 0
Skyldig offentlige avgifter 181.000 196.000 111.000 129.000 196.000
Utbytte 0 0 0
Annen kortsiktig gjeld 112.000 178.000 128.000 126.000 87.000
Sum kortsiktig gjeld 472.000 591.000 396.000 292.000 316.000
Sum gjeld og egenkapital 2.306.000 2.615.000 1.688.000 1.915.000 1.743.000
Nøkkeltallsanalyse          
Arbeidskapital 1.719.000 1.924.000 1.292.000 1.623.000 1.428.000
Likviditetsgrad 1 4.6 4.3 4.3 6.6 5.5
Likviditetsgrad 2 4.6 4.3 4.3 6.6 5.5
Soliditet 79.5 77.4 76.5 84.8 81.9
Resultatgrad -5.2 16.0 -8.6 5 -0.6
Rentedekningsgrad 9
Gjeldsgrad 0.3 0.3 0.3 0.2 0.2
Total kapitalrentabilitet -9.5 28.0 -19.6 10.3
Signatur
13.01.2022
DELTAKERNE HVER FOR SEG.
Prokurister
18.04.2016
Revisoranmerkninger
Auditor Notes for 2021
Normal beretning
Auditor Notes for 2020
Normal beretning
Auditor Notes for 2019
Normal beretning
Send e-post Lukk
Navn:
E-post:
Om Bedriftsdatabasen       Kontakt oss       Produkter       Jobb i Bedriftsdatabasen      
Rolleindex