Innlogging for kunder
   Glemt passord?    Brukertips
Kvamme Eiendom AS
Juridisk navn:  Kvamme Eiendom AS
Postadresse: Besøksadresse: Tlf: 57877086
Olden Fax:
6788 Olden 6788 Olden
Fylke: Kommune:
Vestland Stryn
Org.nr: 913650875
Aksjekapital: 2.900.000 NOK
Etableringsdato: 5/15/1976
Foretakstype: AS
Revisor: Pricewaterhousecoopers AS
Utvikling:
Omsetning  
  
330.78%
Resultat  
  
-383.3%
Egenkapital  
  
-47.14%
Hovedpunkter i regnskapet
2020 2019 2018 2017 2016
Omsetning: 7.754.000 1.800.000 1.500.000 1.800.000 1.800.000
Resultat: -5.717.000 2.018.000 867.000 1.533.000 2.480.000
Egenkapital: 9.806.000 18.550.000 18.233.000 18.283.000 19.174.000
Regnskap for  Kvamme Eiendom AS
Resultat 2020 2019 2018 2017 2016
Driftsinntekter 7.754.000 1.800.000 1.500.000 1.800.000 1.800.000
Driftskostnader -1.361.000 -438.000 -501.000 -392.000 -587.000
Driftsresultat 6.393.000 1.362.000 999.000 1.408.000 1.214.000
Finansinntekter 509.000 1.132.000 382.000 794.000 1.780.000
Finanskostnader -12.618.000 -476.000 -514.000 -669.000 -513.000
Finans -12.109.000 656.000 -132.000 125.000 1.267.000
Resultat før skatt -5.717.000 2.018.000 867.000 1.533.000 2.480.000
Skattekostnad -1.027.000 -301.000 42.000 -324.000 -513.000
Årsresultat -6.744.000 1.717.000 910.000 1.209.000 1.967.000
Balanse          
Sum anleggsmidler 8.610.000 17.779.000 17.954.000 21.538.000 20.821.000
Sum omløpsmidler 10.060.000 8.265.000 10.104.000 6.216.000 7.380.000
Sum eiendeler 18.670.000 26.044.000 28.058.000 27.754.000 28.201.000
Sum opptjent egenkapital 3.946.000 12.690.000 12.373.000 12.423.000 13.314.000
Sum egenkapital 9.806.000 18.550.000 18.233.000 18.283.000 19.174.000
Sum langsiktig gjeld 7.560.000 7.161.000 6.975.000 7.509.000 8.179.000
Sum kortsiktig gjeld 1.303.000 332.000 2.849.000 1.962.000 847.000
Sum gjeld og egenkapital 18.669.000 26.043.000 28.057.000 27.754.000 28.200.000
Resultat detaljer          
Salgsinntekter 7.754.000 1.800.000 1.500.000 1.800.000 1.800.000
Andre inntekter 0 0 0 0
Driftsinntekter 7.754.000 1.800.000 1.500.000 1.800.000 1.800.000
Varekostnad -134.000 0 0 0 0
Lønninger 0 0 0 0
Avskrivning -104.000 -101.000 -101.000 -101.000 -81.000
Nedskrivning 0 0 0 0
Andre driftskostnader -1.123.000 -337.000 -400.000 -291.000 -506.000
Driftskostnader -1.361.000 -438.000 -501.000 -392.000 -587.000
Driftsresultat 6.393.000 1.362.000 999.000 1.408.000 1.214.000
Finansinntekter 509.000 1.132.000 382.000 794.000 1.780.000
Finanskostnader -12.618.000 -476.000 -514.000 -669.000 -513.000
Finans -12.109.000 656.000 -132.000 125.000 1.267.000
Konsernbidrag 0 0 0 0
Utbytte -2.000.000 -1.400.000 -960.000 -2.100.000 -1.800.000
Årsresultat -6.744.000 1.717.000 910.000 1.209.000 1.967.000
Balanse detaljer          
Goodwill 0 0 0 0
Sum Immatrielle midler 342.000 180.000 287.000 0 0
Fast eiendom 6.762.000 6.865.000 6.932.000 7.033.000 6.998.000
Maskiner anlegg 0 0 0 0
Driftsløsøre 0 0 0 0
Sum varige driftsmidler 6.762.000 6.865.000 6.932.000 7.033.000 6.998.000
Sum finansielle anleggsmidler 1.506.000 10.734.000 10.734.000 14.505.000 13.822.000
Sum anleggsmidler 8.610.000 17.779.000 17.954.000 21.538.000 20.821.000
Varebeholdning 457.000 0 0 0 0
Kundefordringer 461.000 0 0 0 0
Andre fordringer 43.000 10.000 467.000 8.000 34.000
Sum investeringer 5.349.000 6.271.000 6.988.000 1.477.000 1.656.000
Kasse, bank 3.750.000 1.984.000 2.649.000 4.731.000 5.689.000
Sum omløpsmidler 10.060.000 8.265.000 10.104.000 6.216.000 7.380.000
Sum eiendeler 18.670.000 26.044.000 28.058.000 27.754.000 28.201.000
Sum opptjent egenkapital 3.946.000 12.690.000 12.373.000 12.423.000 13.314.000
Sum egenkapital 9.806.000 18.550.000 18.233.000 18.283.000 19.174.000
Sum avsetninger til forpliktelser 0 0 0 0
Gjeld til kredittinstitutt 0 0 0 0
Sum langsiktig gjeld 7.560.000 7.161.000 6.975.000 7.509.000 8.179.000
Leverandørgjeld 54.000 35.000 0 0 0
Betalbar skatt 1.032.000 193.000 139.000 64.000 513.000
Skyldig offentlige avgifter 154.000 0 0 0 0
Utbytte -2.000.000 -1.400.000 -960.000 -2.100.000 -1.800.000
Annen kortsiktig gjeld 64.000 104.000 2.710.000 1.898.000 334.000
Sum kortsiktig gjeld 1.303.000 332.000 2.849.000 1.962.000 847.000
Sum gjeld og egenkapital 18.669.000 26.043.000 28.057.000 27.754.000 28.200.000
Nøkkeltallsanalyse          
Arbeidskapital 8.757.000 7.933.000 7.255.000 4.254.000 6.533.000
Likviditetsgrad 1 7.7 24.9 3.5 3.2 8.7
Likviditetsgrad 2 7.4 24.9 3.5 3.2 8.7
Soliditet 52.5 71.2 6 65.9 6
Resultatgrad 82.4 75.7 66.6 78.2 67.4
Rentedekningsgrad 0.5 2.9 1.9 2.1 2.4
Gjeldsgrad 0.9 0.4 0.5 0.5 0.5
Total kapitalrentabilitet 37.0 9.6 4.9 7.9 10.6
Signatur
03.03.2021
STYRETS FORMANN
Revisoranmerkninger
Auditor Notes for 2018
Normal beretning
Auditor Notes for 2017
Normal beretning
Auditor Notes for 2016
Normal beretning
Send e-post Lukk
Navn:
E-post:
Om Bedriftsdatabasen       Kontakt oss       Produkter       Jobb i Bedriftsdatabasen      
Rolleindex