Innlogging for kunder
   Glemt passord?    Brukertips
Kullerud Gård Siri Kullerud
Juridisk navn:  Kullerud Gård Siri Kullerud
Postadresse: Besøksadresse: Tlf: 62952200
Ommangsgutua 70 Fax: 62592222
2345 Ådalsbruk 2345 Ådalsbruk
Fylke: Kommune:
Innlandet Løten
Org.nr: 979975694
Aksjekapital: -5.322 NOK
Etableringsdato: 8/6/1998 1
Foretakstype: ENK
Regnskapsfører: Bdo AS
Utvikling:
Omsetning  
  
-24.13%
Resultat  
  
-43.17%
Egenkapital  
  
20.34%
Hovedpunkter i regnskapet
2019 2018 2017
Omsetning: 2.509.000 3.307.000 4.959.000
Resultat: 965.000 1.698.000 2.674.000
Egenkapital: -4.547.000 -5.708.000 -5.285.000
Regnskap for  Kullerud Gård Siri Kullerud
Resultat 2019 2018 2017
Driftsinntekter 2.509.000 3.307.000 4.959.000
Driftskostnader -1.098.000 -1.185.000 -1.868.000
Driftsresultat 1.411.000 2.122.000 3.091.000
Finansinntekter 56.000 49.000 92.000
Finanskostnader -503.000 -474.000 -510.000
Finans -447.000 -425.000 -418.000
Resultat før skatt 965.000 1.698.000 2.674.000
Skattekostnad 0 0 0
Årsresultat 965.000 1.698.000 2.674.000
Balanse          
Sum anleggsmidler 10.060.000 10.719.000 11.470.000
Sum omløpsmidler 248.000 106.000 81.000
Sum eiendeler 10.308.000 10.825.000 11.551.000
Sum opptjent egenkapital 0 0 0
Sum egenkapital -4.547.000 -5.708.000 -5.285.000
Sum langsiktig gjeld 13.237.000 13.272.000 15.436.000
Sum kortsiktig gjeld 1.619.000 3.260.000 1.399.000
Sum gjeld og egenkapital 10.309.000 10.824.000 11.550.000
Resultat detaljer          
Salgsinntekter 0 70.000 87.000
Andre inntekter 2.509.000 3.236.000 4.872.000
Driftsinntekter 2.509.000 3.307.000 4.959.000
Varekostnad 0 0 0
Lønninger 0 0 0
Avskrivning -658.000 -773.000 -1.049.000
Nedskrivning 0 0 0
Andre driftskostnader -440.000 -412.000 -819.000
Driftskostnader -1.098.000 -1.185.000 -1.868.000
Driftsresultat 1.411.000 2.122.000 3.091.000
Finansinntekter 56.000 49.000 92.000
Finanskostnader -503.000 -474.000 -510.000
Finans -447.000 -425.000 -418.000
Konsernbidrag 0 0 0
Utbytte 0 0 0
Årsresultat 965.000 1.698.000 2.674.000
Balanse detaljer          
Goodwill 0 0 0
Sum Immatrielle midler 0 0 0
Fast eiendom 9.858.000 10.505.000 11.270.000
Maskiner anlegg 0 0 0
Driftsløsøre 42.000 53.000 40.000
Sum varige driftsmidler 9.900.000 10.559.000 11.310.000
Sum finansielle anleggsmidler 160.000 160.000 160.000
Sum anleggsmidler 10.060.000 10.719.000 11.470.000
Varebeholdning 0 0 0
Kundefordringer 0 0 0
Andre fordringer 0 0 5.000
Sum investeringer 0 0 0
Kasse, bank 248.000 106.000 75.000
Sum omløpsmidler 248.000 106.000 81.000
Sum eiendeler 10.308.000 10.825.000 11.551.000
Sum opptjent egenkapital 0 0 0
Sum egenkapital -4.547.000 -5.708.000 -5.285.000
Sum avsetninger til forpliktelser 0 0 0
Gjeld til kredittinstitutt 0 0 0
Sum langsiktig gjeld 13.237.000 13.272.000 15.436.000
Leverandørgjeld 139.000 401.000 348.000
Betalbar skatt 0 0 0
Skyldig offentlige avgifter 0 0 0
Utbytte 0 0 0
Annen kortsiktig gjeld 1.479.000 2.859.000 1.051.000
Sum kortsiktig gjeld 1.619.000 3.260.000 1.399.000
Sum gjeld og egenkapital 10.309.000 10.824.000 11.550.000
Nøkkeltallsanalyse          
Arbeidskapital -1.371.000 -3.154.000 -1.318.000
Likviditetsgrad 1 0.2 0 0.1
Likviditetsgrad 2 0.2 0 0.1
Soliditet -44.1 -52.7 -45.8
Resultatgrad 56.2 64.2 62.3
Rentedekningsgrad 2.8 4.5 6.1
Gjeldsgrad -3.3 -2.9 -3.2
Total kapitalrentabilitet 14.2 20.1 27.6
Revisoranmerkninger
Auditor Notes for 2019
Revisorberetning ikke levert
Auditor Notes for 2018
Revisorberetning ikke levert
Auditor Notes for 2017
Normal beretning
Send e-post Lukk
Navn:
E-post:
Om Bedriftsdatabasen       Kontakt oss       Produkter       Jobb i Bedriftsdatabasen      
Rolleindex