Kviste Maskin AS
Juridisk navn:  Kviste Maskin AS
Postadresse: Besøksadresse: Tlf: 56373264
Radøyvegen 1895 Radøyvegen 1895 Fax:
5936 Manger 5936 Manger
Fylke: Kommune:
Vestland Alver
Org.nr: 992936916
Aksjekapital: 100.000 NOK
Antall ansatte: 6
Etableringsdato: 6/17/2008
Foretakstype: AS
Revisor: Collegium Revisjon AS
Utvikling:
Omsetning  
  
25.37%
Resultat  
  
-0.49%
Egenkapital  
  
29.91%
Hovedpunkter i regnskapet
2020 2019 2018 2017 2016
Omsetning: 6.113.000 4.876.000 4.266.000 4.969.000 3.152.000
Resultat: 818.000 822.000 761.000 887.000 -47.000
Egenkapital: 2.745.000 2.113.000 1.536.000 1.559.000 869.000
Regnskap for  Kviste Maskin AS
Resultat 2020 2019 2018 2017 2016
Driftsinntekter 6.113.000 4.876.000 4.266.000 4.969.000 3.152.000
Driftskostnader -5.295.000 -4.053.000 -3.498.000 -4.047.000 -3.195.000
Driftsresultat 818.000 825.000 767.000 923.000 -43.000
Finansinntekter 0 0 0 3.000
Finanskostnader -2.000 -6.000 -35.000 -6.000
Finans -2.000 -6.000 -35.000 -3.000
Resultat før skatt 818.000 822.000 761.000 887.000 -47.000
Skattekostnad -185.000 -193.000 -183.000 -197.000 1.000
Årsresultat 632.000 629.000 577.000 690.000 -45.000
Balanse          
Sum anleggsmidler 2.173.000 1.585.000 1.524.000 1.603.000 245.000
Sum omløpsmidler 1.706.000 1.455.000 1.529.000 1.176.000 1.917.000
Sum eiendeler 3.879.000 3.040.000 3.053.000 2.779.000 2.162.000
Sum opptjent egenkapital 2.645.000 2.013.000 1.436.000 1.459.000 769.000
Sum egenkapital 2.745.000 2.113.000 1.536.000 1.559.000 869.000
Sum langsiktig gjeld 54.000 45.000 68.000 77.000 10.000
Sum kortsiktig gjeld 1.080.000 882.000 1.450.000 1.142.000 1.283.000
Sum gjeld og egenkapital 3.879.000 3.040.000 3.054.000 2.778.000 2.162.000
Resultat detaljer          
Salgsinntekter 6.113.000 4.876.000 4.260.000 4.669.000 3.093.000
Andre inntekter 0 6.000 300.000 58.000
Driftsinntekter 6.113.000 4.876.000 4.266.000 4.969.000 3.152.000
Varekostnad -73.000 -61.000 -94.000 -122.000
Lønninger -2.715.000 -1.899.000 -1.711.000 -1.984.000 -1.412.000
Avskrivning -444.000 -315.000 -309.000 -193.000 -106.000
Nedskrivning 0 0 0 0
Andre driftskostnader -2.136.000 -1.766.000 -1.417.000 -1.776.000 -1.555.000
Driftskostnader -5.295.000 -4.053.000 -3.498.000 -4.047.000 -3.195.000
Driftsresultat 818.000 825.000 767.000 923.000 -43.000
Finansinntekter 0 0 0 3.000
Finanskostnader -2.000 -6.000 -35.000 -6.000
Finans -2.000 -6.000 -35.000 -3.000
Konsernbidrag 0 0 0 0
Utbytte -52.000 -600.000 0 0
Årsresultat 632.000 629.000 577.000 690.000 -45.000
Balanse detaljer          
Goodwill 0 0 0 0
Sum Immatrielle midler 0 0 0 0
Fast eiendom 0 0 0 0
Maskiner anlegg 0 0 0 0
Driftsløsøre 2.138.000 1.143.000 1.458.000 1.595.000 201.000
Sum varige driftsmidler 2.138.000 1.143.000 1.458.000 1.595.000 201.000
Sum finansielle anleggsmidler 35.000 442.000 67.000 8.000 44.000
Sum anleggsmidler 2.173.000 1.585.000 1.524.000 1.603.000 245.000
Varebeholdning 0 0 0 0
Kundefordringer 1.498.000 1.228.000 860.000 631.000 956.000
Andre fordringer 6.000 6.000 6.000 313.000 270.000
Sum investeringer 0 0 0 0
Kasse, bank 201.000 222.000 663.000 232.000 691.000
Sum omløpsmidler 1.706.000 1.455.000 1.529.000 1.176.000 1.917.000
Sum eiendeler 3.879.000 3.040.000 3.053.000 2.779.000 2.162.000
Sum opptjent egenkapital 2.645.000 2.013.000 1.436.000 1.459.000 769.000
Sum egenkapital 2.745.000 2.113.000 1.536.000 1.559.000 869.000
Sum avsetninger til forpliktelser 54.000 45.000 68.000 77.000 0
Gjeld til kredittinstitutt 0 0 0 0
Sum langsiktig gjeld 54.000 45.000 68.000 77.000 10.000
Leverandørgjeld 131.000 116.000 46.000 236.000 183.000
Betalbar skatt 177.000 216.000 193.000 120.000 0
Skyldig offentlige avgifter 450.000 307.000 292.000 126.000 353.000
Utbytte -52.000 -600.000 0 0
Annen kortsiktig gjeld 323.000 243.000 319.000 660.000 747.000
Sum kortsiktig gjeld 1.080.000 882.000 1.450.000 1.142.000 1.283.000
Sum gjeld og egenkapital 3.879.000 3.040.000 3.054.000 2.778.000 2.162.000
Nøkkeltallsanalyse          
Arbeidskapital 626.000 573.000 79.000 34.000 634.000
Likviditetsgrad 1 1.6 1.6 1.1 1 1.5
Likviditetsgrad 2 1.6 1.6 1.1 1 1.5
Soliditet 70.8 69.5 50.3 56.1 40.2
Resultatgrad 13.4 16.9 1 18.6 -1.4
Rentedekningsgrad 412.5 127.8 26.4 -7.2
Gjeldsgrad 0.4 0.4 1 0.8 1.5
Total kapitalrentabilitet 21.1 27.1 25.1 33.2 -1.9
Signatur
01.12.2020
STYRETS LEDER ALENE.
Prokurister
01.12.2020
Daglig leder alene.
Revisoranmerkninger
Auditor Notes for 2020
Normal beretning
Svakheter/Manglende dokumentasjon og internkontroll
Auditor Notes for 2019
Andre presiseringer ikke nevnt annet sted
Auditor Notes for 2018
Normal beretning
Send e-post Lukk
Navn:
E-post:
Om Bedriftsdatabasen       Kontakt oss       Produkter       Jobb i Bedriftsdatabasen      
Rolleindex