Innlogging for kunder
   Glemt passord?    Brukertips
Kulturverkstaden Magasinet
Juridisk navn:  Kulturverkstaden Magasinet
Postadresse: Besøksadresse: Tlf: 91710522
Magasinvegen 14 Magasinvegen 14 Fax:
5705 Voss 5705 Voss
Fylke: Kommune:
Vestland Voss
Org.nr: 882394832
Aksjekapital: 1.270.000 NOK
Antall ansatte: 1
Etableringsdato: 6/5/2000 1
Foretakstype: STI
Revisor: Rsm Norge As
Regnskapsfører: Voss Rekneskap As
Utvikling:
Omsetning  
  
-9.41%
Resultat  
  
-151.85%
Egenkapital  
  
-1.45%
Hovedpunkter i regnskapet
2020 2019 2018 2017 2016
Omsetning: 655.000 723.000 707.000 700.000 710.000
Resultat: -28.000 54.000 42.000 -57.000 53.000
Egenkapital: 1.968.000 1.997.000 1.943.000 1.901.000 1.958.000
Regnskap for  Kulturverkstaden Magasinet
Resultat 2020 2019 2018 2017 2016
Driftsinntekter 655.000 723.000 707.000 700.000 710.000
Driftskostnader -634.000 -615.000 -608.000 -695.000 -588.000
Driftsresultat 22.000 107.000 98.000 5.000 122.000
Finansinntekter 1.000 0 0 0
Finanskostnader -51.000 -54.000 -57.000 -62.000 -69.000
Finans -51.000 -53.000 -57.000 -62.000 -69.000
Resultat før skatt -28.000 54.000 42.000 -57.000 53.000
Skattekostnad 0 0 0 0
Årsresultat -28.000 54.000 42.000 -57.000 53.000
Balanse          
Sum anleggsmidler 2.939.000 3.070.000 3.288.000 3.505.000 3.474.000
Sum omløpsmidler 482.000 457.000 325.000 180.000 406.000
Sum eiendeler 3.421.000 3.527.000 3.613.000 3.685.000 3.880.000
Sum opptjent egenkapital 698.000 727.000 673.000 631.000 688.000
Sum egenkapital 1.968.000 1.997.000 1.943.000 1.901.000 1.958.000
Sum langsiktig gjeld 1.333.000 1.480.000 1.625.000 1.747.000 1.880.000
Sum kortsiktig gjeld 119.000 50.000 44.000 36.000 42.000
Sum gjeld og egenkapital 3.420.000 3.527.000 3.612.000 3.684.000 3.880.000
Resultat detaljer          
Salgsinntekter 0 0 0 0
Andre inntekter 655.000 723.000 707.000 700.000 710.000
Driftsinntekter 655.000 723.000 707.000 700.000 710.000
Varekostnad 0 0 0 0
Lønninger -137.000 -126.000 -125.000 -131.000 -126.000
Avskrivning -227.000 -217.000 -217.000 -217.000 -192.000
Nedskrivning 0 0 0 0
Andre driftskostnader -270.000 -272.000 -266.000 -347.000 -270.000
Driftskostnader -634.000 -615.000 -608.000 -695.000 -588.000
Driftsresultat 22.000 107.000 98.000 5.000 122.000
Finansinntekter 1.000 0 0 0
Finanskostnader -51.000 -54.000 -57.000 -62.000 -69.000
Finans -51.000 -53.000 -57.000 -62.000 -69.000
Konsernbidrag 0 0 0 0
Utbytte 0 0 0 0
Årsresultat -28.000 54.000 42.000 -57.000 53.000
Balanse detaljer          
Goodwill 0 0 0 0
Sum Immatrielle midler 0 0 0 0
Fast eiendom 2.939.000 3.070.000 3.288.000 3.505.000 3.474.000
Maskiner anlegg 0 0 0 0
Driftsløsøre 0 0 0 0
Sum varige driftsmidler 2.939.000 3.070.000 3.288.000 3.505.000 3.474.000
Sum finansielle anleggsmidler 0 0 0 0
Sum anleggsmidler 2.939.000 3.070.000 3.288.000 3.505.000 3.474.000
Varebeholdning 0 0 0 0
Kundefordringer 57.000 0 14.000 17.000 36.000
Andre fordringer 22.000 12.000 11.000 0 24.000
Sum investeringer 0 0 0 0
Kasse, bank 404.000 445.000 300.000 163.000 346.000
Sum omløpsmidler 482.000 457.000 325.000 180.000 406.000
Sum eiendeler 3.421.000 3.527.000 3.613.000 3.685.000 3.880.000
Sum opptjent egenkapital 698.000 727.000 673.000 631.000 688.000
Sum egenkapital 1.968.000 1.997.000 1.943.000 1.901.000 1.958.000
Sum avsetninger til forpliktelser 0 0 0 0
Gjeld til kredittinstitutt 0 0 0 0
Sum langsiktig gjeld 1.333.000 1.480.000 1.625.000 1.747.000 1.880.000
Leverandørgjeld 16.000 21.000 13.000 13.000 13.000
Betalbar skatt 0 0 0 0
Skyldig offentlige avgifter 9.000 8.000 7.000 7.000 7.000
Utbytte 0 0 0 0
Annen kortsiktig gjeld 93.000 21.000 24.000 16.000 21.000
Sum kortsiktig gjeld 119.000 50.000 44.000 36.000 42.000
Sum gjeld og egenkapital 3.420.000 3.527.000 3.612.000 3.684.000 3.880.000
Nøkkeltallsanalyse          
Arbeidskapital 363.000 407.000 281.000 144.000 364.000
Likviditetsgrad 1 4.1 9.1 7.4 5 9.7
Likviditetsgrad 2 4.1 9.1 7.4 5 9.7
Soliditet 57.5 56.6 53.8 51.6 50.5
Resultatgrad 3.4 14.8 13.9 0.7 17.2
Rentedekningsgrad 0.4 2 1.7 0.1 1.8
Gjeldsgrad 0.7 0.8 0.9 0.9 1
Total kapitalrentabilitet 0.6 3.1 2.7 0.1 3.1
Signatur
15.07.2019
DAGLEG LEIAR ÅLEINE.
Prokurister
15.07.2019
Dagleg leiar åleine.
Styreleiar åleine.
Revisoranmerkninger
Auditor Notes for 2020
Normal beretning
Auditor Notes for 2019
Normal beretning
Auditor Notes for 2018
Normal beretning
Send e-post Lukk
Navn:
E-post:
Om Bedriftsdatabasen       Kontakt oss       Produkter       Jobb i Bedriftsdatabasen      
Rolleindex