Innlogging for kunder
   Glemt passord?    Brukertips
Kwl Bygg As
Juridisk navn:  Kwl Bygg As
Postadresse: Besøksadresse: Tlf:
Møgedalsveien 288 Møgedalsveien 288 Fax:
4521 Lindesnes 4521 Lindesnes
Fylke: Kommune:
Agder Lindesnes
Org.nr: 919071869
Aksjekapital: 30.000 NOK
Etableringsdato: 4/26/2017
Foretakstype: AS
Regnskapsfører: Ruud Regnskap AS
Utvikling:
Omsetning  
  
-93.12%
Resultat  
  
-40%
Egenkapital  
  
-37.5%
Hovedpunkter i regnskapet
2021 2020 2019 2018 2017
Omsetning: 51.000 741.000 634.000 486.000 259.000
Resultat: -7.000 -5.000 -16.000 15.000 -4.000
Egenkapital: 10.000 16.000 19.000 32.000 20.000
Regnskap for  Kwl Bygg As
Resultat 2021 2020 2019 2018 2017
Driftsinntekter 51.000 741.000 634.000 486.000 259.000
Driftskostnader -58.000 -746.000 -650.000 -470.000 -260.000
Driftsresultat -7.000 -5.000 -16.000 16.000 -1.000
Finansinntekter 0 0 0
Finanskostnader 0 0 -3.000
Finans 0 0 -3.000
Resultat før skatt -7.000 -5.000 -16.000 15.000 -4.000
Skattekostnad 2.000 1.000 3.000 -4.000 3.000
Årsresultat -6.000 -4.000 -12.000 12.000 -1.000
Balanse          
Sum anleggsmidler 6.000 4.000 3.000 0 3.000
Sum omløpsmidler 9.000 172.000 116.000 87.000 87.000
Sum eiendeler 15.000 176.000 119.000 87.000 90.000
Sum opptjent egenkapital -11.000 -5.000 -2.000 11.000 -1.000
Sum egenkapital 10.000 16.000 19.000 32.000 20.000
Sum langsiktig gjeld 0 0 0
Sum kortsiktig gjeld 4.000 160.000 100.000 55.000 70.000
Sum gjeld og egenkapital 14.000 176.000 119.000 87.000 90.000
Resultat detaljer          
Salgsinntekter 51.000 741.000 634.000 486.000 259.000
Andre inntekter 0 0 0
Driftsinntekter 51.000 741.000 634.000 486.000 259.000
Varekostnad -13.000 -49.000 -3.000 -16.000 -22.000
Lønninger -11.000 -599.000 -590.000 -362.000 -191.000
Avskrivning 0 0 0
Nedskrivning 0 0 0
Andre driftskostnader -34.000 -98.000 -57.000 -92.000 -47.000
Driftskostnader -58.000 -746.000 -650.000 -470.000 -260.000
Driftsresultat -7.000 -5.000 -16.000 16.000 -1.000
Finansinntekter 0 0 0
Finanskostnader 0 0 -3.000
Finans 0 0 -3.000
Konsernbidrag 0 0 0
Utbytte 0 0 0
Årsresultat -6.000 -4.000 -12.000 12.000 -1.000
Balanse detaljer          
Goodwill 0 0 0
Sum Immatrielle midler 6.000 4.000 3.000 0 3.000
Fast eiendom 0 0 0
Maskiner anlegg 0 0 0
Driftsløsøre 0 0 0
Sum varige driftsmidler 0 0 0
Sum finansielle anleggsmidler 0 0 0
Sum anleggsmidler 6.000 4.000 3.000 0 3.000
Varebeholdning 0 0 0
Kundefordringer 54.000 0 3.000 63.000
Andre fordringer 1.000 59.000 9.000 0 0
Sum investeringer 0 0 0
Kasse, bank 7.000 59.000 107.000 84.000 24.000
Sum omløpsmidler 9.000 172.000 116.000 87.000 87.000
Sum eiendeler 15.000 176.000 119.000 87.000 90.000
Sum opptjent egenkapital -11.000 -5.000 -2.000 11.000 -1.000
Sum egenkapital 10.000 16.000 19.000 32.000 20.000
Sum avsetninger til forpliktelser 0 0 0
Gjeld til kredittinstitutt 0 0 0
Sum langsiktig gjeld 0 0 0
Leverandørgjeld 19.000 1.000 3.000 10.000
Betalbar skatt 0 1.000 0
Skyldig offentlige avgifter 102.000 56.000 38.000 52.000
Utbytte 0 0 0
Annen kortsiktig gjeld 4.000 40.000 44.000 14.000 7.000
Sum kortsiktig gjeld 4.000 160.000 100.000 55.000 70.000
Sum gjeld og egenkapital 14.000 176.000 119.000 87.000 90.000
Nøkkeltallsanalyse          
Arbeidskapital 5.000 12.000 16.000 32.000 17.000
Likviditetsgrad 1 2.3 1.1 1.2 1.6 1.2
Likviditetsgrad 2 2.3 1.1 1.2 1.6 1.2
Soliditet 71.4 9.1 1 36.8 22.2
Resultatgrad -13.7 -0.7 -2.5 3.3 -0.4
Rentedekningsgrad -0.3
Gjeldsgrad 0.4 10.0 5.3 1.7 3.5
Total kapitalrentabilitet -50.0 -2.8 -13.4 18.4 -1.1
Revisoranmerkninger
Auditor Notes for 2021
Revisorberetning ikke levert
Fravalgt revisjonsplikt
Auditor Notes for 2020
Fravalgt revisjonsplikt
Auditor Notes for 2019
Fravalgt revisjonsplikt
Send e-post Lukk
Navn:
E-post:
Om Bedriftsdatabasen       Kontakt oss       Produkter       Jobb i Bedriftsdatabasen      
Rolleindex