Innlogging for kunder
   Glemt passord?    Brukertips
Kullerud Gård As
Juridisk navn:  Kullerud Gård As
Postadresse: Besøksadresse: Tlf: 62952200
Ommangsgutua 70 Fax:
2345 Ådalsbruk 2345 Ådalsbruk
Fylke: Kommune:
Innlandet Løten
Org.nr: 990699313
Aksjekapital: 2.000.000 NOK
Antall ansatte: 15
Etableringsdato: 11/22/2006
Foretakstype: AS
Revisor: Kpmg AS
Regnskapsfører: Bdo AS
Utvikling:
Omsetning  
  
-0.07%
Resultat  
  
111.49%
Egenkapital  
  
17.69%
Hovedpunkter i regnskapet
2020 2019 2018 2017 2016
Omsetning: 41.714.000 41.745.000 37.655.000 37.609.000 40.026.000
Resultat: 2.595.000 1.227.000 -1.291.000 -1.072.000 482.000
Egenkapital: 13.593.000 11.550.000 11.572.000 12.534.000 13.270.000
Regnskap for  Kullerud Gård As
Resultat 2020 2019 2018 2017 2016
Driftsinntekter 41.714.000 41.745.000 37.655.000 37.609.000 40.026.000
Driftskostnader -39.350.000 -40.803.000 -39.021.000 -39.019.000 -40.043.000
Driftsresultat 2.364.000 942.000 -1.367.000 -1.412.000 -17.000
Finansinntekter 231.000 293.000 99.000 357.000 501.000
Finanskostnader -7.000 -24.000 -17.000 -2.000
Finans 231.000 286.000 75.000 340.000 499.000
Resultat før skatt 2.595.000 1.227.000 -1.291.000 -1.072.000 482.000
Skattekostnad -552.000 -248.000 328.000 336.000 -66.000
Årsresultat 2.043.000 978.000 -962.000 -736.000 416.000
Balanse          
Sum anleggsmidler 4.162.000 3.382.000 3.366.000 3.715.000 4.173.000
Sum omløpsmidler 18.246.000 17.977.000 14.142.000 16.036.000 17.223.000
Sum eiendeler 22.408.000 21.359.000 17.508.000 19.751.000 21.396.000
Sum opptjent egenkapital 9.352.000 7.309.000 7.331.000 8.293.000 9.029.000
Sum egenkapital 13.593.000 11.550.000 11.572.000 12.534.000 13.270.000
Sum langsiktig gjeld 1.899.000 1.518.000 1.269.000 1.598.000 1.934.000
Sum kortsiktig gjeld 6.916.000 8.291.000 4.667.000 5.618.000 6.192.000
Sum gjeld og egenkapital 22.408.000 21.359.000 17.508.000 19.750.000 21.396.000
Resultat detaljer          
Salgsinntekter 40.916.000 40.897.000 35.774.000 37.031.000 38.634.000
Andre inntekter 798.000 848.000 1.881.000 578.000 1.392.000
Driftsinntekter 41.714.000 41.745.000 37.655.000 37.609.000 40.026.000
Varekostnad -23.049.000 -23.630.000 -20.843.000 -21.199.000 -21.856.000
Lønninger -8.025.000 -8.551.000 -7.887.000 -7.807.000 -7.865.000
Avskrivning -345.000 -345.000 -422.000 -472.000 -422.000
Nedskrivning 0 0 0 0
Andre driftskostnader -7.931.000 -8.277.000 -9.869.000 -9.541.000 -9.900.000
Driftskostnader -39.350.000 -40.803.000 -39.021.000 -39.019.000 -40.043.000
Driftsresultat 2.364.000 942.000 -1.367.000 -1.412.000 -17.000
Finansinntekter 231.000 293.000 99.000 357.000 501.000
Finanskostnader -7.000 -24.000 -17.000 -2.000
Finans 231.000 286.000 75.000 340.000 499.000
Konsernbidrag 0 0 0 0
Utbytte -1.000.000 0 0 0
Årsresultat 2.043.000 978.000 -962.000 -736.000 416.000
Balanse detaljer          
Goodwill 0 0 0 0
Sum Immatrielle midler 0 0 0 0
Fast eiendom 18.000 23.000 0 0 0
Maskiner anlegg 1.352.000 485.000 682.000 928.000 1.177.000
Driftsløsøre 636.000 744.000 554.000 657.000 830.000
Sum varige driftsmidler 2.006.000 1.252.000 1.236.000 1.585.000 2.007.000
Sum finansielle anleggsmidler 2.156.000 2.130.000 2.130.000 2.130.000 2.166.000
Sum anleggsmidler 4.162.000 3.382.000 3.366.000 3.715.000 4.173.000
Varebeholdning 7.265.000 6.472.000 5.680.000 5.360.000 6.685.000
Kundefordringer 1.074.000 622.000 2.067.000 1.881.000 1.640.000
Andre fordringer 1.428.000 2.084.000 981.000 514.000 2.531.000
Sum investeringer 1.112.000 1.064.000 952.000 1.037.000 0
Kasse, bank 7.367.000 7.736.000 4.461.000 7.243.000 6.368.000
Sum omløpsmidler 18.246.000 17.977.000 14.142.000 16.036.000 17.223.000
Sum eiendeler 22.408.000 21.359.000 17.508.000 19.751.000 21.396.000
Sum opptjent egenkapital 9.352.000 7.309.000 7.331.000 8.293.000 9.029.000
Sum egenkapital 13.593.000 11.550.000 11.572.000 12.534.000 13.270.000
Sum avsetninger til forpliktelser 1.899.000 1.518.000 1.269.000 1.598.000 1.934.000
Gjeld til kredittinstitutt 0 1.688.000 0 420.000
Sum langsiktig gjeld 1.899.000 1.518.000 1.269.000 1.598.000 1.934.000
Leverandørgjeld 2.885.000 3.672.000 510.000 2.139.000 2.554.000
Betalbar skatt 171.000 0 0 0 0
Skyldig offentlige avgifter 3.098.000 2.887.000 1.751.000 2.728.000 2.468.000
Utbytte -1.000.000 0 0 0
Annen kortsiktig gjeld 762.000 731.000 717.000 751.000 750.000
Sum kortsiktig gjeld 6.916.000 8.291.000 4.667.000 5.618.000 6.192.000
Sum gjeld og egenkapital 22.408.000 21.359.000 17.508.000 19.750.000 21.396.000
Nøkkeltallsanalyse          
Arbeidskapital 11.330.000 9.686.000 9.475.000 10.418.000 11.031.000
Likviditetsgrad 1 2.6 2.2 3 2.9 2.8
Likviditetsgrad 2 1.6 1.4 1.8 1.9 1.7
Soliditet 60.7 54.1 66.1 63.5 6
Resultatgrad 5.7 2.3 -3.6 -3.8
Rentedekningsgrad 134.6 -83.1 -8.5
Gjeldsgrad 0.6 0.8 0.5 0.6 0.6
Total kapitalrentabilitet 11.6 5.8 -7.2 -5.3 2.3
Signatur
20.04.2016
STYRET I FELLESSKAP.
Prokurister
20.04.2016
Revisoranmerkninger
Auditor Notes for 2020
Normal beretning
Auditor Notes for 2019
Normal beretning
Auditor Notes for 2018
Normal beretning
Send e-post Lukk
Navn:
E-post:
Om Bedriftsdatabasen       Kontakt oss       Produkter       Jobb i Bedriftsdatabasen      
Rolleindex