Innlogging for kunder
   Glemt passord?    Brukertips
Kvassheim DA
Juridisk navn:  Kvassheim DA
Postadresse: Besøksadresse: Tlf: 51436960
Kvassheim 26 Kvassheim 26 Fax:
4363 Brusand 4363 Brusand
Fylke: Kommune:
Rogaland
Org.nr: 993544256
Aksjekapital: 0
Antall ansatte: 3
Etableringsdato: 2/23/2006
Foretakstype: DA
Revisor: Bryne Revisjon AS
Regnskapsfører: Hå Rekneskapslag Sa
Utvikling:
Omsetning  
  
26.58%
Resultat  
  
Egenkapital  
  
Hovedpunkter i regnskapet
2021 2020 2019
Omsetning: 9.848.000 7.780.000 7.381.000
Resultat: 0 0 5.000
Egenkapital: 0 0 0
Regnskap for  Kvassheim DA
Resultat 2021 2020 2019
Driftsinntekter 9.848.000 7.780.000 7.381.000
Driftskostnader -9.837.000 -7.759.000 -7.371.000
Driftsresultat 11.000 21.000 10.000
Finansinntekter 5.000 10.000 25.000
Finanskostnader -16.000 -31.000 -30.000
Finans -11.000 -21.000 -5.000
Resultat før skatt 5.000
Skattekostnad 0
Årsresultat 5.000
Balanse          
Sum anleggsmidler 34.000 543.000 1.003.000
Sum omløpsmidler 2.193.000 2.147.000 1.501.000
Sum eiendeler 2.227.000 2.690.000 2.504.000
Sum opptjent egenkapital 0
Sum egenkapital 0
Sum langsiktig gjeld 0
Sum kortsiktig gjeld 2.227.000 2.689.000 2.505.000
Sum gjeld og egenkapital 2.227.000 2.689.000 2.505.000
Resultat detaljer          
Salgsinntekter 8.853.000 6.728.000 6.636.000
Andre inntekter 995.000 1.052.000 745.000
Driftsinntekter 9.848.000 7.780.000 7.381.000
Varekostnad -3.797.000 -3.619.000 -3.595.000
Lønninger -4.172.000 -2.680.000 -2.036.000
Avskrivning -9.000 -11.000 -13.000
Nedskrivning 0
Andre driftskostnader -1.957.000 -2.139.000 -1.789.000
Driftskostnader -9.837.000 -7.759.000 -7.371.000
Driftsresultat 11.000 21.000 10.000
Finansinntekter 5.000 10.000 25.000
Finanskostnader -16.000 -31.000 -30.000
Finans -11.000 -21.000 -5.000
Konsernbidrag 0
Utbytte 0
Årsresultat 5.000
Balanse detaljer          
Goodwill 0
Sum Immatrielle midler 0
Fast eiendom 0
Maskiner anlegg 34.000 43.000 53.000
Driftsløsøre 0
Sum varige driftsmidler 34.000 43.000 53.000
Sum finansielle anleggsmidler 500.000 950.000
Sum anleggsmidler 34.000 543.000 1.003.000
Varebeholdning 2.922.000 2.623.000 1.911.000
Kundefordringer 604.000 654.000 522.000
Andre fordringer -1.353.000 -1.148.000 -953.000
Sum investeringer 0
Kasse, bank 20.000 18.000 22.000
Sum omløpsmidler 2.193.000 2.147.000 1.501.000
Sum eiendeler 2.227.000 2.690.000 2.504.000
Sum opptjent egenkapital 0
Sum egenkapital 0
Sum avsetninger til forpliktelser 0
Gjeld til kredittinstitutt 750.000 906.000 919.000
Sum langsiktig gjeld 0
Leverandørgjeld 896.000 1.306.000 1.024.000
Betalbar skatt 18.000 22.000
Skyldig offentlige avgifter 119.000 1.000 122.000
Utbytte 0
Annen kortsiktig gjeld 464.000 459.000 417.000
Sum kortsiktig gjeld 2.227.000 2.689.000 2.505.000
Sum gjeld og egenkapital 2.227.000 2.689.000 2.505.000
Nøkkeltallsanalyse          
Arbeidskapital -34.000 -542.000 -1.004.000
Likviditetsgrad 1 1.0 0.8 0.6
Likviditetsgrad 2 -0.3 -0.2 -0.2
Soliditet 0
Resultatgrad 0.1 0.3 0.1
Rentedekningsgrad 0.7 0.7 0.3
Gjeldsgrad
Total kapitalrentabilitet 0.7 1.2 1.4
Signatur
29.02.2012
DELTAKERNE I FELLESSKAP.
Prokurister
29.02.2012
Daglig leder alene.
Revisoranmerkninger
Auditor Notes for 2021
Normal beretning
Auditor Notes for 2020
Normal beretning
Auditor Notes for 2019
Normal beretning
Send e-post Lukk
Navn:
E-post:
Om Bedriftsdatabasen       Kontakt oss       Produkter       Jobb i Bedriftsdatabasen      
Rolleindex