Innlogging for kunder
   Glemt passord?    Brukertips
Kvaløy Kystfiske As
Juridisk navn:  Kvaløy Kystfiske As
Postadresse: Besøksadresse: Tlf: 78428250
Postboks 410 Sentrum Leilighet 307 Fuglenesveien 43 Fax: 78428251
9615 Hammerfest 9601 Hammerfest
Fylke: Kommune:
Troms og Finnmark Hammerfest 
Org.nr: 980306631
Aksjekapital: 50.000 NOK
Antall ansatte: 2
Etableringsdato: 11/12/1998
Foretakstype: AS
Regnskapsfører: Sparebank 1 Regnskapshuset Nord-Norge As
Utvikling:
Omsetning  
  
Resultat  
  
161.94%
Egenkapital  
  
3.23%
Hovedpunkter i regnskapet
2021 2020 2019 2018 2017
Omsetning: 1.008.000 0 410.000 645.000 782.000
Resultat: 179.000 -289.000 -666.000 -175.000 418.000
Egenkapital: 6.708.000 6.498.000 7.705.000 7.753.000 7.844.000
Regnskap for  Kvaløy Kystfiske As
Resultat 2021 2020 2019 2018 2017
Driftsinntekter 1.008.000 410.000 645.000 782.000
Driftskostnader -1.240.000 -373.000 -696.000 -908.000 -1.223.000
Driftsresultat -231.000 -373.000 -286.000 -262.000 -441.000
Finansinntekter 496.000 346.000 1.014.000 117.000 865.000
Finanskostnader -86.000 -263.000 -1.395.000 -30.000 -5.000
Finans 410.000 83.000 -381.000 87.000 860.000
Resultat før skatt 179.000 -289.000 -666.000 -175.000 418.000
Skattekostnad 32.000 81.000 619.000 84.000 41.000
Årsresultat 210.000 -207.000 -47.000 -91.000 459.000
Balanse          
Sum anleggsmidler 2.628.000 2.387.000 2.716.000 7.797.000 7.879.000
Sum omløpsmidler 4.342.000 4.333.000 5.131.000 809.000 1.480.000
Sum eiendeler 6.970.000 6.720.000 7.847.000 8.606.000 9.359.000
Sum opptjent egenkapital 6.658.000 6.448.000 7.655.000 7.703.000 7.794.000
Sum egenkapital 6.708.000 6.498.000 7.705.000 7.753.000 7.844.000
Sum langsiktig gjeld 32.000 113.000 732.000 957.000
Sum kortsiktig gjeld 262.000 190.000 28.000 120.000 557.000
Sum gjeld og egenkapital 6.970.000 6.720.000 7.846.000 8.605.000 9.358.000
Resultat detaljer          
Salgsinntekter 1.008.000 410.000 645.000 782.000
Andre inntekter 0 0 0
Driftsinntekter 1.008.000 410.000 645.000 782.000
Varekostnad -12.000 -6.000 -10.000 -12.000
Lønninger -590.000 -8.000 -248.000 -382.000 -584.000
Avskrivning -131.000 -132.000 -134.000 -162.000 -162.000
Nedskrivning 0 0 0
Andre driftskostnader -507.000 -233.000 -308.000 -354.000 -465.000
Driftskostnader -1.240.000 -373.000 -696.000 -908.000 -1.223.000
Driftsresultat -231.000 -373.000 -286.000 -262.000 -441.000
Finansinntekter 496.000 346.000 1.014.000 117.000 865.000
Finanskostnader -86.000 -263.000 -1.395.000 -30.000 -5.000
Finans 410.000 83.000 -381.000 87.000 860.000
Konsernbidrag 0 0 0
Utbytte 0 0 0
Årsresultat 210.000 -207.000 -47.000 -91.000 459.000
Balanse detaljer          
Goodwill 0 0 0
Sum Immatrielle midler 0 0 0
Fast eiendom 0 0 0
Maskiner anlegg 28.000 9.000 19.000 0
Driftsløsøre 70.000 0 3.000 36.000
Sum varige driftsmidler 1.349.000 1.374.000 1.506.000 1.622.000 1.784.000
Sum finansielle anleggsmidler 1.278.000 1.013.000 1.210.000 6.175.000 6.094.000
Sum anleggsmidler 2.628.000 2.387.000 2.716.000 7.797.000 7.879.000
Varebeholdning 0 0 0
Kundefordringer 3.000 0 0 0
Andre fordringer 43.000 60.000 52.000 67.000 38.000
Sum investeringer 3.909.000 3.422.000 4.105.000 0 0
Kasse, bank 390.000 848.000 974.000 742.000 1.442.000
Sum omløpsmidler 4.342.000 4.333.000 5.131.000 809.000 1.480.000
Sum eiendeler 6.970.000 6.720.000 7.847.000 8.606.000 9.359.000
Sum opptjent egenkapital 6.658.000 6.448.000 7.655.000 7.703.000 7.794.000
Sum egenkapital 6.708.000 6.498.000 7.705.000 7.753.000 7.844.000
Sum avsetninger til forpliktelser 32.000 113.000 732.000 917.000
Gjeld til kredittinstitutt 0 0 0
Sum langsiktig gjeld 32.000 113.000 732.000 957.000
Leverandørgjeld 2.000 2.000 28.000 20.000 9.000
Betalbar skatt 0 101.000 189.000
Skyldig offentlige avgifter 135.000 0 0 28.000
Utbytte 0 0 0
Annen kortsiktig gjeld 124.000 188.000 0 0 330.000
Sum kortsiktig gjeld 262.000 190.000 28.000 120.000 557.000
Sum gjeld og egenkapital 6.970.000 6.720.000 7.846.000 8.605.000 9.358.000
Nøkkeltallsanalyse          
Arbeidskapital 4.080.000 4.143.000 5.103.000 689.000 923.000
Likviditetsgrad 1 16.6 22.8 183.3 6.7 2.7
Likviditetsgrad 2 16.6 22.8 183.3 6.7 2.7
Soliditet 96.2 96.7 98.2 90.1 83.8
Resultatgrad -22.9 -69.8 -40.6 -56.4
Rentedekningsgrad -2.7 -1.4 -0.2 -8.7 -88.2
Gjeldsgrad 0 0.1 0.2
Total kapitalrentabilitet 3.8 -0.4 9.3 -1.7 4.5
Signatur
06.10.2020
TO STYREMEDLEMMER I FELLESSKAP.
Prokurister
06.10.2020
Daglig leder alene og styrets leder alene.
Revisoranmerkninger
Auditor Notes for 2021
Revisorberetning ikke levert
Fravalgt revisjonsplikt
Auditor Notes for 2020
Revisorberetning ikke levert
Fravalgt revisjonsplikt
Auditor Notes for 2019
Fravalgt revisjonsplikt
Send e-post Lukk
Navn:
E-post:
Om Bedriftsdatabasen       Kontakt oss       Produkter       Jobb i Bedriftsdatabasen      
Rolleindex