Kystfiske As
Juridisk navn:  Kystfiske As
Postadresse: Besøksadresse: Tlf: 90828262
Træna Træna Fax:
8770 Træna 8770 Træna
Fylke: Kommune:
Nordland Træna
Org.nr: 997171551
Aksjekapital: 650.000 NOK
Etableringsdato: 7/23/2011
Foretakstype: AS
Revisor: Bdo AS
Regnskapsfører: Edvardsen Økonomiservice
Utvikling:
Omsetning  
  
14.85%
Resultat  
  
159.81%
Egenkapital  
  
12.81%
Hovedpunkter i regnskapet
2019 2018 2017 2016 2015
Omsetning: 5.043.000 4.391.000 2.583.000 3.555.000 3.823.000
Resultat: 253.000 -423.000 -874.000 -1.319.000 -83.000
Egenkapital: -1.341.000 -1.538.000 -1.185.000 -498.000 518.000
Regnskap for  Kystfiske As
Resultat 2019 2018 2017 2016 2015
Driftsinntekter 5.043.000 4.391.000 2.583.000 3.555.000 3.823.000
Driftskostnader -4.463.000 -4.396.000 -2.974.000 -4.608.000 -3.446.000
Driftsresultat 581.000 -5.000 -391.000 -1.053.000 377.000
Finansinntekter 0 3.000 1.000 9.000 1.000
Finanskostnader -328.000 -420.000 -484.000 -275.000 -461.000
Finans -328.000 -417.000 -483.000 -266.000 -460.000
Resultat før skatt 253.000 -423.000 -874.000 -1.319.000 -83.000
Skattekostnad -56.000 70.000 187.000 303.000 19.000
Årsresultat 197.000 -353.000 -688.000 -1.016.000 -64.000
Balanse          
Sum anleggsmidler 6.025.000 6.325.000 6.282.000 6.080.000 6.754.000
Sum omløpsmidler 1.567.000 1.173.000 1.207.000 807.000 507.000
Sum eiendeler 7.592.000 7.498.000 7.489.000 6.887.000 7.261.000
Sum opptjent egenkapital -1.991.000 -2.188.000 -1.835.000 -1.148.000 -132.000
Sum egenkapital -1.341.000 -1.538.000 -1.185.000 -498.000 518.000
Sum langsiktig gjeld 7.441.000 7.296.000 6.893.000 5.429.000 5.670.000
Sum kortsiktig gjeld 1.492.000 1.740.000 1.781.000 1.955.000 1.072.000
Sum gjeld og egenkapital 7.592.000 7.498.000 7.489.000 6.886.000 7.260.000
Resultat detaljer          
Salgsinntekter 5.043.000 4.286.000 2.515.000 3.555.000 3.823.000
Andre inntekter 0 106.000 68.000 0 0
Driftsinntekter 5.043.000 4.391.000 2.583.000 3.555.000 3.823.000
Varekostnad -597.000 -1.175.000 -554.000 0 0
Lønninger -2.201.000 -1.895.000 -1.134.000 -1.301.000 -1.470.000
Avskrivning -462.000 -439.000 -411.000 -361.000 -441.000
Nedskrivning 0 0 0 0 0
Andre driftskostnader -1.203.000 -887.000 -875.000 -2.946.000 -1.535.000
Driftskostnader -4.463.000 -4.396.000 -2.974.000 -4.608.000 -3.446.000
Driftsresultat 581.000 -5.000 -391.000 -1.053.000 377.000
Finansinntekter 0 3.000 1.000 9.000 1.000
Finanskostnader -328.000 -420.000 -484.000 -275.000 -461.000
Finans -328.000 -417.000 -483.000 -266.000 -460.000
Konsernbidrag 0 0 0 0 0
Utbytte 0 0 0 0 0
Årsresultat 197.000 -353.000 -688.000 -1.016.000 -64.000
Balanse detaljer          
Goodwill 0 0 0 0 0
Sum Immatrielle midler 798.000 853.000 783.000 597.000 294.000
Fast eiendom 0 0 0 0 0
Maskiner anlegg 0 0 0 0 0
Driftsløsøre 701.000 849.000 1.040.000 1.029.000 1.724.000
Sum varige driftsmidler 5.227.000 5.472.000 5.499.000 5.484.000 6.326.000
Sum finansielle anleggsmidler 0 0 0 0 134.000
Sum anleggsmidler 6.025.000 6.325.000 6.282.000 6.080.000 6.754.000
Varebeholdning 0 0 0 0 51.000
Kundefordringer 0 0 -2.000 81.000 180.000
Andre fordringer 1.447.000 1.023.000 975.000 656.000 256.000
Sum investeringer 0 0 0 0 0
Kasse, bank 121.000 150.000 234.000 69.000 19.000
Sum omløpsmidler 1.567.000 1.173.000 1.207.000 807.000 507.000
Sum eiendeler 7.592.000 7.498.000 7.489.000 6.887.000 7.261.000
Sum opptjent egenkapital -1.991.000 -2.188.000 -1.835.000 -1.148.000 -132.000
Sum egenkapital -1.341.000 -1.538.000 -1.185.000 -498.000 518.000
Sum avsetninger til forpliktelser 0 0 0 0 0
Gjeld til kredittinstitutt 52.000 0 103.000 297.000 0
Sum langsiktig gjeld 7.441.000 7.296.000 6.893.000 5.429.000 5.670.000
Leverandørgjeld 1.114.000 936.000 1.149.000 1.274.000 896.000
Betalbar skatt 0 0 0 0 0
Skyldig offentlige avgifter 139.000 152.000 206.000 271.000 167.000
Utbytte 0 0 0 0 0
Annen kortsiktig gjeld 188.000 652.000 324.000 113.000 9.000
Sum kortsiktig gjeld 1.492.000 1.740.000 1.781.000 1.955.000 1.072.000
Sum gjeld og egenkapital 7.592.000 7.498.000 7.489.000 6.886.000 7.260.000
Nøkkeltallsanalyse          
Arbeidskapital 75.000 -567.000 -574.000 -1.148.000 -565.000
Likviditetsgrad 1 1.1 0.7 0.7 0.4 0.5
Likviditetsgrad 2 1.1 0.7 0.7 0.4 0.5
Soliditet -17.7 -20.5 -15.8 -7.2 7.1
Resultatgrad 11.5 -0.1 -15.1 -29.6 9.9
Rentedekningsgrad 1.8 -0.8 -3.8 0.8
Gjeldsgrad -6.7 -5.9 -7.3 -14.8 13.0
Total kapitalrentabilitet 7.7 -5.2 -15.2 5.2
Signatur
16.06.2017
DAGLIG LEDER ALENE.
Prokurister
16.06.2017
Revisoranmerkninger
Auditor Notes for 2019
Fravalgt revisjonsplikt
Auditor Notes for 2018
Normal beretning
Auditor Notes for 2017
Normal beretning
Send e-post Lukk
Navn:
E-post:
Om Bedriftsdatabasen       Kontakt oss       Produkter       Jobb i Bedriftsdatabasen      
Rolleindex