Innlogging for kunder
   Glemt passord?    Brukertips
Kyrkjetunet Stiftelse
Juridisk navn:  Kyrkjetunet Stiftelse
Postadresse: Besøksadresse: Tlf: 98286826
V/Lars Dalen Fax:
5582 Ølensvåg 0 Ikke Oppgitt
Fylke: Kommune:
(ingen) (ingen)
Org.nr: 975382729
Aksjekapital: 100.000 NOK
Etableringsdato: 3/15/1995
Foretakstype: STI
Revisor: Tsrevisjon As
Utvikling:
Omsetning  
  
-26.52%
Resultat  
  
-22.94%
Egenkapital  
  
-2.99%
Hovedpunkter i regnskapet
2020 2019 2018 2017 2016
Omsetning: 582.000 792.000 773.000 750.000 727.000
Resultat: -134.000 -109.000 -114.000 -103.000 -66.000
Egenkapital: 4.348.000 4.482.000 4.591.000 4.705.000 4.808.000
Regnskap for  Kyrkjetunet Stiftelse
Resultat 2020 2019 2018 2017 2016
Driftsinntekter 582.000 792.000 773.000 750.000 727.000
Driftskostnader -722.000 -907.000 -890.000 -855.000 -794.000
Driftsresultat -140.000 -115.000 -116.000 -105.000 -67.000
Finansinntekter 6.000 7.000 3.000 4.000 4.000
Finanskostnader -1.000 -1.000 -1.000 -3.000
Finans 6.000 6.000 2.000 3.000 1.000
Resultat før skatt -134.000 -109.000 -114.000 -103.000 -66.000
Skattekostnad 0 0 0 0
Årsresultat -134.000 -109.000 -114.000 -103.000 -66.000
Balanse          
Sum anleggsmidler 3.691.000 3.813.000 3.963.000 4.112.000 4.262.000
Sum omløpsmidler 809.000 755.000 779.000 792.000 789.000
Sum eiendeler 4.500.000 4.568.000 4.742.000 4.904.000 5.051.000
Sum opptjent egenkapital 4.248.000 4.382.000 4.491.000 4.605.000 4.708.000
Sum egenkapital 4.348.000 4.482.000 4.591.000 4.705.000 4.808.000
Sum langsiktig gjeld 4.000 45.000 79.000 135.000 197.000
Sum kortsiktig gjeld 149.000 41.000 72.000 63.000 45.000
Sum gjeld og egenkapital 4.501.000 4.568.000 4.742.000 4.903.000 5.050.000
Resultat detaljer          
Salgsinntekter 380.000 549.000 468.000 565.000 496.000
Andre inntekter 202.000 243.000 306.000 186.000 231.000
Driftsinntekter 582.000 792.000 773.000 750.000 727.000
Varekostnad -122.000 -264.000 -193.000 -271.000 -220.000
Lønninger -33.000 -34.000 -160.000 -59.000 0
Avskrivning -122.000 -150.000 -150.000 -150.000 -150.000
Nedskrivning 0 0 0 0
Andre driftskostnader -445.000 -459.000 -387.000 -375.000 -424.000
Driftskostnader -722.000 -907.000 -890.000 -855.000 -794.000
Driftsresultat -140.000 -115.000 -116.000 -105.000 -67.000
Finansinntekter 6.000 7.000 3.000 4.000 4.000
Finanskostnader -1.000 -1.000 -1.000 -3.000
Finans 6.000 6.000 2.000 3.000 1.000
Konsernbidrag 0 0 0 0
Utbytte 0 0 0 0
Årsresultat -134.000 -109.000 -114.000 -103.000 -66.000
Balanse detaljer          
Goodwill 0 0 0 0
Sum Immatrielle midler 0 0 0 0
Fast eiendom 3.691.000 3.791.000 3.891.000 3.991.000 4.091.000
Maskiner anlegg 0 0 0 0
Driftsløsøre 22.000 72.000 122.000 172.000
Sum varige driftsmidler 3.691.000 3.812.000 3.962.000 4.112.000 4.262.000
Sum finansielle anleggsmidler 1.000 1.000 1.000 0 0
Sum anleggsmidler 3.691.000 3.813.000 3.963.000 4.112.000 4.262.000
Varebeholdning 0 0 0 0
Kundefordringer 46.000 83.000 45.000 34.000 81.000
Andre fordringer 46.000 33.000 80.000 29.000 27.000
Sum investeringer 0 0 0 0
Kasse, bank 717.000 639.000 654.000 730.000 681.000
Sum omløpsmidler 809.000 755.000 779.000 792.000 789.000
Sum eiendeler 4.500.000 4.568.000 4.742.000 4.904.000 5.051.000
Sum opptjent egenkapital 4.248.000 4.382.000 4.491.000 4.605.000 4.708.000
Sum egenkapital 4.348.000 4.482.000 4.591.000 4.705.000 4.808.000
Sum avsetninger til forpliktelser 0 0 0 0
Gjeld til kredittinstitutt 0 0 0 0
Sum langsiktig gjeld 4.000 45.000 79.000 135.000 197.000
Leverandørgjeld 149.000 20.000 0 0 0
Betalbar skatt 0 0 0 0
Skyldig offentlige avgifter 18.000 16.000 24.000 1.000
Utbytte 0 0 0 0
Annen kortsiktig gjeld 3.000 56.000 40.000 45.000
Sum kortsiktig gjeld 149.000 41.000 72.000 63.000 45.000
Sum gjeld og egenkapital 4.501.000 4.568.000 4.742.000 4.903.000 5.050.000
Nøkkeltallsanalyse          
Arbeidskapital 660.000 714.000 707.000 729.000 744.000
Likviditetsgrad 1 5.4 18.4 10.8 12.6 17.5
Likviditetsgrad 2 5.4 18.4 10.8 12.6 17.5
Soliditet 96.6 98.1 96.8 9 95.2
Resultatgrad -24.1 -14.5 -9.2
Rentedekningsgrad -22.3
Gjeldsgrad 0 0 0 0.1
Total kapitalrentabilitet -3.0 -2.4 -2.4 -2.1 -1.2
Signatur
13.05.2022
STYRET I FELLESSKAP.
Revisoranmerkninger
Auditor Notes for 2020
Normal beretning
Auditor Notes for 2019
Normal beretning
Auditor Notes for 2018
Normal beretning
Send e-post Lukk
Navn:
E-post:
Om Bedriftsdatabasen       Kontakt oss       Produkter       Jobb i Bedriftsdatabasen      
Rolleindex