Kvalvik Rehabilitering/ Song Records Norway As
Juridisk navn:  Kvalvik Rehabilitering/ Song Records Norway As
Postadresse: Besøksadresse: Tlf: 66414453
Bjørnestupet 5 Bjørnestupet 5 Fax: 66914453
1453 Bjørnemyr 1453 Bjørnemyr
Fylke: Kommune:
Viken Nesodden
Org.nr: 976266986
Aksjekapital: 100.000 NOK
Antall ansatte: 1
Etableringsdato: 1/2/1996 1
Foretakstype: AS
Revisor: Total Revisjon DA
Regnskapsfører: Wican Regnskap Drøbak As
Utvikling:
Omsetning  
  
4.99%
Resultat  
  
-31.12%
Egenkapital  
  
7.92%
Hovedpunkter i regnskapet
2021 2020 2019 2018 2017
Omsetning: 2.483.000 2.365.000 2.658.000 2.637.000 2.877.000
Resultat: 602.000 874.000 661.000 620.000 493.000
Egenkapital: 5.041.000 4.671.000 4.123.000 3.606.000 3.127.000
Regnskap for  Kvalvik Rehabilitering/ Song Records Norway As
Resultat 2021 2020 2019 2018 2017
Driftsinntekter 2.483.000 2.365.000 2.658.000 2.637.000 2.877.000
Driftskostnader -1.841.000 -1.440.000 -1.917.000 -1.922.000 -2.280.000
Driftsresultat 641.000 925.000 742.000 715.000 597.000
Finansinntekter 0 0 0
Finanskostnader -39.000 -51.000 -81.000 -96.000 -105.000
Finans -39.000 -51.000 -81.000 -96.000 -105.000
Resultat før skatt 602.000 874.000 661.000 620.000 493.000
Skattekostnad -133.000 -187.000 -143.000 -140.000 -115.000
Årsresultat 469.000 688.000 517.000 480.000 378.000
Balanse          
Sum anleggsmidler 5.971.000 6.010.000 5.811.000 5.811.000 5.811.000
Sum omløpsmidler 436.000 413.000 456.000 435.000 374.000
Sum eiendeler 6.407.000 6.423.000 6.267.000 6.246.000 6.185.000
Sum opptjent egenkapital 4.941.000 4.571.000 4.023.000 3.506.000 3.027.000
Sum egenkapital 5.041.000 4.671.000 4.123.000 3.606.000 3.127.000
Sum langsiktig gjeld 802.000 1.492.000 2.152.000 2.384.000
Sum kortsiktig gjeld 1.366.000 950.000 652.000 488.000 675.000
Sum gjeld og egenkapital 6.407.000 6.423.000 6.267.000 6.246.000 6.186.000
Resultat detaljer          
Salgsinntekter 2.313.000 2.192.000 2.443.000 2.418.000 2.667.000
Andre inntekter 169.000 173.000 215.000 219.000 211.000
Driftsinntekter 2.483.000 2.365.000 2.658.000 2.637.000 2.877.000
Varekostnad -70.000 -81.000 -55.000 0 -11.000
Lønninger -681.000 -759.000 -979.000 -1.157.000 -1.428.000
Avskrivning -39.000 -26.000 0 0 0
Nedskrivning 0 0 0
Andre driftskostnader -1.051.000 -574.000 -883.000 -765.000 -841.000
Driftskostnader -1.841.000 -1.440.000 -1.917.000 -1.922.000 -2.280.000
Driftsresultat 641.000 925.000 742.000 715.000 597.000
Finansinntekter 0 0 0
Finanskostnader -39.000 -51.000 -81.000 -96.000 -105.000
Finans -39.000 -51.000 -81.000 -96.000 -105.000
Konsernbidrag -99.000 -130.000 0 0 0
Utbytte -10.000 0 0 -90.000
Årsresultat 469.000 688.000 517.000 480.000 378.000
Balanse detaljer          
Goodwill 0 0 0
Sum Immatrielle midler 0 0 0
Fast eiendom 5.781.000 5.781.000 5.781.000 5.781.000 5.781.000
Maskiner anlegg 0 0 0
Driftsløsøre 160.000 199.000 30.000 30.000 30.000
Sum varige driftsmidler 5.941.000 5.980.000 5.811.000 5.811.000 5.811.000
Sum finansielle anleggsmidler 30.000 30.000 0 0 0
Sum anleggsmidler 5.971.000 6.010.000 5.811.000 5.811.000 5.811.000
Varebeholdning 0 0 0
Kundefordringer 219.000 195.000 194.000 198.000 148.000
Andre fordringer 25.000 25.000 20.000 55.000 77.000
Sum investeringer 0 0 0
Kasse, bank 94.000 117.000 243.000 182.000 150.000
Sum omløpsmidler 436.000 413.000 456.000 435.000 374.000
Sum eiendeler 6.407.000 6.423.000 6.267.000 6.246.000 6.185.000
Sum opptjent egenkapital 4.941.000 4.571.000 4.023.000 3.506.000 3.027.000
Sum egenkapital 5.041.000 4.671.000 4.123.000 3.606.000 3.127.000
Sum avsetninger til forpliktelser 1.000 0 0 0
Gjeld til kredittinstitutt 0 0 0
Sum langsiktig gjeld 802.000 1.492.000 2.152.000 2.384.000
Leverandørgjeld 62.000 14.000 15.000 20.000
Betalbar skatt 106.000 150.000 143.000 140.000 115.000
Skyldig offentlige avgifter 26.000 59.000 44.000 38.000 86.000
Utbytte -10.000 0 0 -90.000
Annen kortsiktig gjeld 1.234.000 669.000 451.000 296.000 364.000
Sum kortsiktig gjeld 1.366.000 950.000 652.000 488.000 675.000
Sum gjeld og egenkapital 6.407.000 6.423.000 6.267.000 6.246.000 6.186.000
Nøkkeltallsanalyse          
Arbeidskapital -930.000 -537.000 -196.000 -53.000 -301.000
Likviditetsgrad 1 0.3 0.4 0.7 0.9 0.6
Likviditetsgrad 2 0.3 0.4 0.7 0.9 0.6
Soliditet 78.7 72.7 65.8 57.7 50.5
Resultatgrad 25.8 39.1 27.9 27.1 20.8
Rentedekningsgrad 16.4 18.1 9.2 7.4 5.7
Gjeldsgrad 0.3 0.4 0.5 0.7 1
Total kapitalrentabilitet 10.0 14.4 11.8 11.4 9.7
Signatur
07.06.2006
STYRET I FELLESSKAP.
Prokurister
07.06.2006
Daglig leder.
Revisoranmerkninger
Auditor Notes for 2021
Normal beretning
Auditor Notes for 2020
Normal beretning
Auditor Notes for 2019
Normal beretning
Send e-post Lukk
Navn:
E-post:
Om Bedriftsdatabasen       Kontakt oss       Produkter       Jobb i Bedriftsdatabasen      
Rolleindex