Innlogging for kunder
   Glemt passord?    Brukertips
Kvenildmyra 9 AS
Juridisk navn:  Kvenildmyra 9 AS
Postadresse: Besøksadresse: Tlf: 72559633
C/O Abra Regnskap As Postboks 6199 Torgarden Kvenildmyra 9 A Fax: 72553325
7435 Trondheim 7093 Tiller
Fylke: Kommune:
Trøndelag Trondheim
Org.nr: 989757350
Aksjekapital: 100.000 NOK
Etableringsdato: 3/5/2006 1
Foretakstype: AS
Revisor: Pergus As
Regnskapsfører: Abra Regnskap As
Utvikling:
Omsetning  
  
3.11%
Resultat  
  
-2.53%
Egenkapital  
  
-2.67%
Hovedpunkter i regnskapet
2019 2018 2017 2016 2015
Omsetning: 1.062.000 1.030.000 1.013.000 986.000 923.000
Resultat: 423.000 434.000 433.000 455.000 339.000
Egenkapital: 473.000 486.000 485.000 471.000 418.000
Regnskap for  Kvenildmyra 9 AS
Resultat 2019 2018 2017 2016 2015
Driftsinntekter 1.062.000 1.030.000 1.013.000 986.000 923.000
Driftskostnader -367.000 -347.000 -348.000 -302.000 -336.000
Driftsresultat 695.000 683.000 665.000 684.000 587.000
Finansinntekter 1.000 0 3.000 2.000 3.000
Finanskostnader -272.000 -249.000 -236.000 -232.000 -251.000
Finans -271.000 -249.000 -233.000 -230.000 -248.000
Resultat før skatt 423.000 434.000 433.000 455.000 339.000
Skattekostnad -93.000 -94.000 -98.000 -108.000 -82.000
Årsresultat 330.000 340.000 334.000 346.000 257.000
Balanse          
Sum anleggsmidler 7.668.000 7.905.000 8.142.000 8.379.000 8.583.000
Sum omløpsmidler 415.000 1.247.000 879.000 632.000 582.000
Sum eiendeler 8.083.000 9.152.000 9.021.000 9.011.000 9.165.000
Sum opptjent egenkapital 373.000 386.000 385.000 371.000 318.000
Sum egenkapital 473.000 486.000 485.000 471.000 418.000
Sum langsiktig gjeld 7.060.000 8.126.000 8.019.000 8.064.000 8.336.000
Sum kortsiktig gjeld 550.000 539.000 517.000 477.000 411.000
Sum gjeld og egenkapital 8.083.000 9.151.000 9.021.000 9.012.000 9.165.000
Resultat detaljer          
Salgsinntekter 0 0 0 0 0
Andre inntekter 1.062.000 1.030.000 1.013.000 986.000 923.000
Driftsinntekter 1.062.000 1.030.000 1.013.000 986.000 923.000
Varekostnad 0 0 0 0 0
Lønninger 0 0 0 0 0
Avskrivning -237.000 -237.000 -237.000 -204.000 -269.000
Nedskrivning 0 0 0 0 0
Andre driftskostnader -130.000 -110.000 -111.000 -98.000 -67.000
Driftskostnader -367.000 -347.000 -348.000 -302.000 -336.000
Driftsresultat 695.000 683.000 665.000 684.000 587.000
Finansinntekter 1.000 0 3.000 2.000 3.000
Finanskostnader -272.000 -249.000 -236.000 -232.000 -251.000
Finans -271.000 -249.000 -233.000 -230.000 -248.000
Konsernbidrag 0 0 0 0 0
Utbytte 0 0 0 0 0
Årsresultat 330.000 340.000 334.000 346.000 257.000
Balanse detaljer          
Goodwill 0 0 0 0 0
Sum Immatrielle midler 0 0 0 0 0
Fast eiendom 7.500.000 7.703.000 7.906.000 8.109.000 8.312.000
Maskiner anlegg 168.000 202.000 236.000 270.000 271.000
Driftsløsøre 0 0 0 0 0
Sum varige driftsmidler 7.668.000 7.905.000 8.142.000 8.379.000 8.583.000
Sum finansielle anleggsmidler 0 0 0 0 0
Sum anleggsmidler 7.668.000 7.905.000 8.142.000 8.379.000 8.583.000
Varebeholdning 0 0 0 0 0
Kundefordringer 0 0 0 0 0
Andre fordringer 13.000 13.000 13.000 16.000 15.000
Sum investeringer 0 0 0 0 0
Kasse, bank 402.000 1.234.000 866.000 616.000 567.000
Sum omløpsmidler 415.000 1.247.000 879.000 632.000 582.000
Sum eiendeler 8.083.000 9.152.000 9.021.000 9.011.000 9.165.000
Sum opptjent egenkapital 373.000 386.000 385.000 371.000 318.000
Sum egenkapital 473.000 486.000 485.000 471.000 418.000
Sum avsetninger til forpliktelser 118.000 122.000 129.000 132.000 121.000
Gjeld til kredittinstitutt 440.000 439.000 422.000 391.000 309.000
Sum langsiktig gjeld 7.060.000 8.126.000 8.019.000 8.064.000 8.336.000
Leverandørgjeld 18.000 0 14.000 8.000 25.000
Betalbar skatt 1.000 0 0 0 0
Skyldig offentlige avgifter 41.000 42.000 39.000 39.000 39.000
Utbytte 0 0 0 0 0
Annen kortsiktig gjeld 50.000 57.000 42.000 39.000 38.000
Sum kortsiktig gjeld 550.000 539.000 517.000 477.000 411.000
Sum gjeld og egenkapital 8.083.000 9.151.000 9.021.000 9.012.000 9.165.000
Nøkkeltallsanalyse          
Arbeidskapital -135.000 708.000 362.000 155.000 171.000
Likviditetsgrad 1 0.8 2.3 1.7 1.3 1.4
Likviditetsgrad 2 0.8 2.3 1.7 1.3 1.5
Soliditet 5.9 5.3 5.4 5.2 4.6
Resultatgrad 65.4 66.3 65.6 69.4 63.6
Rentedekningsgrad 2.6 2.7 2.8 2.9 2.4
Gjeldsgrad 16.1 17.8 17.6 18.1 20.9
Total kapitalrentabilitet 8.6 7.5 7.4 7.6 6.4
Signatur
30.09.2020
STYRETS LEDER ALENE.
Prokurister
30.09.2020
STYRETS LEDER ALENE.
Revisoranmerkninger
Auditor Notes for 2019
Normal beretning
Auditor Notes for 2018
Normal beretning
Auditor Notes for 2017
Normal beretning
Send e-post Lukk
Navn:
E-post:
Om Bedriftsdatabasen       Kontakt oss       Produkter       Jobb i Bedriftsdatabasen      
Rolleindex