Innlogging for kunder
   Glemt passord?    Brukertips
Kysthotellet Rørvik As
Juridisk navn:  Kysthotellet Rørvik As
Postadresse: Besøksadresse: Tlf: 74366600
Postboks 144 Storgata 20 Fax: 74366601
7901 Rørvik 7900 Rørvik
Fylke: Kommune:
Trøndelag Nærøysund 
Org.nr: 965108068
Aksjekapital: 4.700.000 NOK
Antall ansatte: 26
Etableringsdato: 10/12/1992
Foretakstype: AS
Revisor: Degerstrøms Revisjon As
Regnskapsfører: Bdo AS
Utvikling:
Omsetning  
  
14.08%
Resultat  
  
26.83%
Egenkapital  
  
-8.82%
Hovedpunkter i regnskapet
2021 2020 2019 2018 2017
Omsetning: 20.213.000 17.718.000 17.120.000 15.105.000 12.817.000
Resultat: 8.722.000 6.877.000 4.598.000 3.268.000 890.000
Egenkapital: 24.474.000 26.841.000 21.443.000 17.857.000 15.332.000
Regnskap for  Kysthotellet Rørvik As
Resultat 2021 2020 2019 2018 2017
Driftsinntekter 20.213.000 17.718.000 17.120.000 15.105.000 12.817.000
Driftskostnader -11.285.000 -10.270.000 -11.812.000 -10.937.000 -10.332.000
Driftsresultat 8.928.000 7.448.000 5.308.000 4.168.000 2.487.000
Finansinntekter 89.000 145.000 147.000 89.000 48.000
Finanskostnader -295.000 -716.000 -858.000 -989.000 -1.645.000
Finans -206.000 -571.000 -711.000 -900.000 -1.597.000
Resultat før skatt 8.722.000 6.877.000 4.598.000 3.268.000 890.000
Skattekostnad -1.889.000 -1.478.000 -1.012.000 -743.000 -221.000
Årsresultat 6.832.000 5.398.000 3.586.000 2.525.000 669.000
Balanse          
Sum anleggsmidler 32.505.000 34.391.000 36.255.000 38.207.000 43.770.000
Sum omløpsmidler 8.693.000 11.316.000 17.268.000 16.362.000 4.941.000
Sum eiendeler 41.198.000 45.707.000 53.523.000 54.569.000 48.711.000
Sum opptjent egenkapital 19.774.000 22.241.000 16.843.000 13.257.000 10.732.000
Sum egenkapital 24.474.000 26.841.000 21.443.000 17.857.000 15.332.000
Sum langsiktig gjeld 12.579.000 13.154.000 26.640.000 27.191.000 0
Sum kortsiktig gjeld 4.144.000 5.711.000 5.440.000 9.521.000 33.379.000
Sum gjeld og egenkapital 41.197.000 45.706.000 53.523.000 54.569.000 48.711.000
Resultat detaljer          
Salgsinntekter 1.771.000 1.847.000 2.259.000 2.718.000 2.109.000
Andre inntekter 18.442.000 15.871.000 14.862.000 12.388.000 10.708.000
Driftsinntekter 20.213.000 17.718.000 17.120.000 15.105.000 12.817.000
Varekostnad -964.000 -993.000 -1.092.000 -1.223.000 -1.116.000
Lønninger -4.594.000 -4.078.000 -4.601.000 -4.332.000 -3.820.000
Avskrivning -1.949.000 -1.968.000 -2.005.000 -2.125.000 -1.429.000
Nedskrivning 0 0 0
Andre driftskostnader -3.778.000 -3.231.000 -4.114.000 -3.257.000 -3.967.000
Driftskostnader -11.285.000 -10.270.000 -11.812.000 -10.937.000 -10.332.000
Driftsresultat 8.928.000 7.448.000 5.308.000 4.168.000 2.487.000
Finansinntekter 89.000 145.000 147.000 89.000 48.000
Finanskostnader -295.000 -716.000 -858.000 -989.000 -1.645.000
Finans -206.000 -571.000 -711.000 -900.000 -1.597.000
Konsernbidrag 0 0 0
Utbytte 0 0 0
Årsresultat 6.832.000 5.398.000 3.586.000 2.525.000 669.000
Balanse detaljer          
Goodwill 22.000 22.000 22.000 22.000 22.000
Sum Immatrielle midler 22.000 22.000 22.000 22.000 182.000
Fast eiendom 31.325.000 32.933.000 34.577.000 36.247.000 41.265.000
Maskiner anlegg 0 6.000 12.000
Driftsløsøre 1.156.000 1.435.000 1.655.000 1.931.000 2.310.000
Sum varige driftsmidler 32.482.000 34.368.000 36.232.000 38.184.000 43.587.000
Sum finansielle anleggsmidler 1.000 1.000 1.000 1.000 1.000
Sum anleggsmidler 32.505.000 34.391.000 36.255.000 38.207.000 43.770.000
Varebeholdning 46.000 25.000 58.000 42.000 35.000
Kundefordringer 459.000 449.000 384.000 162.000 316.000
Andre fordringer 139.000 266.000 357.000 4.171.000 132.000
Sum investeringer 0 0 0
Kasse, bank 8.049.000 10.576.000 16.469.000 11.987.000 4.457.000
Sum omløpsmidler 8.693.000 11.316.000 17.268.000 16.362.000 4.941.000
Sum eiendeler 41.198.000 45.707.000 53.523.000 54.569.000 48.711.000
Sum opptjent egenkapital 19.774.000 22.241.000 16.843.000 13.257.000 10.732.000
Sum egenkapital 24.474.000 26.841.000 21.443.000 17.857.000 15.332.000
Sum avsetninger til forpliktelser 403.000 373.000 304.000 191.000 0
Gjeld til kredittinstitutt 0 0 24.928.000
Sum langsiktig gjeld 12.579.000 13.154.000 26.640.000 27.191.000 0
Leverandørgjeld 386.000 265.000 326.000 4.755.000 4.750.000
Betalbar skatt 1.859.000 1.409.000 900.000 392.000 0
Skyldig offentlige avgifter 250.000 89.000 258.000 196.000 94.000
Utbytte 0 0 0
Annen kortsiktig gjeld 1.649.000 3.947.000 3.956.000 4.179.000 3.607.000
Sum kortsiktig gjeld 4.144.000 5.711.000 5.440.000 9.521.000 33.379.000
Sum gjeld og egenkapital 41.197.000 45.706.000 53.523.000 54.569.000 48.711.000
Nøkkeltallsanalyse          
Arbeidskapital 4.549.000 5.605.000 11.828.000 6.841.000 -28.438.000
Likviditetsgrad 1 2.1 2.0 3.2 1.7 0.1
Likviditetsgrad 2 2.1 2.0 3.2 1.7 0.1
Soliditet 59.4 58.7 40.1 32.7 31.5
Resultatgrad 44.2 42.0 3 27.6 19.4
Rentedekningsgrad 30.3 10.4 6.2 4.2 1.5
Gjeldsgrad 0.7 0.7 1.5 2.1 2.2
Total kapitalrentabilitet 21.9 16.6 10.2 7.8 5.2
Signatur
17.12.2021
STYRETS FORMANN OG ETT STYREMEDLEM I FELLESSKAP.
Prokurister
30.12.2016
Revisoranmerkninger
Auditor Notes for 2021
Normal beretning
Auditor Notes for 2019
Normal beretning
Send e-post Lukk
Navn:
E-post:
Om Bedriftsdatabasen       Kontakt oss       Produkter       Jobb i Bedriftsdatabasen      
Rolleindex