Innlogging for kunder
   Glemt passord?    Brukertips
Kvaløysletta Legekontor AS
Juridisk navn:  Kvaløysletta Legekontor AS
Postadresse: Besøksadresse: Tlf: 77606910
Blåmannsvegen 10 Blåmannsvegen 10 Fax: 77606911
9100 Kvaløysletta 9100 Kvaløysletta
Fylke: Kommune:
Troms og Finnmark Tromsø
Org.nr: 980348350
Aksjekapital: 210.000 NOK
Antall ansatte: 5
Etableringsdato: 11/17/1998
Foretakstype: AS
Regnskapsfører: Legeregnskap AS
Utvikling:
Omsetning  
  
11.39%
Resultat  
  
959.72%
Egenkapital  
  
-73.12%
Hovedpunkter i regnskapet
2020 2019 2018 2017 2016
Omsetning: 4.732.000 4.248.000 4.640.000 4.377.000 4.963.000
Resultat: 619.000 -72.000 95.000 -25.000 319.000
Egenkapital: 301.000 1.120.000 1.177.000 1.103.000 1.119.000
Regnskap for  Kvaløysletta Legekontor AS
Resultat 2020 2019 2018 2017 2016
Driftsinntekter 4.732.000 4.248.000 4.640.000 4.377.000 4.963.000
Driftskostnader -4.114.000 -4.321.000 -4.547.000 -4.404.000 -4.646.000
Driftsresultat 618.000 -74.000 93.000 -27.000 318.000
Finansinntekter 1.000 1.000 1.000 2.000 3.000
Finanskostnader 0 0 0 -2.000
Finans 1.000 1.000 1.000 2.000 1.000
Resultat før skatt 619.000 -72.000 95.000 -25.000 319.000
Skattekostnad -136.000 16.000 -21.000 8.000 -78.000
Årsresultat 483.000 -57.000 74.000 -17.000 242.000
Balanse          
Sum anleggsmidler 314.000 448.000 114.000 181.000 249.000
Sum omløpsmidler 1.256.000 1.376.000 1.963.000 1.674.000 1.736.000
Sum eiendeler 1.570.000 1.824.000 2.077.000 1.855.000 1.985.000
Sum opptjent egenkapital 91.000 910.000 967.000 893.000 909.000
Sum egenkapital 301.000 1.120.000 1.177.000 1.103.000 1.119.000
Sum langsiktig gjeld 9.000 22.000 38.000 57.000 76.000
Sum kortsiktig gjeld 1.260.000 682.000 862.000 695.000 790.000
Sum gjeld og egenkapital 1.570.000 1.824.000 2.077.000 1.855.000 1.985.000
Resultat detaljer          
Salgsinntekter 0 0 0 0
Andre inntekter 4.732.000 4.248.000 4.640.000 4.377.000 4.963.000
Driftsinntekter 4.732.000 4.248.000 4.640.000 4.377.000 4.963.000
Varekostnad 0 0 0 0
Lønninger -2.190.000 -2.156.000 -2.393.000 -2.262.000 -2.521.000
Avskrivning -69.000 -83.000 -68.000 -68.000 -53.000
Nedskrivning 0 0 0 0
Andre driftskostnader -1.855.000 -2.082.000 -2.086.000 -2.074.000 -2.072.000
Driftskostnader -4.114.000 -4.321.000 -4.547.000 -4.404.000 -4.646.000
Driftsresultat 618.000 -74.000 93.000 -27.000 318.000
Finansinntekter 1.000 1.000 1.000 2.000 3.000
Finanskostnader 0 0 0 -2.000
Finans 1.000 1.000 1.000 2.000 1.000
Konsernbidrag 0 0 0 0
Utbytte -1.302.000 0 0 0 0
Årsresultat 483.000 -57.000 74.000 -17.000 242.000
Balanse detaljer          
Goodwill 0 0 0 0
Sum Immatrielle midler 0 0 0 0
Fast eiendom 0 0 0 0
Maskiner anlegg 0 0 0 0
Driftsløsøre 69.000 448.000 114.000 181.000 249.000
Sum varige driftsmidler 69.000 448.000 114.000 181.000 249.000
Sum finansielle anleggsmidler 245.000 0 0 0 0
Sum anleggsmidler 314.000 448.000 114.000 181.000 249.000
Varebeholdning 0 0 0 0
Kundefordringer 0 0 0 0
Andre fordringer 43.000 6.000 41.000 79.000 228.000
Sum investeringer 0 0 0 0
Kasse, bank 1.212.000 1.370.000 1.922.000 1.594.000 1.507.000
Sum omløpsmidler 1.256.000 1.376.000 1.963.000 1.674.000 1.736.000
Sum eiendeler 1.570.000 1.824.000 2.077.000 1.855.000 1.985.000
Sum opptjent egenkapital 91.000 910.000 967.000 893.000 909.000
Sum egenkapital 301.000 1.120.000 1.177.000 1.103.000 1.119.000
Sum avsetninger til forpliktelser 9.000 22.000 38.000 57.000 76.000
Gjeld til kredittinstitutt 0 0 0 0
Sum langsiktig gjeld 9.000 22.000 38.000 57.000 76.000
Leverandørgjeld 67.000 26.000 163.000 53.000 61.000
Betalbar skatt 149.000 0 40.000 11.000 0
Skyldig offentlige avgifter 98.000 82.000 96.000 94.000 111.000
Utbytte -1.302.000 0 0 0 0
Annen kortsiktig gjeld 273.000 575.000 563.000 538.000 618.000
Sum kortsiktig gjeld 1.260.000 682.000 862.000 695.000 790.000
Sum gjeld og egenkapital 1.570.000 1.824.000 2.077.000 1.855.000 1.985.000
Nøkkeltallsanalyse          
Arbeidskapital -4.000 694.000 1.101.000 979.000 946.000
Likviditetsgrad 1 1.0 2 2.3 2.4 2.2
Likviditetsgrad 2 1.0 2 2.3 2.4 2.2
Soliditet 19.2 61.4 56.7 59.5 56.4
Resultatgrad 13.1 -1.7 2 -0.6 6.4
Rentedekningsgrad 1
Gjeldsgrad 4.2 0.6 0.8 0.7 0.8
Total kapitalrentabilitet 39.4 4.5 -1.3 16.2
Signatur
19.10.2020
TRE STYREMEDLEMMER I FELLESSKAP.
Prokurister
21.03.2016
Revisoranmerkninger
Auditor Notes for 2019
Fravalgt revisjonsplikt
Auditor Notes for 2018
Fravalgt revisjonsplikt
Auditor Notes for 2017
Fravalgt revisjonsplikt
Send e-post Lukk
Navn:
E-post:
Om Bedriftsdatabasen       Kontakt oss       Produkter       Jobb i Bedriftsdatabasen      
Rolleindex