Innlogging for kunder
   Glemt passord?    Brukertips
Kvalitekst AS
Juridisk navn:  Kvalitekst AS
Postadresse: Besøksadresse: Tlf: 23105800
Anolitveien 4 Anolitveien 4 Fax: 23105805
1400 Ski 1400 Ski
Fylke: Kommune:
Viken Nordre Follo
Org.nr: 979296924
Aksjekapital: 30.000 NOK
Antall ansatte: 1
Etableringsdato: 9/18/1997
Foretakstype: AS
Regnskapsfører: Kristoffersen & Berg AS
Utvikling:
Omsetning  
  
-17.3%
Resultat  
  
3575%
Egenkapital  
  
36.57%
Hovedpunkter i regnskapet
2021 2020 2019 2018 2017
Omsetning: 1.405.000 1.699.000 1.213.000 1.460.000 1.604.000
Resultat: 139.000 -4.000 -28.000 149.000 182.000
Egenkapital: 422.000 309.000 312.000 345.000 231.000
Regnskap for  Kvalitekst AS
Resultat 2021 2020 2019 2018 2017
Driftsinntekter 1.405.000 1.699.000 1.213.000 1.460.000 1.604.000
Driftskostnader -1.268.000 -1.714.000 -1.240.000 -1.315.000 -1.419.000
Driftsresultat 136.000 -15.000 -27.000 146.000 185.000
Finansinntekter 7.000 18.000 5.000 5.000 5.000
Finanskostnader -4.000 -7.000 -6.000 -1.000 -7.000
Finans 3.000 11.000 -1.000 4.000 -2.000
Resultat før skatt 139.000 -4.000 -28.000 149.000 182.000
Skattekostnad -26.000 -4.000 -35.000 -44.000
Årsresultat 113.000 -4.000 -32.000 114.000 138.000
Balanse          
Sum anleggsmidler 0 4.000 5.000
Sum omløpsmidler 608.000 491.000 555.000 644.000 549.000
Sum eiendeler 608.000 491.000 555.000 648.000 554.000
Sum opptjent egenkapital 392.000 279.000 282.000 315.000 201.000
Sum egenkapital 422.000 309.000 312.000 345.000 231.000
Sum langsiktig gjeld 0 0 0
Sum kortsiktig gjeld 186.000 182.000 242.000 303.000 323.000
Sum gjeld og egenkapital 608.000 491.000 554.000 648.000 554.000
Resultat detaljer          
Salgsinntekter 1.405.000 1.711.000 1.209.000 1.458.000 1.604.000
Andre inntekter -12.000 4.000 2.000 0
Driftsinntekter 1.405.000 1.699.000 1.213.000 1.460.000 1.604.000
Varekostnad -373.000 -862.000 -413.000 -536.000 -648.000
Lønninger -694.000 -632.000 -625.000 -597.000 -574.000
Avskrivning 0 0 0
Nedskrivning 0 0 0
Andre driftskostnader -201.000 -220.000 -202.000 -182.000 -197.000
Driftskostnader -1.268.000 -1.714.000 -1.240.000 -1.315.000 -1.419.000
Driftsresultat 136.000 -15.000 -27.000 146.000 185.000
Finansinntekter 7.000 18.000 5.000 5.000 5.000
Finanskostnader -4.000 -7.000 -6.000 -1.000 -7.000
Finans 3.000 11.000 -1.000 4.000 -2.000
Konsernbidrag 0 0 0
Utbytte 0 0 0
Årsresultat 113.000 -4.000 -32.000 114.000 138.000
Balanse detaljer          
Goodwill 0 0 0
Sum Immatrielle midler 0 4.000 5.000
Fast eiendom 0 0 0
Maskiner anlegg 0 0 0
Driftsløsøre 0 0 0
Sum varige driftsmidler 0 0 0
Sum finansielle anleggsmidler 0 0 0
Sum anleggsmidler 0 4.000 5.000
Varebeholdning 0 0 0
Kundefordringer 73.000 285.000 165.000 297.000 362.000
Andre fordringer 49.000 63.000 62.000 11.000 18.000
Sum investeringer 0 0 24.000
Kasse, bank 486.000 143.000 328.000 336.000 145.000
Sum omløpsmidler 608.000 491.000 555.000 644.000 549.000
Sum eiendeler 608.000 491.000 555.000 648.000 554.000
Sum opptjent egenkapital 392.000 279.000 282.000 315.000 201.000
Sum egenkapital 422.000 309.000 312.000 345.000 231.000
Sum avsetninger til forpliktelser 0 0 0
Gjeld til kredittinstitutt 0 0 0
Sum langsiktig gjeld 0 0 0
Leverandørgjeld 53.000 74.000 41.000 66.000 97.000
Betalbar skatt 26.000 0 34.000 49.000
Skyldig offentlige avgifter 47.000 51.000 40.000 43.000 25.000
Utbytte 0 0 0
Annen kortsiktig gjeld 60.000 57.000 161.000 160.000 152.000
Sum kortsiktig gjeld 186.000 182.000 242.000 303.000 323.000
Sum gjeld og egenkapital 608.000 491.000 554.000 648.000 554.000
Nøkkeltallsanalyse          
Arbeidskapital 422.000 309.000 313.000 341.000 226.000
Likviditetsgrad 1 3.3 2.7 2.3 2.1 1.7
Likviditetsgrad 2 3.3 2.7 2.3 2.1 1.7
Soliditet 69.4 62.9 56.3 53.2 41.7
Resultatgrad 9.7 -0.9 -2.2 1 11.5
Rentedekningsgrad 34.0 -2.1 -4.5 1 26.4
Gjeldsgrad 0.4 0.6 0.8 0.9 1.4
Total kapitalrentabilitet 23.5 0.6 23.3 34.3
Revisoranmerkninger
Auditor Notes for 2021
Revisorberetning ikke levert
Fravalgt revisjonsplikt
Auditor Notes for 2020
Revisorberetning ikke levert
Fravalgt revisjonsplikt
Auditor Notes for 2019
Fravalgt revisjonsplikt
Send e-post Lukk
Navn:
E-post:
Om Bedriftsdatabasen       Kontakt oss       Produkter       Jobb i Bedriftsdatabasen      
Rolleindex