Innlogging for kunder
   Glemt passord?    Brukertips
Kurt Bye AS
Juridisk navn:  Kurt Bye AS
Postadresse: Besøksadresse: Tlf: 90613039
Jektsmedgata 6 Jektsmedgata 6 Fax: 74144385
7725 Steinkjer 7725 Steinkjer
Fylke: Kommune:
Trøndelag Steinkjer
Org.nr: 982244749
Aksjekapital: 100.000 NOK
Antall ansatte: 13
Etableringsdato: 6/28/2000
Foretakstype: AS
Revisor: Bdo AS
Regnskapsfører: Namdalseid Regnskap As
Utvikling:
Omsetning  
  
7.97%
Resultat  
  
-9.19%
Egenkapital  
  
24.35%
Hovedpunkter i regnskapet
2021 2020 2019 2018 2017
Omsetning: 24.330.000 22.533.000 19.280.000 16.457.000 16.405.000
Resultat: 2.904.000 3.198.000 2.598.000 1.859.000 2.121.000
Egenkapital: 6.460.000 5.195.000 5.202.000 4.736.000 4.533.000
Regnskap for  Kurt Bye AS
Resultat 2021 2020 2019 2018 2017
Driftsinntekter 24.330.000 22.533.000 19.280.000 16.457.000 16.405.000
Driftskostnader -21.421.000 -19.315.000 -16.705.000 -14.591.000 -14.289.000
Driftsresultat 2.910.000 3.218.000 2.574.000 1.866.000 2.116.000
Finansinntekter 1.000 8.000 41.000 15.000 9.000
Finanskostnader -7.000 -28.000 -18.000 -22.000 -4.000
Finans -6.000 -20.000 23.000 -7.000 5.000
Resultat før skatt 2.904.000 3.198.000 2.598.000 1.859.000 2.121.000
Skattekostnad -639.000 -705.000 -572.000 -424.000 -507.000
Årsresultat 2.264.000 2.493.000 2.026.000 1.435.000 1.613.000
Balanse          
Sum anleggsmidler 2.076.000 2.289.000 2.919.000 2.460.000 2.520.000
Sum omløpsmidler 11.215.000 10.106.000 10.068.000 7.424.000 8.386.000
Sum eiendeler 13.291.000 12.395.000 12.987.000 9.884.000 10.906.000
Sum opptjent egenkapital 6.360.000 5.095.000 5.102.000 4.636.000 4.433.000
Sum egenkapital 6.460.000 5.195.000 5.202.000 4.736.000 4.533.000
Sum langsiktig gjeld 37.000 870.000 143.000 93.000 92.000
Sum kortsiktig gjeld 6.795.000 6.330.000 7.642.000 5.054.000 6.281.000
Sum gjeld og egenkapital 13.292.000 12.395.000 12.987.000 9.883.000 10.906.000
Resultat detaljer          
Salgsinntekter 24.330.000 22.517.000 18.985.000 16.129.000 16.405.000
Andre inntekter 15.000 295.000 328.000 0
Driftsinntekter 24.330.000 22.533.000 19.280.000 16.457.000 16.405.000
Varekostnad -11.333.000 -10.584.000 -8.705.000 -6.487.000 -6.775.000
Lønninger -5.675.000 -4.420.000 -4.482.000 -4.286.000 -4.005.000
Avskrivning -554.000 -580.000 -523.000 -468.000 -445.000
Nedskrivning 0 0 0
Andre driftskostnader -3.859.000 -3.731.000 -2.995.000 -3.350.000 -3.064.000
Driftskostnader -21.421.000 -19.315.000 -16.705.000 -14.591.000 -14.289.000
Driftsresultat 2.910.000 3.218.000 2.574.000 1.866.000 2.116.000
Finansinntekter 1.000 8.000 41.000 15.000 9.000
Finanskostnader -7.000 -28.000 -18.000 -22.000 -4.000
Finans -6.000 -20.000 23.000 -7.000 5.000
Konsernbidrag 0 0 0
Utbytte -1.000.000 -2.500.000 0 0 0
Årsresultat 2.264.000 2.493.000 2.026.000 1.435.000 1.613.000
Balanse detaljer          
Goodwill 0 0 0
Sum Immatrielle midler 0 0 0
Fast eiendom 0 0 0
Maskiner anlegg 969.000 0 0 0
Driftsløsøre 507.000 1.358.000 1.780.000 1.696.000 1.611.000
Sum varige driftsmidler 1.477.000 1.358.000 1.780.000 1.696.000 1.611.000
Sum finansielle anleggsmidler 600.000 931.000 1.140.000 764.000 909.000
Sum anleggsmidler 2.076.000 2.289.000 2.919.000 2.460.000 2.520.000
Varebeholdning 35.000 43.000 47.000 55.000 58.000
Kundefordringer 8.779.000 2.085.000 3.694.000 -379.000 1.784.000
Andre fordringer 98.000 2.781.000 2.715.000 935.000 1.218.000
Sum investeringer 0 0 0
Kasse, bank 2.302.000 5.197.000 3.612.000 6.813.000 5.326.000
Sum omløpsmidler 11.215.000 10.106.000 10.068.000 7.424.000 8.386.000
Sum eiendeler 13.291.000 12.395.000 12.987.000 9.884.000 10.906.000
Sum opptjent egenkapital 6.360.000 5.095.000 5.102.000 4.636.000 4.433.000
Sum egenkapital 6.460.000 5.195.000 5.202.000 4.736.000 4.533.000
Sum avsetninger til forpliktelser 37.000 870.000 143.000 93.000 92.000
Gjeld til kredittinstitutt 803.000 2.966.000 3.057.000 2.910.000
Sum langsiktig gjeld 37.000 870.000 143.000 93.000 92.000
Leverandørgjeld 967.000 1.739.000 2.994.000 497.000 1.489.000
Betalbar skatt 1.472.000 82.000 55.000 15.000
Skyldig offentlige avgifter 1.867.000 281.000 462.000 659.000 1.069.000
Utbytte -1.000.000 -2.500.000 0 0 0
Annen kortsiktig gjeld 1.489.000 1.008.000 1.138.000 786.000 798.000
Sum kortsiktig gjeld 6.795.000 6.330.000 7.642.000 5.054.000 6.281.000
Sum gjeld og egenkapital 13.292.000 12.395.000 12.987.000 9.883.000 10.906.000
Nøkkeltallsanalyse          
Arbeidskapital 4.420.000 3.776.000 2.426.000 2.370.000 2.105.000
Likviditetsgrad 1 1.7 1.6 1.3 1.5 1.3
Likviditetsgrad 2 1.6 1.6 1.3 1.5 1.3
Soliditet 48.6 41.9 40.1 47.9 41.6
Resultatgrad 12.0 14.3 13.4 11.3 12.9
Rentedekningsgrad 415.7 114.9 1 84.8 5
Gjeldsgrad 1.1 1.4 1.5 1.1 1.4
Total kapitalrentabilitet 21.9 26.0 20.1 1 19.5
Signatur
28.03.2022
STYRETS MEDLEMMER HVER FOR SEG.
Revisoranmerkninger
Auditor Notes for 2021
Normal beretning
Auditor Notes for 2020
Normal beretning
Auditor Notes for 2019
Normal beretning
Send e-post Lukk
Navn:
E-post:
Om Bedriftsdatabasen       Kontakt oss       Produkter       Jobb i Bedriftsdatabasen      
Rolleindex