Kvist Og Kvast Anleggsgartner AS
Juridisk navn:  Kvist Og Kvast Anleggsgartner AS
Postadresse: Besøksadresse: Tlf: 93455554
Rødsåsen 51 Rødsåsen 51 Fax:
3928 Porsgrunn 3928 Porsgrunn
Fylke: Kommune:
Vestfold og Telemark Porsgrunn
Org.nr: 988622931
Aksjekapital: 100.000 NOK
Antall ansatte: 6
Etableringsdato: 8/25/2005
Foretakstype: AS
Utvikling:
Omsetning  
  
112.75%
Resultat  
  
582.14%
Egenkapital  
  
196.3%
Hovedpunkter i regnskapet
2020 2019 2018 2017 2016
Omsetning: 2.636.000 1.239.000 1.332.000 1.840.000 1.778.000
Resultat: 135.000 -28.000 -8.000 16.000 20.000
Egenkapital: 160.000 54.000 82.000 94.000 94.000
Regnskap for  Kvist Og Kvast Anleggsgartner AS
Resultat 2020 2019 2018 2017 2016
Driftsinntekter 2.636.000 1.239.000 1.332.000 1.840.000 1.778.000
Driftskostnader -2.495.000 -1.262.000 -1.334.000 -1.814.000 -1.744.000
Driftsresultat 142.000 -23.000 -1.000 27.000 34.000
Finansinntekter 1.000 0 0 0
Finanskostnader -8.000 -5.000 -8.000 -11.000 -14.000
Finans -8.000 -4.000 -8.000 -11.000 -14.000
Resultat før skatt 135.000 -28.000 -8.000 16.000 20.000
Skattekostnad -28.000 0 -4.000 -16.000 -11.000
Årsresultat 106.000 -28.000 -12.000 0 9.000
Balanse          
Sum anleggsmidler 64.000 18.000 71.000 128.000 185.000
Sum omløpsmidler 398.000 140.000 85.000 202.000 136.000
Sum eiendeler 462.000 158.000 156.000 330.000 321.000
Sum opptjent egenkapital 56.000 -50.000 -22.000 -10.000 -10.000
Sum egenkapital 160.000 54.000 82.000 94.000 94.000
Sum langsiktig gjeld 34.000 0 17.000 82.000 144.000
Sum kortsiktig gjeld 268.000 104.000 58.000 154.000 83.000
Sum gjeld og egenkapital 462.000 158.000 157.000 330.000 321.000
Resultat detaljer          
Salgsinntekter 2.636.000 1.239.000 1.332.000 1.840.000 1.778.000
Andre inntekter 0 0 0 0
Driftsinntekter 2.636.000 1.239.000 1.332.000 1.840.000 1.778.000
Varekostnad -746.000 -455.000 -649.000 -609.000 -555.000
Lønninger -1.187.000 -359.000 -279.000 -686.000 -718.000
Avskrivning -31.000 -53.000 -57.000 -57.000 -60.000
Nedskrivning 0 0 0 0
Andre driftskostnader -531.000 -395.000 -349.000 -462.000 -411.000
Driftskostnader -2.495.000 -1.262.000 -1.334.000 -1.814.000 -1.744.000
Driftsresultat 142.000 -23.000 -1.000 27.000 34.000
Finansinntekter 1.000 0 0 0
Finanskostnader -8.000 -5.000 -8.000 -11.000 -14.000
Finans -8.000 -4.000 -8.000 -11.000 -14.000
Konsernbidrag 0 0 0 0
Utbytte 0 0 0 0
Årsresultat 106.000 -28.000 -12.000 0 9.000
Balanse detaljer          
Goodwill 0 0 0 0
Sum Immatrielle midler 0 0 0 0
Fast eiendom 0 0 0 0
Maskiner anlegg 0 0 0 0
Driftsløsøre 64.000 18.000 71.000 128.000 185.000
Sum varige driftsmidler 64.000 18.000 71.000 128.000 185.000
Sum finansielle anleggsmidler 0 0 0 0
Sum anleggsmidler 64.000 18.000 71.000 128.000 185.000
Varebeholdning 0 0 0 0
Kundefordringer 318.000 118.000 77.000 38.000 66.000
Andre fordringer 35.000 16.000 0 0 0
Sum investeringer 0 0 0 0
Kasse, bank 46.000 6.000 8.000 163.000 70.000
Sum omløpsmidler 398.000 140.000 85.000 202.000 136.000
Sum eiendeler 462.000 158.000 156.000 330.000 321.000
Sum opptjent egenkapital 56.000 -50.000 -22.000 -10.000 -10.000
Sum egenkapital 160.000 54.000 82.000 94.000 94.000
Sum avsetninger til forpliktelser 0 0 0 0
Gjeld til kredittinstitutt 30.000 0 0 0
Sum langsiktig gjeld 34.000 0 17.000 82.000 144.000
Leverandørgjeld -4.000 0 -3.000 -9.000 -10.000
Betalbar skatt 28.000 0 4.000 16.000 11.000
Skyldig offentlige avgifter 118.000 39.000 26.000 85.000 28.000
Utbytte 0 0 0 0
Annen kortsiktig gjeld 125.000 35.000 31.000 62.000 53.000
Sum kortsiktig gjeld 268.000 104.000 58.000 154.000 83.000
Sum gjeld og egenkapital 462.000 158.000 157.000 330.000 321.000
Nøkkeltallsanalyse          
Arbeidskapital 130.000 36.000 27.000 48.000 53.000
Likviditetsgrad 1 1.5 1.3 1.5 1.3 1.6
Likviditetsgrad 2 1.5 1.3 1.5 1.3 1.6
Soliditet 34.6 34.2 52.2 28.5 29.3
Resultatgrad 5.4 -1.9 -0.1 1.5 1.9
Rentedekningsgrad 17.8 -4.6 -0.1 2.5 2.4
Gjeldsgrad 1.9 1.9 0.9 2.5 2.4
Total kapitalrentabilitet 30.7 -13.9 -0.6 8.2 10.6
Signatur
18.01.2008
STYRETS LEDER ALENE.
Revisoranmerkninger
Auditor Notes for 2020
Revisorberetning ikke levert
Fravalgt revisjonsplikt
Auditor Notes for 2019
Fravalgt revisjonsplikt
Auditor Notes for 2018
Fravalgt revisjonsplikt
Send e-post Lukk
Navn:
E-post:
Om Bedriftsdatabasen       Kontakt oss       Produkter       Jobb i Bedriftsdatabasen      
Rolleindex