Innlogging for kunder
   Glemt passord?    Brukertips
Krone Bro Laboratoriet Larvik AS
Juridisk navn:  Krone Bro Laboratoriet Larvik AS
Postadresse: Besøksadresse: Tlf: 33186323
Postboks 24 Nansetg 13-15 Fax: 33186323
3251 Larvik 3256 Larvik
Fylke: Kommune:
Vestfold og Telemark Larvik
Org.nr: 971002735
Aksjekapital: 100.000 NOK
Antall ansatte: 1
Etableringsdato: 1/3/1994 1
Foretakstype: AS
Regnskapsfører: Dekon Regnskap As
Utvikling:
Omsetning  
  
-6.92%
Resultat  
  
-3.66%
Egenkapital  
  
-12.01%
Hovedpunkter i regnskapet
2019 2018 2017 2016 2015
Omsetning: 1.977.000 2.124.000 2.182.000 2.593.000 3.212.000
Resultat: -85.000 -82.000 48.000 233.000 537.000
Egenkapital: 513.000 583.000 646.000 808.000 806.000
Regnskap for  Krone Bro Laboratoriet Larvik AS
Resultat 2019 2018 2017 2016 2015
Driftsinntekter 1.977.000 2.124.000 2.182.000 2.593.000 3.212.000
Driftskostnader -2.055.000 -2.200.000 -2.128.000 -2.347.000 -2.677.000
Driftsresultat -79.000 -76.000 54.000 246.000 535.000
Finansinntekter 2.000 2.000 2.000 1.000 2.000
Finanskostnader -7.000 -8.000 -8.000 -15.000 0
Finans -5.000 -6.000 -6.000 -14.000 2.000
Resultat før skatt -85.000 -82.000 48.000 233.000 537.000
Skattekostnad 15.000 20.000 -10.000 -31.000 -144.000
Årsresultat -70.000 -62.000 38.000 202.000 394.000
Balanse          
Sum anleggsmidler 576.000 685.000 797.000 927.000 146.000
Sum omløpsmidler 389.000 484.000 535.000 584.000 1.224.000
Sum eiendeler 965.000 1.169.000 1.332.000 1.511.000 1.370.000
Sum opptjent egenkapital 413.000 483.000 546.000 708.000 706.000
Sum egenkapital 513.000 583.000 646.000 808.000 806.000
Sum langsiktig gjeld 75.000 150.000 230.000 286.000 0
Sum kortsiktig gjeld 376.000 436.000 456.000 417.000 565.000
Sum gjeld og egenkapital 964.000 1.169.000 1.332.000 1.511.000 1.371.000
Resultat detaljer          
Salgsinntekter 1.976.000 2.124.000 2.182.000 2.501.000 3.207.000
Andre inntekter 1.000 0 0 91.000 5.000
Driftsinntekter 1.977.000 2.124.000 2.182.000 2.593.000 3.212.000
Varekostnad -393.000 -449.000 -408.000 -571.000 -1.062.000
Lønninger -1.018.000 -1.013.000 -1.001.000 -997.000 -987.000
Avskrivning -109.000 -112.000 -130.000 -113.000 -38.000
Nedskrivning 0 0 0 0 0
Andre driftskostnader -535.000 -626.000 -589.000 -666.000 -590.000
Driftskostnader -2.055.000 -2.200.000 -2.128.000 -2.347.000 -2.677.000
Driftsresultat -79.000 -76.000 54.000 246.000 535.000
Finansinntekter 2.000 2.000 2.000 1.000 2.000
Finanskostnader -7.000 -8.000 -8.000 -15.000 0
Finans -5.000 -6.000 -6.000 -14.000 2.000
Konsernbidrag 0 0 0 0 0
Utbytte 0 0 -200.000 -200.000 -200.000
Årsresultat -70.000 -62.000 38.000 202.000 394.000
Balanse detaljer          
Goodwill 0 0 0 0 0
Sum Immatrielle midler 0 0 0 0 0
Fast eiendom 0 0 0 0 0
Maskiner anlegg 0 0 0 0 0
Driftsløsøre 466.000 575.000 687.000 817.000 36.000
Sum varige driftsmidler 466.000 575.000 687.000 817.000 36.000
Sum finansielle anleggsmidler 110.000 110.000 110.000 110.000 110.000
Sum anleggsmidler 576.000 685.000 797.000 927.000 146.000
Varebeholdning 8.000 10.000 10.000 4.000 8.000
Kundefordringer 191.000 153.000 144.000 152.000 202.000
Andre fordringer 9.000 27.000 4.000 14.000 1.000
Sum investeringer 1.000 1.000 1.000 1.000 1.000
Kasse, bank 178.000 293.000 376.000 413.000 1.001.000
Sum omløpsmidler 389.000 484.000 535.000 584.000 1.224.000
Sum eiendeler 965.000 1.169.000 1.332.000 1.511.000 1.370.000
Sum opptjent egenkapital 413.000 483.000 546.000 708.000 706.000
Sum egenkapital 513.000 583.000 646.000 808.000 806.000
Sum avsetninger til forpliktelser 0 15.000 35.000 31.000 0
Gjeld til kredittinstitutt 0 0 0 0 0
Sum langsiktig gjeld 75.000 150.000 230.000 286.000 0
Leverandørgjeld 68.000 64.000 77.000 33.000 65.000
Betalbar skatt 0 0 6.000 0 144.000
Skyldig offentlige avgifter 71.000 64.000 67.000 78.000 66.000
Utbytte 0 0 -200.000 -200.000 -200.000
Annen kortsiktig gjeld 237.000 308.000 105.000 107.000 90.000
Sum kortsiktig gjeld 376.000 436.000 456.000 417.000 565.000
Sum gjeld og egenkapital 964.000 1.169.000 1.332.000 1.511.000 1.371.000
Nøkkeltallsanalyse          
Arbeidskapital 13.000 48.000 79.000 167.000 659.000
Likviditetsgrad 1 1 1.1 1.2 1.4 2.2
Likviditetsgrad 2 1 1.1 1.2 1.4 2.2
Soliditet 53.2 49.9 48.5 53.5 58.8
Resultatgrad -3.6 2.5 9.5 16.7
Rentedekningsgrad -11.3 -9.5 6.8 16.4
Gjeldsgrad 0.9 1 1.1 0.9 0.7
Total kapitalrentabilitet -6.3 4.2 16.3 39.2
Signatur
30.08.2017
STYRET I FELLESSKAP.
Prokurister
30.08.2017
DAGLIG LEDER.
Revisoranmerkninger
Auditor Notes for 2019
Fravalgt revisjonsplikt
Auditor Notes for 2018
Fravalgt revisjonsplikt
Auditor Notes for 2017
Fravalgt revisjonsplikt
Send e-post Lukk
Navn:
E-post:
Om Bedriftsdatabasen       Kontakt oss       Produkter       Jobb i Bedriftsdatabasen      
Rolleindex