Innlogging for kunder
   Glemt passord?    Brukertips
Kystkultursamlingen I Tananger
Juridisk navn:  Kystkultursamlingen I Tananger
Postadresse: Besøksadresse: Tlf: 91626292
Havnevegen 16D Melingsiden 21 Fax:
4056 Tananger 4056 Tananger
Fylke: Kommune:
Rogaland Sola
Org.nr: 877145832
Aksjekapital: 2.691.000 NOK
Etableringsdato: 10/28/1991
Foretakstype: STI
Revisor: Statsautorisert Revisor Kenneth Senland
Utvikling:
Omsetning  
  
-49.57%
Resultat  
  
-127.6%
Egenkapital  
  
-2.23%
Hovedpunkter i regnskapet
2020 2019 2018 2017 2016
Omsetning: 237.000 470.000 334.000 413.000 292.000
Resultat: -61.000 221.000 36.000 119.000 -20.000
Egenkapital: 2.631.000 2.691.000 2.470.000 2.434.000 2.315.000
Regnskap for  Kystkultursamlingen I Tananger
Resultat 2020 2019 2018 2017 2016
Driftsinntekter 237.000 470.000 334.000 413.000 292.000
Driftskostnader -297.000 -249.000 -298.000 -293.000 -313.000
Driftsresultat -60.000 221.000 36.000 120.000 -20.000
Finansinntekter 0 0 0 0
Finanskostnader 0 0 0 0
Finans 0 0 0 0
Resultat før skatt -61.000 221.000 36.000 119.000 -20.000
Skattekostnad 0 0 0 0
Årsresultat -61.000 221.000 36.000 119.000 -20.000
Balanse          
Sum anleggsmidler 2.089.000 2.089.000 2.089.000 2.089.000 2.089.000
Sum omløpsmidler 541.000 602.000 380.000 344.000 225.000
Sum eiendeler 2.630.000 2.691.000 2.469.000 2.433.000 2.314.000
Sum opptjent egenkapital 0 2.470.000 0 0
Sum egenkapital 2.631.000 2.691.000 2.470.000 2.434.000 2.315.000
Sum langsiktig gjeld 0 0 0 0
Sum kortsiktig gjeld 0 0 0 0
Sum gjeld og egenkapital 2.631.000 2.691.000 2.470.000 2.434.000 2.315.000
Resultat detaljer          
Salgsinntekter 237.000 470.000 334.000 413.000 292.000
Andre inntekter 0 0 0 0
Driftsinntekter 237.000 470.000 334.000 413.000 292.000
Varekostnad 0 0 0 0
Lønninger 0 0 0 0
Avskrivning 0 0 0 0
Nedskrivning 0 0 0 0
Andre driftskostnader -297.000 -249.000 -298.000 -293.000 -313.000
Driftskostnader -297.000 -249.000 -298.000 -293.000 -313.000
Driftsresultat -60.000 221.000 36.000 120.000 -20.000
Finansinntekter 0 0 0 0
Finanskostnader 0 0 0 0
Finans 0 0 0 0
Konsernbidrag 0 0 0 0
Utbytte 0 0 0 0
Årsresultat -61.000 221.000 36.000 119.000 -20.000
Balanse detaljer          
Goodwill 0 0 0 0
Sum Immatrielle midler 0 0 0 0
Fast eiendom 31.000 31.000 31.000 31.000 31.000
Maskiner anlegg 40.000 40.000 40.000 40.000 40.000
Driftsløsøre 0 0 0 0
Sum varige driftsmidler 2.089.000 2.089.000 2.089.000 2.089.000 2.089.000
Sum finansielle anleggsmidler 0 0 0 0
Sum anleggsmidler 2.089.000 2.089.000 2.089.000 2.089.000 2.089.000
Varebeholdning 0 0 0 0
Kundefordringer 0 0 0 0
Andre fordringer 0 0 0 0
Sum investeringer 0 0 0 0
Kasse, bank 541.000 602.000 380.000 344.000 225.000
Sum omløpsmidler 541.000 602.000 380.000 344.000 225.000
Sum eiendeler 2.630.000 2.691.000 2.469.000 2.433.000 2.314.000
Sum opptjent egenkapital 0 2.470.000 0 0
Sum egenkapital 2.631.000 2.691.000 2.470.000 2.434.000 2.315.000
Sum avsetninger til forpliktelser 0 0 0 0
Gjeld til kredittinstitutt 0 0 0 0
Sum langsiktig gjeld 0 0 0 0
Leverandørgjeld 0 0 0 0
Betalbar skatt 0 0 0 0
Skyldig offentlige avgifter 0 0 0 0
Utbytte 0 0 0 0
Annen kortsiktig gjeld 0 0 0 0
Sum kortsiktig gjeld 0 0 0 0
Sum gjeld og egenkapital 2.631.000 2.691.000 2.470.000 2.434.000 2.315.000
Nøkkeltallsanalyse          
Arbeidskapital 541.000 602.000 380.000 344.000 225.000
Likviditetsgrad 1
Likviditetsgrad 2 0 0 0 0
Soliditet 100.0 1 1 1 1
Resultatgrad -25.3 4 10.8 29.1 -6.8
Rentedekningsgrad
Gjeldsgrad 0 0 0 0
Total kapitalrentabilitet -2.3 8.2 1.5 4.9 -0.9
Signatur
09.12.2015
STYRETS LEDER ALENE.
Revisoranmerkninger
Auditor Notes for 2020
Normal beretning
Auditor Notes for 2019
Normal beretning
Auditor Notes for 2018
Normal beretning
Send e-post Lukk
Navn:
E-post:
Om Bedriftsdatabasen       Kontakt oss       Produkter       Jobb i Bedriftsdatabasen      
Rolleindex