Kvassheim DA
Juridisk navn:  Kvassheim DA
Postadresse: Besøksadresse: Tlf: 51436960
Kvassheim 26 Kvassheim 26 Fax:
4363 Brusand 4363 Brusand
Fylke: Kommune:
Rogaland
Org.nr: 993544256
Aksjekapital: 0
Antall ansatte: 2
Etableringsdato: 2/23/2006
Foretakstype: DA
Revisor: Bryne Revisjon AS
Regnskapsfører: Hå Rekneskapslag Sa
Utvikling:
Omsetning  
  
5.56%
Resultat  
  
Egenkapital  
  
Hovedpunkter i regnskapet
2022 2021 2020 2019
Omsetning: 10.396.000 9.848.000 7.780.000 7.381.000
Resultat: 0 0 0 5.000
Egenkapital: 0 0 0 0
Regnskap for  Kvassheim DA
Resultat 2022 2021 2020 2019
Driftsinntekter 10.396.000 9.848.000 7.780.000 7.381.000
Driftskostnader -10.386.000 -9.837.000 -7.759.000 -7.371.000
Driftsresultat 9.000 11.000 21.000 10.000
Finansinntekter 1.000 5.000 10.000 25.000
Finanskostnader -10.000 -16.000 -31.000 -30.000
Finans -9.000 -11.000 -21.000 -5.000
Resultat før skatt 5.000
Skattekostnad 0
Årsresultat 5.000
Balanse          
Sum anleggsmidler 27.000 34.000 543.000 1.003.000
Sum omløpsmidler 2.142.000 2.193.000 2.147.000 1.501.000
Sum eiendeler 2.169.000 2.227.000 2.690.000 2.504.000
Sum opptjent egenkapital 0
Sum egenkapital 0
Sum langsiktig gjeld 0
Sum kortsiktig gjeld 2.170.000 2.227.000 2.689.000 2.505.000
Sum gjeld og egenkapital 2.170.000 2.227.000 2.689.000 2.505.000
Resultat detaljer          
Salgsinntekter 8.906.000 8.853.000 6.728.000 6.636.000
Andre inntekter 1.489.000 995.000 1.052.000 745.000
Driftsinntekter 10.396.000 9.848.000 7.780.000 7.381.000
Varekostnad -4.790.000 -3.797.000 -3.619.000 -3.595.000
Lønninger -3.910.000 -4.172.000 -2.680.000 -2.036.000
Avskrivning -7.000 -9.000 -11.000 -13.000
Nedskrivning 0
Andre driftskostnader -2.417.000 -1.957.000 -2.139.000 -1.789.000
Driftskostnader -10.386.000 -9.837.000 -7.759.000 -7.371.000
Driftsresultat 9.000 11.000 21.000 10.000
Finansinntekter 1.000 5.000 10.000 25.000
Finanskostnader -10.000 -16.000 -31.000 -30.000
Finans -9.000 -11.000 -21.000 -5.000
Konsernbidrag 0
Utbytte 0
Årsresultat 5.000
Balanse detaljer          
Goodwill 0
Sum Immatrielle midler 0
Fast eiendom 0
Maskiner anlegg 27.000 34.000 43.000 53.000
Driftsløsøre 0
Sum varige driftsmidler 27.000 34.000 43.000 53.000
Sum finansielle anleggsmidler 500.000 950.000
Sum anleggsmidler 27.000 34.000 543.000 1.003.000
Varebeholdning 3.417.000 2.922.000 2.623.000 1.911.000
Kundefordringer 534.000 604.000 654.000 522.000
Andre fordringer -1.826.000 -1.353.000 -1.148.000 -953.000
Sum investeringer 0
Kasse, bank 18.000 20.000 18.000 22.000
Sum omløpsmidler 2.142.000 2.193.000 2.147.000 1.501.000
Sum eiendeler 2.169.000 2.227.000 2.690.000 2.504.000
Sum opptjent egenkapital 0
Sum egenkapital 0
Sum avsetninger til forpliktelser 0
Gjeld til kredittinstitutt 307.000 750.000 906.000 919.000
Sum langsiktig gjeld 0
Leverandørgjeld 1.366.000 896.000 1.306.000 1.024.000
Betalbar skatt 18.000 22.000
Skyldig offentlige avgifter 58.000 119.000 1.000 122.000
Utbytte 0
Annen kortsiktig gjeld 439.000 464.000 459.000 417.000
Sum kortsiktig gjeld 2.170.000 2.227.000 2.689.000 2.505.000
Sum gjeld og egenkapital 2.170.000 2.227.000 2.689.000 2.505.000
Nøkkeltallsanalyse          
Arbeidskapital -28.000 -34.000 -542.000 -1.004.000
Likviditetsgrad 1 1.0 1.0 0.8 0.6
Likviditetsgrad 2 -0.6 -0.3 -0.2 -0.2
Soliditet 0
Resultatgrad 0.1 0.1 0.3 0.1
Rentedekningsgrad 0.9 0.7 0.7 0.3
Gjeldsgrad
Total kapitalrentabilitet 0.5 0.7 1.2 1.4
Signatur
29.02.2012
DELTAKERNE I FELLESSKAP.
Prokurister
29.02.2012
Daglig leder alene.
Revisoranmerkninger
Auditor Notes for 2022
Normal beretning
Auditor Notes for 2021
Normal beretning
Auditor Notes for 2020
Normal beretning
Send e-post Lukk
Navn:
E-post:
Om Bedriftsdatabasen       Kontakt oss       Produkter       Jobb i Bedriftsdatabasen      
Rolleindex