Innlogging for kunder
   Glemt passord?    Brukertips
Kvernhusfoss Kraftverk AS
Juridisk navn:  Kvernhusfoss Kraftverk AS
Postadresse: Besøksadresse: Tlf:
Fax:
6818 Haukedalen 6818 Haukedalen
Fylke: Kommune:
Vestland Sunnfjord
Org.nr: 976627172
Aksjekapital: 400.000 NOK
Etableringsdato: 8/2/1996 1
Foretakstype: AS
Revisor: Regnskapssentralen As
Regnskapsfører: Rekneskap Fjordane As
Utvikling:
Omsetning  
  
286.96%
Resultat  
  
2032.26%
Egenkapital  
  
-3.59%
Hovedpunkter i regnskapet
2021 2020 2019 2018 2017
Omsetning: 445.000 115.000 436.000 454.000 339.000
Resultat: 1.797.000 -93.000 674.000 1.355.000 966.000
Egenkapital: 1.235.000 1.281.000 1.354.000 1.218.000 1.161.000
Regnskap for  Kvernhusfoss Kraftverk AS
Resultat 2021 2020 2019 2018 2017
Driftsinntekter 445.000 115.000 436.000 454.000 339.000
Driftskostnader -253.000 -212.000 -258.000 -244.000 -213.000
Driftsresultat 192.000 -97.000 177.000 211.000 126.000
Finansinntekter 1.606.000 5.000 505.000 1.155.000 854.000
Finanskostnader -1.000 -8.000 -10.000 -14.000
Finans 1.606.000 4.000 497.000 1.145.000 840.000
Resultat før skatt 1.797.000 -93.000 674.000 1.355.000 966.000
Skattekostnad -43.000 21.000 -38.000 -48.000 -29.000
Årsresultat 1.754.000 -73.000 636.000 1.307.000 937.000
Balanse          
Sum anleggsmidler 1.209.000 1.268.000 1.287.000 1.326.000 1.366.000
Sum omløpsmidler 1.985.000 91.000 800.000 1.449.000 1.019.000
Sum eiendeler 3.194.000 1.359.000 2.087.000 2.775.000 2.385.000
Sum opptjent egenkapital 835.000 881.000 954.000 818.000 761.000
Sum egenkapital 1.235.000 1.281.000 1.354.000 1.218.000 1.161.000
Sum langsiktig gjeld 128.000 195.000 263.000
Sum kortsiktig gjeld 1.960.000 79.000 606.000 1.362.000 962.000
Sum gjeld og egenkapital 3.195.000 1.360.000 2.088.000 2.775.000 2.386.000
Resultat detaljer          
Salgsinntekter 445.000 115.000 436.000 454.000 339.000
Andre inntekter 0 0 0
Driftsinntekter 445.000 115.000 436.000 454.000 339.000
Varekostnad -70.000 -30.000 -67.000 -64.000 -47.000
Lønninger -20.000 -20.000 -20.000 -20.000 -20.000
Avskrivning -40.000 -40.000 -40.000 -40.000 -40.000
Nedskrivning 0 0 0
Andre driftskostnader -123.000 -122.000 -131.000 -120.000 -106.000
Driftskostnader -253.000 -212.000 -258.000 -244.000 -213.000
Driftsresultat 192.000 -97.000 177.000 211.000 126.000
Finansinntekter 1.606.000 5.000 505.000 1.155.000 854.000
Finanskostnader -1.000 -8.000 -10.000 -14.000
Finans 1.606.000 4.000 497.000 1.145.000 840.000
Konsernbidrag 0 0 0
Utbytte -1.800.000 -500.000 -1.250.000 -900.000
Årsresultat 1.754.000 -73.000 636.000 1.307.000 937.000
Balanse detaljer          
Goodwill 0 0 0
Sum Immatrielle midler 23.000 42.000 21.000 20.000 20.000
Fast eiendom 434.000 474.000 514.000 554.000 594.000
Maskiner anlegg 0 0 0
Driftsløsøre 0 0 0
Sum varige driftsmidler 434.000 474.000 514.000 554.000 594.000
Sum finansielle anleggsmidler 752.000 752.000 752.000 752.000 752.000
Sum anleggsmidler 1.209.000 1.268.000 1.287.000 1.326.000 1.366.000
Varebeholdning 0 0 0
Kundefordringer 82.000 19.000 45.000 52.000 41.000
Andre fordringer 1.609.000 19.000 516.000 1.164.000 866.000
Sum investeringer 0 0 0
Kasse, bank 294.000 53.000 239.000 233.000 112.000
Sum omløpsmidler 1.985.000 91.000 800.000 1.449.000 1.019.000
Sum eiendeler 3.194.000 1.359.000 2.087.000 2.775.000 2.385.000
Sum opptjent egenkapital 835.000 881.000 954.000 818.000 761.000
Sum egenkapital 1.235.000 1.281.000 1.354.000 1.218.000 1.161.000
Sum avsetninger til forpliktelser 0 0 0
Gjeld til kredittinstitutt 0 0 0
Sum langsiktig gjeld 128.000 195.000 263.000
Leverandørgjeld 13.000 8.000 11.000 11.000 5.000
Betalbar skatt 44.000 39.000 48.000 29.000
Skyldig offentlige avgifter 24.000 8.000 14.000 18.000 7.000
Utbytte -1.800.000 -500.000 -1.250.000 -900.000
Annen kortsiktig gjeld 1.879.000 63.000 542.000 1.284.000 920.000
Sum kortsiktig gjeld 1.960.000 79.000 606.000 1.362.000 962.000
Sum gjeld og egenkapital 3.195.000 1.360.000 2.088.000 2.775.000 2.386.000
Nøkkeltallsanalyse          
Arbeidskapital 25.000 12.000 194.000 87.000 57.000
Likviditetsgrad 1 1.0 1.2 1.3 1.1 1.1
Likviditetsgrad 2 1.0 1.2 1.3 1.1 1.1
Soliditet 38.7 94.2 64.8 43.9 48.7
Resultatgrad 43.1 -84.3 40.6 46.5 37.2
Rentedekningsgrad -97.0 22.1 21.1 9
Gjeldsgrad 1.6 0.1 0.5 1.3 1.1
Total kapitalrentabilitet 56.3 -6.8 32.7 49.2 41.1
Signatur
12.11.2007
STYRETS LEDER OG ETT STYREMEDLEM I FELLESSKAP.
Revisoranmerkninger
Auditor Notes for 2021
Normal beretning
Auditor Notes for 2020
Normal beretning
Auditor Notes for 2019
Normal beretning
Send e-post Lukk
Navn:
E-post:
Om Bedriftsdatabasen       Kontakt oss       Produkter       Jobb i Bedriftsdatabasen      
Rolleindex