Krossen Legekontor AS
Juridisk navn:  Krossen Legekontor AS
Postadresse: Besøksadresse: Tlf: 51789595
Postboks 194 Kleppelundvegen 15 Fax: 51789596
4358 Kleppe 4350 Kleppe
Fylke: Kommune:
Rogaland Klepp
Org.nr: 959104328
Aksjekapital: 134.000 NOK
Antall ansatte: 4
Etableringsdato: 10/29/1990
Foretakstype: AS
Regnskapsfører: Jæren Regnskap As
Utvikling:
Omsetning  
  
9.38%
Resultat  
  
-86.59%
Egenkapital  
  
1.05%
Hovedpunkter i regnskapet
2021 2020 2019 2018 2017
Omsetning: 4.220.000 3.858.000 3.378.000 3.206.000 3.246.000
Resultat: 11.000 82.000 26.000 10.000 -3.000
Egenkapital: 866.000 857.000 793.000 323.000 316.000
Regnskap for  Krossen Legekontor AS
Resultat 2021 2020 2019 2018 2017
Driftsinntekter 4.220.000 3.858.000 3.378.000 3.206.000 3.246.000
Driftskostnader -4.208.000 -3.777.000 -3.353.000 -3.193.000 -3.241.000
Driftsresultat 11.000 81.000 26.000 13.000 4.000
Finansinntekter 5.000 4.000 1.000 0
Finanskostnader -1.000 -4.000 -4.000 -4.000 -7.000
Finans -1.000 1.000 0 -3.000 -7.000
Resultat før skatt 11.000 82.000 26.000 10.000 -3.000
Skattekostnad -2.000 -18.000 -6.000 -3.000 1.000
Årsresultat 8.000 64.000 21.000 7.000 -2.000
Balanse          
Sum anleggsmidler 792.000 926.000 314.000 391.000 504.000
Sum omløpsmidler 715.000 681.000 1.295.000 665.000 198.000
Sum eiendeler 1.507.000 1.607.000 1.609.000 1.056.000 702.000
Sum opptjent egenkapital 316.000 307.000 243.000 223.000 216.000
Sum egenkapital 866.000 857.000 793.000 323.000 316.000
Sum langsiktig gjeld 34.000 31.000 13.000 8.000 4.000
Sum kortsiktig gjeld 608.000 718.000 802.000 726.000 381.000
Sum gjeld og egenkapital 1.508.000 1.606.000 1.608.000 1.057.000 701.000
Resultat detaljer          
Salgsinntekter 4.220.000 3.858.000 3.378.000 3.206.000 3.246.000
Andre inntekter 0 0 0
Driftsinntekter 4.220.000 3.858.000 3.378.000 3.206.000 3.246.000
Varekostnad -588.000 -599.000 -567.000 -497.000 -460.000
Lønninger -1.946.000 -1.695.000 -1.600.000 -1.508.000 -1.559.000
Avskrivning -205.000 -135.000 -114.000 -113.000 -101.000
Nedskrivning 0 0 0
Andre driftskostnader -1.469.000 -1.348.000 -1.072.000 -1.075.000 -1.121.000
Driftskostnader -4.208.000 -3.777.000 -3.353.000 -3.193.000 -3.241.000
Driftsresultat 11.000 81.000 26.000 13.000 4.000
Finansinntekter 5.000 4.000 1.000 0
Finanskostnader -1.000 -4.000 -4.000 -4.000 -7.000
Finans -1.000 1.000 0 -3.000 -7.000
Konsernbidrag 0 0 0
Utbytte 0 0 0
Årsresultat 8.000 64.000 21.000 7.000 -2.000
Balanse detaljer          
Goodwill 0 0 0
Sum Immatrielle midler 0 0 0
Fast eiendom 0 0 0
Maskiner anlegg 0 0 0
Driftsløsøre 792.000 926.000 314.000 391.000 504.000
Sum varige driftsmidler 792.000 926.000 314.000 391.000 504.000
Sum finansielle anleggsmidler 0 0 0
Sum anleggsmidler 792.000 926.000 314.000 391.000 504.000
Varebeholdning 103.000 95.000 85.000 75.000 82.000
Kundefordringer 0 0 0
Andre fordringer 78.000 23.000 15.000 34.000 40.000
Sum investeringer 0 0 0
Kasse, bank 535.000 563.000 1.195.000 556.000 75.000
Sum omløpsmidler 715.000 681.000 1.295.000 665.000 198.000
Sum eiendeler 1.507.000 1.607.000 1.609.000 1.056.000 702.000
Sum opptjent egenkapital 316.000 307.000 243.000 223.000 216.000
Sum egenkapital 866.000 857.000 793.000 323.000 316.000
Sum avsetninger til forpliktelser 34.000 31.000 13.000 8.000 4.000
Gjeld til kredittinstitutt 0 0 0
Sum langsiktig gjeld 34.000 31.000 13.000 8.000 4.000
Leverandørgjeld 64.000 297.000 173.000 103.000 120.000
Betalbar skatt 0 0 0
Skyldig offentlige avgifter 108.000 115.000 94.000 85.000 91.000
Utbytte 0 0 0
Annen kortsiktig gjeld 436.000 306.000 535.000 538.000 170.000
Sum kortsiktig gjeld 608.000 718.000 802.000 726.000 381.000
Sum gjeld og egenkapital 1.508.000 1.606.000 1.608.000 1.057.000 701.000
Nøkkeltallsanalyse          
Arbeidskapital 107.000 -37.000 493.000 -61.000 -183.000
Likviditetsgrad 1 1.2 0.9 1.6 0.9 0.5
Likviditetsgrad 2 1.0 0.8 1.5 0.8 0.3
Soliditet 57.4 53.4 49.3 30.6 45.1
Resultatgrad 0.3 2.1 0.8 0.4 0.1
Rentedekningsgrad 11.0 20.3 6.5 3.3 0.6
Gjeldsgrad 0.7 0.9 1 2.3 1.2
Total kapitalrentabilitet 0.7 5.4 1.9 1.3 0.6
Signatur
21.11.2011
STYREMEDLEMMENE I FELLESSKAP.
Revisoranmerkninger
Auditor Notes for 2021
Revisorberetning ikke levert
Fravalgt revisjonsplikt
Auditor Notes for 2020
Revisorberetning ikke levert
Fravalgt revisjonsplikt
Auditor Notes for 2019
Fravalgt revisjonsplikt
Send e-post Lukk
Navn:
E-post:
Om Bedriftsdatabasen       Kontakt oss       Produkter       Jobb i Bedriftsdatabasen      
Rolleindex