Innlogging for kunder
   Glemt passord?    Brukertips
Kvinesdal Blomster Og Hagesenter AS
Juridisk navn:  Kvinesdal Blomster Og Hagesenter AS
Postadresse: Besøksadresse: Tlf: 38350555
Industrigata 7 Industrigata 7 Fax: 38350556
4480 Kvinesdal 4480 Kvinesdal
Fylke: Kommune:
Agder Kvinesdal
Org.nr: 988676705
Aksjekapital: 100.000 NOK
Antall ansatte: 11
Etableringsdato: 9/14/2005
Foretakstype: AS
Revisor: Revisjonsfirma Danielsen & Co AS
Regnskapsfører: Birkeland Regnskap AS
Utvikling:
Omsetning  
  
2.34%
Resultat  
  
-11.39%
Egenkapital  
  
29.45%
Hovedpunkter i regnskapet
2021 2020 2019 2018 2017
Omsetning: 12.042.000 11.767.000 8.998.000 8.552.000 8.498.000
Resultat: 1.112.000 1.255.000 335.000 193.000 182.000
Egenkapital: 1.613.000 1.246.000 1.017.000 766.000 717.000
Regnskap for  Kvinesdal Blomster Og Hagesenter AS
Resultat 2021 2020 2019 2018 2017
Driftsinntekter 12.042.000 11.767.000 8.998.000 8.552.000 8.498.000
Driftskostnader -10.909.000 -10.493.000 -8.653.000 -8.337.000 -8.285.000
Driftsresultat 1.133.000 1.274.000 345.000 216.000 213.000
Finansinntekter 3.000 1.000 3.000 3.000 4.000
Finanskostnader -25.000 -21.000 -14.000 -25.000 -34.000
Finans -22.000 -20.000 -11.000 -22.000 -30.000
Resultat før skatt 1.112.000 1.255.000 335.000 193.000 182.000
Skattekostnad -245.000 -276.000 -83.000 -45.000 -45.000
Årsresultat 867.000 979.000 252.000 148.000 138.000
Balanse          
Sum anleggsmidler 332.000 421.000 184.000 219.000 206.000
Sum omløpsmidler 4.130.000 2.909.000 2.377.000 1.838.000 1.956.000
Sum eiendeler 4.462.000 3.330.000 2.561.000 2.057.000 2.162.000
Sum opptjent egenkapital 1.513.000 1.146.000 917.000 666.000 617.000
Sum egenkapital 1.613.000 1.246.000 1.017.000 766.000 717.000
Sum langsiktig gjeld 7.000 11.000 10.000 4.000 0
Sum kortsiktig gjeld 2.842.000 2.073.000 1.533.000 1.287.000 1.445.000
Sum gjeld og egenkapital 4.462.000 3.330.000 2.560.000 2.057.000 2.162.000
Resultat detaljer          
Salgsinntekter 12.041.000 11.764.000 8.982.000 8.550.000 8.498.000
Andre inntekter 1.000 3.000 16.000 2.000 0
Driftsinntekter 12.042.000 11.767.000 8.998.000 8.552.000 8.498.000
Varekostnad -6.617.000 -6.438.000 -4.895.000 -4.395.000 -4.903.000
Lønninger -2.252.000 -2.211.000 -1.969.000 -2.136.000 -1.892.000
Avskrivning -89.000 -102.000 -40.000 -40.000 -47.000
Nedskrivning 0 0 0
Andre driftskostnader -1.951.000 -1.742.000 -1.749.000 -1.766.000 -1.443.000
Driftskostnader -10.909.000 -10.493.000 -8.653.000 -8.337.000 -8.285.000
Driftsresultat 1.133.000 1.274.000 345.000 216.000 213.000
Finansinntekter 3.000 1.000 3.000 3.000 4.000
Finanskostnader -25.000 -21.000 -14.000 -25.000 -34.000
Finans -22.000 -20.000 -11.000 -22.000 -30.000
Konsernbidrag 0 0 0
Utbytte -500.000 -400.000 0 -100.000 -100.000
Årsresultat 867.000 979.000 252.000 148.000 138.000
Balanse detaljer          
Goodwill 0 0 0
Sum Immatrielle midler 0 0 0
Fast eiendom 0 0 0
Maskiner anlegg 0 19.000 0
Driftsløsøre 307.000 396.000 159.000 180.000 186.000
Sum varige driftsmidler 307.000 396.000 159.000 199.000 186.000
Sum finansielle anleggsmidler 25.000 25.000 25.000 20.000 20.000
Sum anleggsmidler 332.000 421.000 184.000 219.000 206.000
Varebeholdning 1.093.000 579.000 833.000 747.000 801.000
Kundefordringer 54.000 84.000 131.000 88.000 22.000
Andre fordringer 187.000 78.000 73.000 27.000 22.000
Sum investeringer 0 5.000 5.000
Kasse, bank 2.796.000 2.168.000 1.341.000 971.000 1.106.000
Sum omløpsmidler 4.130.000 2.909.000 2.377.000 1.838.000 1.956.000
Sum eiendeler 4.462.000 3.330.000 2.561.000 2.057.000 2.162.000
Sum opptjent egenkapital 1.513.000 1.146.000 917.000 666.000 617.000
Sum egenkapital 1.613.000 1.246.000 1.017.000 766.000 717.000
Sum avsetninger til forpliktelser 7.000 11.000 10.000 4.000 0
Gjeld til kredittinstitutt 0 0 0
Sum langsiktig gjeld 7.000 11.000 10.000 4.000 0
Leverandørgjeld 1.092.000 397.000 636.000 385.000 710.000
Betalbar skatt 248.000 276.000 77.000 41.000 46.000
Skyldig offentlige avgifter 347.000 475.000 459.000 348.000 331.000
Utbytte -500.000 -400.000 0 -100.000 -100.000
Annen kortsiktig gjeld 655.000 525.000 361.000 413.000 258.000
Sum kortsiktig gjeld 2.842.000 2.073.000 1.533.000 1.287.000 1.445.000
Sum gjeld og egenkapital 4.462.000 3.330.000 2.560.000 2.057.000 2.162.000
Nøkkeltallsanalyse          
Arbeidskapital 1.288.000 836.000 844.000 551.000 511.000
Likviditetsgrad 1 1.5 1.4 1 1.4 1.4
Likviditetsgrad 2 1.1 1.1 1 0.8 0.8
Soliditet 36.1 37.4 39.7 37.2 33.2
Resultatgrad 9.4 10.8 3.8 2.5 2.5
Rentedekningsgrad 45.3 60.7 24.6 8.6 6.3
Gjeldsgrad 1.8 1.7 1.5 1.7 2
Total kapitalrentabilitet 25.5 38.3 13.6 10.6 1
Signatur
16.06.2016
STYRET I FELLESSKAP.
Prokurister
16.06.2016
Revisoranmerkninger
Auditor Notes for 2021
Normal beretning
Auditor Notes for 2020
Normal beretning
Auditor Notes for 2019
Normal beretning
Send e-post Lukk
Navn:
E-post:
Om Bedriftsdatabasen       Kontakt oss       Produkter       Jobb i Bedriftsdatabasen      
Rolleindex