Kystfisken
Juridisk navn:  Kystfisken
Postadresse: Besøksadresse: Tlf:
Steinlivegen 22 Steinlivegen 22 Fax:
1929 Auli 1929 Auli
Fylke: Kommune:
Viken Nes
Org.nr: 994085832
Aksjekapital: 0
Antall ansatte: 1
Etableringsdato: 6/16/2009
Foretakstype: NUF
Regnskapsfører: Data Og Økonomitjenester As
Utvikling:
Omsetning  
  
-7.62%
Resultat  
  
-111.32%
Egenkapital  
  
-46.47%
Hovedpunkter i regnskapet
2019 2018 2017 2016 2015
Omsetning: 1.831.000 1.982.000 2.130.000 2.221.000 2.206.000
Resultat: -112.000 -53.000 -62.000 77.000 -70.000
Egenkapital: -353.000 -241.000 -187.000 -113.000 -190.000
Regnskap for  Kystfisken
Resultat 2019 2018 2017 2016 2015
Driftsinntekter 1.831.000 1.982.000 2.130.000 2.221.000 2.206.000
Driftskostnader -1.939.000 -2.036.000 -2.191.000 -2.144.000 -2.275.000
Driftsresultat -108.000 -53.000 -62.000 77.000 -70.000
Finansinntekter 0 0 0 0 0
Finanskostnader -4.000 0 0 0 0
Finans -4.000 0 0 0 0
Resultat før skatt -112.000 -53.000 -62.000 77.000 -70.000
Skattekostnad 0 0 0 0 0
Årsresultat -112.000 -53.000 -62.000 77.000 -70.000
Balanse          
Sum anleggsmidler 22.000 29.000 39.000 0 0
Sum omløpsmidler 92.000 82.000 128.000 135.000 107.000
Sum eiendeler 114.000 111.000 167.000 135.000 107.000
Sum opptjent egenkapital -353.000 -241.000 -187.000 -113.000 -190.000
Sum egenkapital -353.000 -241.000 -187.000 -113.000 -190.000
Sum langsiktig gjeld 0 0 0 0 0
Sum kortsiktig gjeld 467.000 352.000 354.000 248.000 297.000
Sum gjeld og egenkapital 114.000 111.000 167.000 135.000 107.000
Resultat detaljer          
Salgsinntekter 1.831.000 1.982.000 2.082.000 2.221.000 2.206.000
Andre inntekter 0 0 48.000 0 0
Driftsinntekter 1.831.000 1.982.000 2.130.000 2.221.000 2.206.000
Varekostnad -1.077.000 -1.071.000 -1.197.000 -1.230.000 -1.219.000
Lønninger -350.000 -436.000 -423.000 -356.000 -503.000
Avskrivning -7.000 0 0 0 0
Nedskrivning 0 0 0 0 0
Andre driftskostnader -505.000 -520.000 -574.000 -555.000 -559.000
Driftskostnader -1.939.000 -2.036.000 -2.191.000 -2.144.000 -2.275.000
Driftsresultat -108.000 -53.000 -62.000 77.000 -70.000
Finansinntekter 0 0 0 0 0
Finanskostnader -4.000 0 0 0 0
Finans -4.000 0 0 0 0
Konsernbidrag 0 0 0 0 0
Utbytte 0 0 0 0 0
Årsresultat -112.000 -53.000 -62.000 77.000 -70.000
Balanse detaljer          
Goodwill 0 0 0 0 0
Sum Immatrielle midler 0 0 0 0 0
Fast eiendom 0 0 0 0 0
Maskiner anlegg 0 0 0 0 0
Driftsløsøre 22.000 29.000 39.000 0 0
Sum varige driftsmidler 22.000 29.000 39.000 0 0
Sum finansielle anleggsmidler 0 0 0 0 0
Sum anleggsmidler 22.000 29.000 39.000 0 0
Varebeholdning 0 5.000 14.000 11.000 14.000
Kundefordringer 0 0 0 0 0
Andre fordringer 37.000 27.000 2.000 0 5.000
Sum investeringer 0 0 0 0 0
Kasse, bank 55.000 50.000 113.000 124.000 87.000
Sum omløpsmidler 92.000 82.000 128.000 135.000 107.000
Sum eiendeler 114.000 111.000 167.000 135.000 107.000
Sum opptjent egenkapital -353.000 -241.000 -187.000 -113.000 -190.000
Sum egenkapital -353.000 -241.000 -187.000 -113.000 -190.000
Sum avsetninger til forpliktelser 0 0 0 0 0
Gjeld til kredittinstitutt 0 0 0 0 0
Sum langsiktig gjeld 0 0 0 0 0
Leverandørgjeld 45.000 3.000 0 0 6.000
Betalbar skatt 0 0 0 0 0
Skyldig offentlige avgifter 14.000 32.000 55.000 38.000 51.000
Utbytte 0 0 0 0 0
Annen kortsiktig gjeld 408.000 317.000 299.000 211.000 240.000
Sum kortsiktig gjeld 467.000 352.000 354.000 248.000 297.000
Sum gjeld og egenkapital 114.000 111.000 167.000 135.000 107.000
Nøkkeltallsanalyse          
Arbeidskapital -375.000 -270.000 -226.000 -113.000 -190.000
Likviditetsgrad 1 0.2 0.2 0.4 0.5 0.4
Likviditetsgrad 2 0.2 0.2 0.3 0.5 0.4
Soliditet -309.6 -217.1 -83.7 -177.6
Resultatgrad -5.9 -2.7 -2.9 3.5 -3.2
Rentedekningsgrad
Gjeldsgrad -1.3 -1.5 -1.9 -2.2 -1.6
Total kapitalrentabilitet -94.7 -47.7 -37.1 5 -65.4
Signatur
01.03.2013
STYRET I FELLESSKAP.
Revisoranmerkninger
Auditor Notes for 2018
Revisorberetning ikke levert
Auditor Notes for 2017
Revisorberetning ikke levert
Auditor Notes for 2016
Revisorberetning ikke levert
Send e-post Lukk
Navn:
E-post:
Om Bedriftsdatabasen       Kontakt oss       Produkter       Jobb i Bedriftsdatabasen      
Rolleindex