Innlogging for kunder
   Glemt passord?    Brukertips
Kvarstein Drift As
Juridisk navn:  Kvarstein Drift As
Postadresse: Besøksadresse: Tlf: 38155596
Venneslavegen 117 Venneslavegen 117 Fax: 38155520
4708 Vennesla 4708 Vennesla
Fylke: Kommune:
Agder Vennesla
Org.nr: 993469173
Aksjekapital: 100.000 NOK
Antall ansatte: 8
Etableringsdato: 11/13/2008
Foretakstype: AS
Revisor: Deloitte AS
Regnskapsfører: Kvarstein Økonomi As
Utvikling:
Omsetning  
  
49.33%
Resultat  
  
801.72%
Egenkapital  
  
322.72%
Hovedpunkter i regnskapet
2020 2019 2018 2017 2016
Omsetning: 14.503.000 9.712.000 7.550.000 6.872.000 6.587.000
Resultat: 2.615.000 290.000 578.000 -930.000 -252.000
Egenkapital: 1.784.000 -801.000 -1.091.000 -1.669.000 -1.822.000
Regnskap for  Kvarstein Drift As
Resultat 2020 2019 2018 2017 2016
Driftsinntekter 14.503.000 9.712.000 7.550.000 6.872.000 6.587.000
Driftskostnader -11.860.000 -9.387.000 -6.911.000 -7.702.000 -6.736.000
Driftsresultat 2.644.000 324.000 639.000 -831.000 -149.000
Finansinntekter 29.000 20.000 0 0 6.000
Finanskostnader -58.000 -55.000 -61.000 -99.000 -109.000
Finans -29.000 -35.000 -61.000 -99.000 -103.000
Resultat før skatt 2.615.000 290.000 578.000 -930.000 -252.000
Skattekostnad -30.000 0 0 0 0
Årsresultat 2.585.000 290.000 578.000 -930.000 -252.000
Balanse          
Sum anleggsmidler 143.000 163.000 180.000 159.000 188.000
Sum omløpsmidler 3.608.000 2.043.000 1.518.000 886.000 1.417.000
Sum eiendeler 3.751.000 2.206.000 1.698.000 1.045.000 1.605.000
Sum opptjent egenkapital -16.000 -2.601.000 -2.891.000 -3.469.000 -3.622.000
Sum egenkapital 1.784.000 -801.000 -1.091.000 -1.669.000 -1.822.000
Sum langsiktig gjeld 0 0 393.000 485.000
Sum kortsiktig gjeld 1.967.000 3.007.000 2.789.000 2.321.000 2.942.000
Sum gjeld og egenkapital 3.751.000 2.206.000 1.698.000 1.045.000 1.605.000
Resultat detaljer          
Salgsinntekter 14.503.000 9.712.000 7.550.000 6.872.000 6.587.000
Andre inntekter 0 0 0 0
Driftsinntekter 14.503.000 9.712.000 7.550.000 6.872.000 6.587.000
Varekostnad -7.403.000 -5.963.000 -4.421.000 -4.234.000 -3.188.000
Lønninger -2.796.000 -2.297.000 -1.552.000 -1.611.000 -1.614.000
Avskrivning -39.000 -36.000 -47.000 -46.000 -45.000
Nedskrivning 0 0 0 0
Andre driftskostnader -1.446.000 -1.360.000 -1.175.000 -1.419.000 -1.872.000
Driftskostnader -11.860.000 -9.387.000 -6.911.000 -7.702.000 -6.736.000
Driftsresultat 2.644.000 324.000 639.000 -831.000 -149.000
Finansinntekter 29.000 20.000 0 0 6.000
Finanskostnader -58.000 -55.000 -61.000 -99.000 -109.000
Finans -29.000 -35.000 -61.000 -99.000 -103.000
Konsernbidrag 0 0 0 0
Utbytte 0 0 0 0
Årsresultat 2.585.000 290.000 578.000 -930.000 -252.000
Balanse detaljer          
Goodwill 0 0 0 0
Sum Immatrielle midler 0 0 0 0
Fast eiendom 112.000 146.000 180.000 143.000 168.000
Maskiner anlegg 0 0 0 0
Driftsløsøre 31.000 17.000 0 16.000 20.000
Sum varige driftsmidler 143.000 163.000 180.000 159.000 188.000
Sum finansielle anleggsmidler 0 0 0 0
Sum anleggsmidler 143.000 163.000 180.000 159.000 188.000
Varebeholdning 1.150.000 1.327.000 1.058.000 774.000 1.166.000
Kundefordringer 135.000 118.000 44.000 75.000 142.000
Andre fordringer 21.000 18.000 13.000 17.000 58.000
Sum investeringer 0 0 0 0
Kasse, bank 2.302.000 580.000 404.000 20.000 51.000
Sum omløpsmidler 3.608.000 2.043.000 1.518.000 886.000 1.417.000
Sum eiendeler 3.751.000 2.206.000 1.698.000 1.045.000 1.605.000
Sum opptjent egenkapital -16.000 -2.601.000 -2.891.000 -3.469.000 -3.622.000
Sum egenkapital 1.784.000 -801.000 -1.091.000 -1.669.000 -1.822.000
Sum avsetninger til forpliktelser 0 0 0 0
Gjeld til kredittinstitutt 0 0 372.000 161.000
Sum langsiktig gjeld 0 0 393.000 485.000
Leverandørgjeld 753.000 1.129.000 1.264.000 1.599.000 1.193.000
Betalbar skatt 30.000 0 0 0 0
Skyldig offentlige avgifter 598.000 340.000 183.000 28.000 245.000
Utbytte 0 0 0 0
Annen kortsiktig gjeld 585.000 1.538.000 1.342.000 322.000 1.343.000
Sum kortsiktig gjeld 1.967.000 3.007.000 2.789.000 2.321.000 2.942.000
Sum gjeld og egenkapital 3.751.000 2.206.000 1.698.000 1.045.000 1.605.000
Nøkkeltallsanalyse          
Arbeidskapital 1.641.000 -964.000 -1.271.000 -1.435.000 -1.525.000
Likviditetsgrad 1 1.8 0.7 0.5 0 0.5
Likviditetsgrad 2 1.2 0.2 0.2 0 0.1
Soliditet 47.6 -36.3 -64.3 -159.7 -113.5
Resultatgrad 18.2 3.3 8.5 -12.1 -2.3
Rentedekningsgrad 45.6 5.9 10.5 -8.4 -1.4
Gjeldsgrad 1.1 -3.8 -2.6 -1.6 -1.9
Total kapitalrentabilitet 71.3 15.6 37.6 -79.5 -8.9
Signatur
28.02.2022
STYRETS LEDER ALENE.
Revisoranmerkninger
Auditor Notes for 2020
Normal beretning
Auditor Notes for 2019
Normal beretning
Send e-post Lukk
Navn:
E-post:
Om Bedriftsdatabasen       Kontakt oss       Produkter       Jobb i Bedriftsdatabasen      
Rolleindex