Innlogging for kunder
   Glemt passord?    Brukertips
Krone Bro Laboratoriet Eiendom AS
Juridisk navn:  Krone Bro Laboratoriet Eiendom AS
Postadresse: Besøksadresse: Tlf: 33186323
Postboks 24 Nansetgata 13 Fax:
3251 Larvik 3256 Larvik
Fylke: Kommune:
Vestfold og Telemark Larvik
Org.nr: 991921265
Aksjekapital: 100.000 NOK
Etableringsdato: 10/1/2007
Foretakstype: AS
Regnskapsfører: Dekon Regnskap As
Utvikling:
Omsetning  
  
8.96%
Resultat  
  
57.14%
Egenkapital  
  
27.59%
Hovedpunkter i regnskapet
2019 2018 2017 2016 2015
Omsetning: 584.000 536.000 536.000 536.000 536.000
Resultat: 330.000 210.000 234.000 199.000 209.000
Egenkapital: 1.193.000 935.000 769.000 588.000 434.000
Regnskap for  Krone Bro Laboratoriet Eiendom AS
Resultat 2019 2018 2017 2016 2015
Driftsinntekter 584.000 536.000 536.000 536.000 536.000
Driftskostnader -206.000 -274.000 -245.000 -252.000 -224.000
Driftsresultat 378.000 262.000 291.000 284.000 312.000
Finansinntekter 0 0 0 0 0
Finanskostnader -48.000 -52.000 -58.000 -85.000 -103.000
Finans -48.000 -52.000 -58.000 -85.000 -103.000
Resultat før skatt 330.000 210.000 234.000 199.000 209.000
Skattekostnad -73.000 -44.000 -52.000 -46.000 -49.000
Årsresultat 257.000 166.000 182.000 153.000 160.000
Balanse          
Sum anleggsmidler 2.722.000 2.824.000 2.887.000 2.985.000 3.082.000
Sum omløpsmidler 374.000 128.000 173.000 248.000 226.000
Sum eiendeler 3.096.000 2.952.000 3.060.000 3.233.000 3.308.000
Sum opptjent egenkapital 1.093.000 835.000 669.000 488.000 334.000
Sum egenkapital 1.193.000 935.000 769.000 588.000 434.000
Sum langsiktig gjeld 1.704.000 1.933.000 2.201.000 2.559.000 2.849.000
Sum kortsiktig gjeld 199.000 83.000 89.000 85.000 24.000
Sum gjeld og egenkapital 3.096.000 2.951.000 3.059.000 3.232.000 3.307.000
Resultat detaljer          
Salgsinntekter 0 0 0 0 0
Andre inntekter 584.000 536.000 536.000 536.000 536.000
Driftsinntekter 584.000 536.000 536.000 536.000 536.000
Varekostnad 0 0 0 0 0
Lønninger 0 0 0 0 0
Avskrivning -102.000 -98.000 -97.000 -97.000 -97.000
Nedskrivning 0 0 0 0 0
Andre driftskostnader -104.000 -176.000 -148.000 -155.000 -127.000
Driftskostnader -206.000 -274.000 -245.000 -252.000 -224.000
Driftsresultat 378.000 262.000 291.000 284.000 312.000
Finansinntekter 0 0 0 0 0
Finanskostnader -48.000 -52.000 -58.000 -85.000 -103.000
Finans -48.000 -52.000 -58.000 -85.000 -103.000
Konsernbidrag 0 0 0 0 0
Utbytte 0 0 0 0 0
Årsresultat 257.000 166.000 182.000 153.000 160.000
Balanse detaljer          
Goodwill 0 0 0 0 0
Sum Immatrielle midler 0 0 0 0 0
Fast eiendom 2.692.000 2.790.000 2.887.000 2.985.000 3.082.000
Maskiner anlegg 0 0 0 0 0
Driftsløsøre 20.000 25.000 0 0 0
Sum varige driftsmidler 2.712.000 2.814.000 2.887.000 2.985.000 3.082.000
Sum finansielle anleggsmidler 10.000 10.000 0 0 0
Sum anleggsmidler 2.722.000 2.824.000 2.887.000 2.985.000 3.082.000
Varebeholdning 0 0 0 0 0
Kundefordringer 0 0 47.000 0 0
Andre fordringer 147.000 0 0 0 0
Sum investeringer 0 0 0 0 0
Kasse, bank 226.000 128.000 126.000 248.000 226.000
Sum omløpsmidler 374.000 128.000 173.000 248.000 226.000
Sum eiendeler 3.096.000 2.952.000 3.060.000 3.233.000 3.308.000
Sum opptjent egenkapital 1.093.000 835.000 669.000 488.000 334.000
Sum egenkapital 1.193.000 935.000 769.000 588.000 434.000
Sum avsetninger til forpliktelser 87.000 89.000 93.000 96.000 97.000
Gjeld til kredittinstitutt 1.000 0 0 0 10.000
Sum langsiktig gjeld 1.704.000 1.933.000 2.201.000 2.559.000 2.849.000
Leverandørgjeld 39.000 0 34.000 38.000 2.000
Betalbar skatt 75.000 48.000 55.000 47.000 12.000
Skyldig offentlige avgifter 0 0 0 0 0
Utbytte 0 0 0 0 0
Annen kortsiktig gjeld 83.000 35.000 0 0 0
Sum kortsiktig gjeld 199.000 83.000 89.000 85.000 24.000
Sum gjeld og egenkapital 3.096.000 2.951.000 3.059.000 3.232.000 3.307.000
Nøkkeltallsanalyse          
Arbeidskapital 175.000 45.000 84.000 163.000 202.000
Likviditetsgrad 1 1.9 1.5 1.9 2.9 9.4
Likviditetsgrad 2 1.9 1.5 1.9 2.9 9.5
Soliditet 38.5 31.7 25.1 18.2 13.1
Resultatgrad 64.7 48.9 54.3 5 58.2
Rentedekningsgrad 7.9 5 5 3.3 3.0
Gjeldsgrad 1.6 2.2 3 4.5 6.6
Total kapitalrentabilitet 12.2 8.9 9.5 8.8 9.4
Signatur
09.12.2011
STYRETS LEDER ALENE.
Prokurister
09.12.2011
DAGLIG LEDER ALENE.
Revisoranmerkninger
Auditor Notes for 2019
Fravalgt revisjonsplikt
Auditor Notes for 2018
Fravalgt revisjonsplikt
Auditor Notes for 2017
Fravalgt revisjonsplikt
Send e-post Lukk
Navn:
E-post:
Om Bedriftsdatabasen       Kontakt oss       Produkter       Jobb i Bedriftsdatabasen      
Rolleindex