Innlogging for kunder
   Glemt passord?    Brukertips
Kryddergarden På Jæren As
Juridisk navn:  Kryddergarden På Jæren As
Postadresse: Besøksadresse: Tlf: 51433502
Kyrkjevegen 520 Kyrkjevegen 520 Fax: 51434625
4362 Vigrestad 4362 Vigrestad
Fylke: Kommune:
Rogaland
Org.nr: 989798006
Aksjekapital: 100.000 NOK
Etableringsdato: 4/21/2006
Foretakstype: AS
Regnskapsfører: Hå Rekneskapslag Sa
Utvikling:
Omsetning  
  
-8.16%
Resultat  
  
-246.53%
Egenkapital  
  
-105.94%
Hovedpunkter i regnskapet
2020 2019 2018 2017 2016
Omsetning: 5.345.000 5.820.000 5.878.000 6.641.000 6.091.000
Resultat: -350.000 -101.000 -198.000 403.000 204.000
Egenkapital: -25.000 421.000 500.000 657.000 352.000
Regnskap for  Kryddergarden På Jæren As
Resultat 2020 2019 2018 2017 2016
Driftsinntekter 5.345.000 5.820.000 5.878.000 6.641.000 6.091.000
Driftskostnader -5.672.000 -5.903.000 -6.049.000 -6.205.000 -5.825.000
Driftsresultat -326.000 -83.000 -172.000 436.000 266.000
Finansinntekter 2.000 3.000 2.000 2.000 3.000
Finanskostnader -26.000 -21.000 -29.000 -35.000 -65.000
Finans -24.000 -18.000 -27.000 -33.000 -62.000
Resultat før skatt -350.000 -101.000 -198.000 403.000 204.000
Skattekostnad -96.000 22.000 42.000 -98.000 -53.000
Årsresultat -446.000 -79.000 -156.000 305.000 151.000
Balanse          
Sum anleggsmidler 603.000 805.000 905.000 984.000 1.099.000
Sum omløpsmidler 483.000 672.000 658.000 803.000 664.000
Sum eiendeler 1.086.000 1.477.000 1.563.000 1.787.000 1.763.000
Sum opptjent egenkapital -125.000 321.000 400.000 557.000 252.000
Sum egenkapital -25.000 421.000 500.000 657.000 352.000
Sum langsiktig gjeld 0 0 15.000 256.000
Sum kortsiktig gjeld 1.111.000 1.056.000 1.062.000 1.115.000 1.156.000
Sum gjeld og egenkapital 1.086.000 1.477.000 1.562.000 1.787.000 1.764.000
Resultat detaljer          
Salgsinntekter 5.345.000 5.820.000 5.878.000 6.641.000 6.091.000
Andre inntekter 0 0 0 0
Driftsinntekter 5.345.000 5.820.000 5.878.000 6.641.000 6.091.000
Varekostnad -3.778.000 -3.663.000 -3.790.000 -3.789.000 -3.401.000
Lønninger -907.000 -1.220.000 -1.162.000 -1.321.000 -1.413.000
Avskrivning -94.000 -108.000 -108.000 -108.000 -107.000
Nedskrivning 0 0 0 0
Andre driftskostnader -893.000 -912.000 -989.000 -987.000 -904.000
Driftskostnader -5.672.000 -5.903.000 -6.049.000 -6.205.000 -5.825.000
Driftsresultat -326.000 -83.000 -172.000 436.000 266.000
Finansinntekter 2.000 3.000 2.000 2.000 3.000
Finanskostnader -26.000 -21.000 -29.000 -35.000 -65.000
Finans -24.000 -18.000 -27.000 -33.000 -62.000
Konsernbidrag 0 0 0 0
Utbytte 0 0 0 0
Årsresultat -446.000 -79.000 -156.000 305.000 151.000
Balanse detaljer          
Goodwill 0 0 0 0
Sum Immatrielle midler 96.000 74.000 32.000 26.000
Fast eiendom 588.000 677.000 766.000 855.000 944.000
Maskiner anlegg 0 0 0 0
Driftsløsøre 5.000 24.000 43.000 62.000
Sum varige driftsmidler 588.000 682.000 790.000 898.000 1.006.000
Sum finansielle anleggsmidler 15.000 28.000 41.000 55.000 68.000
Sum anleggsmidler 603.000 805.000 905.000 984.000 1.099.000
Varebeholdning 78.000 241.000 203.000 220.000 118.000
Kundefordringer 272.000 278.000 313.000 394.000 483.000
Andre fordringer 49.000 49.000 49.000 21.000 14.000
Sum investeringer 0 0 0 0
Kasse, bank 84.000 104.000 93.000 168.000 49.000
Sum omløpsmidler 483.000 672.000 658.000 803.000 664.000
Sum eiendeler 1.086.000 1.477.000 1.563.000 1.787.000 1.763.000
Sum opptjent egenkapital -125.000 321.000 400.000 557.000 252.000
Sum egenkapital -25.000 421.000 500.000 657.000 352.000
Sum avsetninger til forpliktelser 0 0 0 0
Gjeld til kredittinstitutt 289.000 211.000 96.000 33.000 284.000
Sum langsiktig gjeld 0 0 15.000 256.000
Leverandørgjeld 685.000 565.000 738.000 709.000 547.000
Betalbar skatt 0 0 105.000 34.000
Skyldig offentlige avgifter 34.000 57.000 57.000 87.000 83.000
Utbytte 0 0 0 0
Annen kortsiktig gjeld 102.000 224.000 170.000 181.000 208.000
Sum kortsiktig gjeld 1.111.000 1.056.000 1.062.000 1.115.000 1.156.000
Sum gjeld og egenkapital 1.086.000 1.477.000 1.562.000 1.787.000 1.764.000
Nøkkeltallsanalyse          
Arbeidskapital -628.000 -384.000 -404.000 -312.000 -492.000
Likviditetsgrad 1 0.4 0.6 0.6 0.7 0.6
Likviditetsgrad 2 0.4 0.4 0.4 0.5 0.5
Soliditet -2.3 28.5 3 36.8 2
Resultatgrad -6.1 -1.4 -2.9 6.6 4.4
Rentedekningsgrad -12.5 -5.9 12.5 4.1
Gjeldsgrad -44.4 2.5 2.1 1.7 4
Total kapitalrentabilitet -29.8 -5.4 -10.9 24.5 15.2
Signatur
29.09.2020
STYRELEIAR OG EIN STYREMEDLEM I FELLESSKAP.
Revisoranmerkninger
Auditor Notes for 2020
Revisorberetning ikke levert
Fravalgt revisjonsplikt
Auditor Notes for 2019
Normal beretning
Auditor Notes for 2018
Normal beretning
Send e-post Lukk
Navn:
E-post:
Om Bedriftsdatabasen       Kontakt oss       Produkter       Jobb i Bedriftsdatabasen      
Rolleindex