Innlogging for kunder
   Glemt passord?    Brukertips
Kvaløysletta Eiendom As
Juridisk navn:  Kvaløysletta Eiendom As
Postadresse: Besøksadresse: Tlf:
Postboks 1210 Strandvegen 90 Fax:
9262 Tromsø 9007 Tromsø
Fylke: Kommune:
Troms og Finnmark Tromsø
Org.nr: 915294863
Aksjekapital: 100.000 NOK
Etableringsdato: 3/25/2015
Foretakstype: AS
Regnskapsfører: Stensby Regnskap AS
Utvikling:
Omsetning  
  
Resultat  
  
0%
Egenkapital  
  
-53.57%
Hovedpunkter i regnskapet
2020 2019 2018 2017 2016
Omsetning: 0 0 0 0 0
Resultat: -16.000 -16.000 -12.000 -16.000 -15.000
Egenkapital: 13.000 28.000 45.000 57.000 73.000
Regnskap for  Kvaløysletta Eiendom As
Resultat 2020 2019 2018 2017 2016
Driftsinntekter 0 0 0 0 0
Driftskostnader -16.000 -16.000 -12.000 -16.000 -15.000
Driftsresultat -16.000 -16.000 -12.000 -16.000 -15.000
Finansinntekter 0 0 0 0 0
Finanskostnader 0 0 0 0 0
Finans 0 0 0 0 0
Resultat før skatt -16.000 -16.000 -12.000 -16.000 -15.000
Skattekostnad 0 0 0 0 0
Årsresultat -16.000 -16.000 -12.000 -16.000 -15.000
Balanse          
Sum anleggsmidler 0 0 0 0 0
Sum omløpsmidler 2.579.000 2.546.000 1.629.000 1.632.000 1.551.000
Sum eiendeler 2.579.000 2.546.000 1.629.000 1.632.000 1.551.000
Sum opptjent egenkapital -87.000 -72.000 -55.000 -43.000 -27.000
Sum egenkapital 13.000 28.000 45.000 57.000 73.000
Sum langsiktig gjeld 2.564.000 2.514.000 1.584.000 1.566.000 200.000
Sum kortsiktig gjeld 3.000 4.000 0 9.000 1.278.000
Sum gjeld og egenkapital 2.580.000 2.546.000 1.629.000 1.632.000 1.551.000
Resultat detaljer          
Salgsinntekter 0 0 0 0 0
Andre inntekter 0 0 0 0 0
Driftsinntekter 0 0 0 0 0
Varekostnad 0 0 0 0 0
Lønninger 0 0 0 0 0
Avskrivning 0 0 0 0 0
Nedskrivning 0 0 0 0 0
Andre driftskostnader -16.000 -16.000 -12.000 -16.000 -15.000
Driftskostnader -16.000 -16.000 -12.000 -16.000 -15.000
Driftsresultat -16.000 -16.000 -12.000 -16.000 -15.000
Finansinntekter 0 0 0 0 0
Finanskostnader 0 0 0 0 0
Finans 0 0 0 0 0
Konsernbidrag 0 0 0 0 0
Utbytte 0 0 0 0 0
Årsresultat -16.000 -16.000 -12.000 -16.000 -15.000
Balanse detaljer          
Goodwill 0 0 0 0 0
Sum Immatrielle midler 0 0 0 0 0
Fast eiendom 0 0 0 0 0
Maskiner anlegg 0 0 0 0 0
Driftsløsøre 0 0 0 0 0
Sum varige driftsmidler 0 0 0 0 0
Sum finansielle anleggsmidler 0 0 0 0 0
Sum anleggsmidler 0 0 0 0 0
Varebeholdning 2.545.000 2.165.000 1.627.000 1.607.000 1.549.000
Kundefordringer 0 0 0 0 0
Andre fordringer 0 0 0 0 0
Sum investeringer 0 0 0 0 0
Kasse, bank 34.000 381.000 2.000 25.000 2.000
Sum omløpsmidler 2.579.000 2.546.000 1.629.000 1.632.000 1.551.000
Sum eiendeler 2.579.000 2.546.000 1.629.000 1.632.000 1.551.000
Sum opptjent egenkapital -87.000 -72.000 -55.000 -43.000 -27.000
Sum egenkapital 13.000 28.000 45.000 57.000 73.000
Sum avsetninger til forpliktelser 0 0 0 0 0
Gjeld til kredittinstitutt 0 0 0 0 0
Sum langsiktig gjeld 2.564.000 2.514.000 1.584.000 1.566.000 200.000
Leverandørgjeld 3.000 4.000 0 9.000 0
Betalbar skatt 0 0 0 0 0
Skyldig offentlige avgifter 0 0 0 0 0
Utbytte 0 0 0 0 0
Annen kortsiktig gjeld 0 0 0 0 1.278.000
Sum kortsiktig gjeld 3.000 4.000 0 9.000 1.278.000
Sum gjeld og egenkapital 2.580.000 2.546.000 1.629.000 1.632.000 1.551.000
Nøkkeltallsanalyse          
Arbeidskapital 2.576.000 2.542.000 1.629.000 1.623.000 273.000
Likviditetsgrad 1 859. 636. 181 1
Likviditetsgrad 2 11.3 95.3 0 2.8 0
Soliditet 0.5 1.1 2.8 3.5 4.7
Resultatgrad
Rentedekningsgrad
Gjeldsgrad 197.5 89.9 35.2 27.6 20.2
Total kapitalrentabilitet -0.6 -0.6 -0.7
Revisoranmerkninger
Auditor Notes for 2019
Fravalgt revisjonsplikt
Auditor Notes for 2018
Fravalgt revisjonsplikt
Auditor Notes for 2017
Fravalgt revisjonsplikt
Send e-post Lukk
Navn:
E-post:
Om Bedriftsdatabasen       Kontakt oss       Produkter       Jobb i Bedriftsdatabasen      
Rolleindex