Innlogging for kunder
   Glemt passord?    Brukertips
Kurer Grafisk AS
Juridisk navn:  Kurer Grafisk AS
Postadresse: Besøksadresse: Tlf: 62888910
Norvald Strands Veg 43 Norvald Strands Veg 43 Fax: 66779791
2212 Kongsvinger 2212 Kongsvinger
Fylke: Kommune:
Innlandet Kongsvinger
Org.nr: 981474627
Aksjekapital: 620.000 NOK
Antall ansatte: 9
Etableringsdato: 12/10/1999
Foretakstype: AS
Tidligere navn: kurer grafisk oslo as
Revisor: Fram Revisjon As
Utvikling:
Omsetning  
  
2.57%
Resultat  
  
596.43%
Egenkapital  
  
36.67%
Hovedpunkter i regnskapet
2020 2019 2018 2017 2016
Omsetning: 10.946.000 10.672.000 8.905.000 8.095.000 7.997.000
Resultat: 585.000 84.000 272.000 51.000 168.000
Egenkapital: 1.051.000 769.000 753.000 483.000 448.000
Regnskap for  Kurer Grafisk AS
Resultat 2020 2019 2018 2017 2016
Driftsinntekter 10.946.000 10.672.000 8.905.000 8.095.000 7.997.000
Driftskostnader -10.361.000 -10.562.000 -8.860.000 -8.016.000 -7.804.000
Driftsresultat 586.000 110.000 45.000 78.000 192.000
Finansinntekter 19.000 5.000 261.000 9.000 11.000
Finanskostnader -19.000 -31.000 -34.000 -36.000 -35.000
Finans -26.000 227.000 -27.000 -24.000
Resultat før skatt 585.000 84.000 272.000 51.000 168.000
Skattekostnad -133.000 -8.000 -3.000 -16.000 -1.000
Årsresultat 453.000 76.000 269.000 35.000 167.000
Balanse          
Sum anleggsmidler 964.000 979.000 934.000 938.000 945.000
Sum omløpsmidler 1.997.000 1.481.000 1.513.000 1.430.000 1.613.000
Sum eiendeler 2.961.000 2.460.000 2.447.000 2.368.000 2.558.000
Sum opptjent egenkapital 431.000 149.000 133.000 -137.000 -172.000
Sum egenkapital 1.051.000 769.000 753.000 483.000 448.000
Sum langsiktig gjeld 198.000 273.000 476.000 739.000 964.000
Sum kortsiktig gjeld 1.713.000 1.418.000 1.219.000 1.145.000 1.146.000
Sum gjeld og egenkapital 2.962.000 2.460.000 2.448.000 2.367.000 2.558.000
Resultat detaljer          
Salgsinntekter 8.604.000 9.681.000 7.947.000 7.244.000 7.067.000
Andre inntekter 2.343.000 991.000 958.000 851.000 930.000
Driftsinntekter 10.946.000 10.672.000 8.905.000 8.095.000 7.997.000
Varekostnad -6.477.000 -6.450.000 -5.741.000 -5.079.000 -5.087.000
Lønninger -3.107.000 -3.410.000 -2.346.000 -2.218.000 -1.998.000
Avskrivning -15.000 -1.000 -4.000 -7.000 -7.000
Nedskrivning 0 0 0 0
Andre driftskostnader -762.000 -701.000 -769.000 -712.000 -712.000
Driftskostnader -10.361.000 -10.562.000 -8.860.000 -8.016.000 -7.804.000
Driftsresultat 586.000 110.000 45.000 78.000 192.000
Finansinntekter 19.000 5.000 261.000 9.000 11.000
Finanskostnader -19.000 -31.000 -34.000 -36.000 -35.000
Finans -26.000 227.000 -27.000 -24.000
Konsernbidrag 0 0 0 0
Utbytte -171.000 -60.000 0 0 0
Årsresultat 453.000 76.000 269.000 35.000 167.000
Balanse detaljer          
Goodwill 0 0 0 0
Sum Immatrielle midler 0 0 0 0
Fast eiendom 0 0 0 0
Maskiner anlegg 0 0 0 0
Driftsløsøre 30.000 45.000 0 4.000 11.000
Sum varige driftsmidler 30.000 45.000 0 4.000 11.000
Sum finansielle anleggsmidler 934.000 934.000 934.000 934.000 934.000
Sum anleggsmidler 964.000 979.000 934.000 938.000 945.000
Varebeholdning 0 0 0 0
Kundefordringer 1.359.000 1.317.000 992.000 1.057.000 1.281.000
Andre fordringer 160.000 69.000 362.000 320.000 276.000
Sum investeringer 0 0 0 0
Kasse, bank 478.000 95.000 159.000 52.000 55.000
Sum omløpsmidler 1.997.000 1.481.000 1.513.000 1.430.000 1.613.000
Sum eiendeler 2.961.000 2.460.000 2.447.000 2.368.000 2.558.000
Sum opptjent egenkapital 431.000 149.000 133.000 -137.000 -172.000
Sum egenkapital 1.051.000 769.000 753.000 483.000 448.000
Sum avsetninger til forpliktelser 0 0 0 0
Gjeld til kredittinstitutt 79.000 16.000 207.000 129.000
Sum langsiktig gjeld 198.000 273.000 476.000 739.000 964.000
Leverandørgjeld 616.000 613.000 666.000 504.000 580.000
Betalbar skatt 133.000 8.000 3.000 16.000 1.000
Skyldig offentlige avgifter 415.000 324.000 304.000 193.000 217.000
Utbytte -171.000 -60.000 0 0 0
Annen kortsiktig gjeld 549.000 395.000 231.000 226.000 220.000
Sum kortsiktig gjeld 1.713.000 1.418.000 1.219.000 1.145.000 1.146.000
Sum gjeld og egenkapital 2.962.000 2.460.000 2.448.000 2.367.000 2.558.000
Nøkkeltallsanalyse          
Arbeidskapital 284.000 63.000 294.000 285.000 467.000
Likviditetsgrad 1 1.2 1 1.2 1.2 1.4
Likviditetsgrad 2 1.2 1 1.2 1.2 1.4
Soliditet 35.5 31.3 30.8 20.4 17.5
Resultatgrad 5.4 1 0.5 1 2.4
Rentedekningsgrad 30.8 3.5 1.3 2.2 5.5
Gjeldsgrad 1.8 2.2 2.3 3.9 4.7
Total kapitalrentabilitet 20.4 4.7 12.5 3.7 7.9
Signatur
07.01.2022
STYRET I FELLESSKAP.
Revisoranmerkninger
Auditor Notes for 2020
Normal beretning
Auditor Notes for 2019
Normal beretning
Auditor Notes for 2018
Normal beretning
Send e-post Lukk
Navn:
E-post:
Om Bedriftsdatabasen       Kontakt oss       Produkter       Jobb i Bedriftsdatabasen      
Rolleindex