Innlogging for kunder
   Glemt passord?    Brukertips
Krogsrud Sag AS
Juridisk navn:  Krogsrud Sag AS
Postadresse: Besøksadresse: Tlf: 63922550
Fax: 63960275
2080 Eidsvoll 2080 Eidsvoll
Fylke: Kommune:
Viken Eidsvoll
Org.nr: 913609581
Aksjekapital: 120.000 NOK
Antall ansatte: 4
Etableringsdato: 4/5/1979 1
Foretakstype: AS
Revisor: Fram Revisjon As
Regnskapsfører: Vorma Økonomi Og Regnskap Sa
Utvikling:
Omsetning  
  
0.17%
Resultat  
  
-48.4%
Egenkapital  
  
9.57%
Hovedpunkter i regnskapet
2021 2020 2019 2018 2017
Omsetning: 8.303.000 8.289.000 6.694.000 6.343.000 7.486.000
Resultat: 1.098.000 2.128.000 401.000 463.000 1.144.000
Egenkapital: 9.774.000 8.920.000 9.770.000 9.442.000 9.060.000
Regnskap for  Krogsrud Sag AS
Resultat 2021 2020 2019 2018 2017
Driftsinntekter 8.303.000 8.289.000 6.694.000 6.343.000 7.486.000
Driftskostnader -7.234.000 -6.201.000 -6.323.000 -5.918.000 -6.381.000
Driftsresultat 1.068.000 2.089.000 371.000 425.000 1.105.000
Finansinntekter 37.000 46.000 48.000 49.000 44.000
Finanskostnader -8.000 -6.000 -19.000 -11.000 -6.000
Finans 29.000 40.000 29.000 38.000 38.000
Resultat før skatt 1.098.000 2.128.000 401.000 463.000 1.144.000
Skattekostnad -244.000 -478.000 -73.000 -82.000 -244.000
Årsresultat 854.000 1.650.000 328.000 382.000 900.000
Balanse          
Sum anleggsmidler 8.300.000 9.523.000 7.431.000 5.747.000 6.762.000
Sum omløpsmidler 5.893.000 3.385.000 4.805.000 6.376.000 5.197.000
Sum eiendeler 14.193.000 12.908.000 12.236.000 12.123.000 11.959.000
Sum opptjent egenkapital 9.654.000 8.800.000 9.650.000 9.322.000 8.940.000
Sum egenkapital 9.774.000 8.920.000 9.770.000 9.442.000 9.060.000
Sum langsiktig gjeld 2.014.000 2.257.000 559.000 608.000 703.000
Sum kortsiktig gjeld 2.405.000 1.731.000 1.907.000 2.073.000 2.195.000
Sum gjeld og egenkapital 14.193.000 12.908.000 12.236.000 12.123.000 11.958.000
Resultat detaljer          
Salgsinntekter 8.303.000 7.132.000 6.694.000 6.163.000 7.486.000
Andre inntekter 1.158.000 0 180.000 0
Driftsinntekter 8.303.000 8.289.000 6.694.000 6.343.000 7.486.000
Varekostnad -622.000 -582.000 -633.000 -543.000 -1.331.000
Lønninger -1.704.000 -1.873.000 -1.810.000 -1.833.000 -1.743.000
Avskrivning -1.557.000 -1.481.000 -1.435.000 -1.177.000 -1.180.000
Nedskrivning 0 0 0
Andre driftskostnader -3.351.000 -2.265.000 -2.445.000 -2.365.000 -2.127.000
Driftskostnader -7.234.000 -6.201.000 -6.323.000 -5.918.000 -6.381.000
Driftsresultat 1.068.000 2.089.000 371.000 425.000 1.105.000
Finansinntekter 37.000 46.000 48.000 49.000 44.000
Finanskostnader -8.000 -6.000 -19.000 -11.000 -6.000
Finans 29.000 40.000 29.000 38.000 38.000
Konsernbidrag 0 0 0
Utbytte -2.500.000 0 0 0
Årsresultat 854.000 1.650.000 328.000 382.000 900.000
Balanse detaljer          
Goodwill 0 0 0
Sum Immatrielle midler 0 0 0
Fast eiendom 215.000 226.000 238.000 250.000 225.000
Maskiner anlegg 6.845.000 7.739.000 5.275.000 4.361.000 0
Driftsløsøre 1.241.000 1.558.000 1.918.000 1.136.000 6.537.000
Sum varige driftsmidler 8.300.000 9.523.000 7.431.000 5.747.000 6.762.000
Sum finansielle anleggsmidler 0 0 0
Sum anleggsmidler 8.300.000 9.523.000 7.431.000 5.747.000 6.762.000
Varebeholdning 0 0 0
Kundefordringer 1.696.000 982.000 1.659.000 1.305.000 1.606.000
Andre fordringer 257.000 525.000 265.000 65.000 0
Sum investeringer 0 0 0
Kasse, bank 3.940.000 1.878.000 2.881.000 5.006.000 3.590.000
Sum omløpsmidler 5.893.000 3.385.000 4.805.000 6.376.000 5.197.000
Sum eiendeler 14.193.000 12.908.000 12.236.000 12.123.000 11.959.000
Sum opptjent egenkapital 9.654.000 8.800.000 9.650.000 9.322.000 8.940.000
Sum egenkapital 9.774.000 8.920.000 9.770.000 9.442.000 9.060.000
Sum avsetninger til forpliktelser 814.000 907.000 559.000 608.000 703.000
Gjeld til kredittinstitutt 0 0 0
Sum langsiktig gjeld 2.014.000 2.257.000 559.000 608.000 703.000
Leverandørgjeld 487.000 360.000 413.000 363.000 203.000
Betalbar skatt 338.000 120.000 122.000 177.000 334.000
Skyldig offentlige avgifter 524.000 162.000 326.000 485.000 615.000
Utbytte -2.500.000 0 0 0
Annen kortsiktig gjeld 1.056.000 1.089.000 1.046.000 1.049.000 1.043.000
Sum kortsiktig gjeld 2.405.000 1.731.000 1.907.000 2.073.000 2.195.000
Sum gjeld og egenkapital 14.193.000 12.908.000 12.236.000 12.123.000 11.958.000
Nøkkeltallsanalyse          
Arbeidskapital 3.488.000 1.654.000 2.898.000 4.303.000 3.002.000
Likviditetsgrad 1 2.5 2.0 2.5 3.1 2.4
Likviditetsgrad 2 2.5 2.0 2.5 3.1 2.4
Soliditet 68.9 69.1 79.8 77.9 75.8
Resultatgrad 12.9 25.2 5.5 6.7 14.8
Rentedekningsgrad 133.5 348.2 19.5 38.6 184.2
Gjeldsgrad 0.5 0.4 0.3 0.3 0.3
Total kapitalrentabilitet 7.8 16.5 3.4 3.9 9.6
Signatur
01.08.2007
STYRET I FELLESSKAP.
Revisoranmerkninger
Auditor Notes for 2021
Normal beretning
Auditor Notes for 2020
Normal beretning
Auditor Notes for 2019
Normal beretning
Send e-post Lukk
Navn:
E-post:
Om Bedriftsdatabasen       Kontakt oss       Produkter       Jobb i Bedriftsdatabasen      
Rolleindex