Lågen Potetpakkeri As
Juridisk navn:  Lågen Potetpakkeri As
Postadresse: Besøksadresse: Tlf: 33155750
c/o Bama Gruppen AS Postboks 263 Alnabru Berganmoen Fax: 33129675
0614 Oslo 3277 Steinsholt
Fylke: Kommune:
Vestfold og Telemark Larvik
Org.nr: 963981317
Aksjekapital: 6.500.000 NOK
Antall ansatte: 37
Etableringsdato: 4/10/1992
Foretakstype: AS
Revisor: Bdo AS
Utvikling:
Omsetning  
  
10.85%
Resultat  
  
58.34%
Egenkapital  
  
0.04%
Hovedpunkter i regnskapet
2020 2019 2018 2017 2016
Omsetning: 136.890.000 123.496.000 129.855.000 118.326.000 121.863.000
Resultat: 2.429.000 1.534.000 1.186.000 -363.000 1.295.000
Egenkapital: 12.717.000 12.712.000 12.353.000 12.340.000 12.621.000
Regnskap for  Lågen Potetpakkeri As
Resultat 2020 2019 2018 2017 2016
Driftsinntekter 136.890.000 123.496.000 129.855.000 118.326.000 121.863.000
Driftskostnader -134.627.000 -122.076.000 -128.723.000 -118.602.000 -120.701.000
Driftsresultat 2.263.000 1.420.000 1.132.000 -276.000 1.162.000
Finansinntekter 257.000 143.000 93.000 29.000 180.000
Finanskostnader -91.000 -30.000 -39.000 -117.000 -46.000
Finans 166.000 113.000 54.000 -88.000 134.000
Resultat før skatt 2.429.000 1.534.000 1.186.000 -363.000 1.295.000
Skattekostnad -534.000 -338.000 -283.000 83.000 -327.000
Årsresultat 1.895.000 1.196.000 904.000 -281.000 968.000
Balanse          
Sum anleggsmidler 12.343.000 12.044.000 10.024.000 10.666.000 11.821.000
Sum omløpsmidler 20.799.000 16.824.000 20.029.000 21.592.000 19.322.000
Sum eiendeler 33.142.000 28.868.000 30.053.000 32.258.000 31.143.000
Sum opptjent egenkapital 5.248.000 5.244.000 4.885.000 4.871.000 5.152.000
Sum egenkapital 12.717.000 12.712.000 12.353.000 12.340.000 12.621.000
Sum langsiktig gjeld 0 0 0 0
Sum kortsiktig gjeld 20.425.000 16.156.000 17.700.000 19.918.000 18.522.000
Sum gjeld og egenkapital 33.141.000 28.868.000 30.053.000 32.257.000 31.142.000
Resultat detaljer          
Salgsinntekter 136.890.000 123.496.000 129.855.000 118.326.000 121.863.000
Andre inntekter 0 0 0 0
Driftsinntekter 136.890.000 123.496.000 129.855.000 118.326.000 121.863.000
Varekostnad -105.893.000 -95.859.000 -100.308.000 -92.030.000 -95.064.000
Lønninger -15.097.000 -14.877.000 -16.734.000 -14.498.000 -14.247.000
Avskrivning -2.741.000 -2.070.000 -2.989.000 -2.973.000 -2.569.000
Nedskrivning 0 0 0 0
Andre driftskostnader -10.896.000 -9.270.000 -8.692.000 -9.101.000 -8.821.000
Driftskostnader -134.627.000 -122.076.000 -128.723.000 -118.602.000 -120.701.000
Driftsresultat 2.263.000 1.420.000 1.132.000 -276.000 1.162.000
Finansinntekter 257.000 143.000 93.000 29.000 180.000
Finanskostnader -91.000 -30.000 -39.000 -117.000 -46.000
Finans 166.000 113.000 54.000 -88.000 134.000
Konsernbidrag 0 0 0 0
Utbytte -1.890.000 -837.000 -890.000 0 0
Årsresultat 1.895.000 1.196.000 904.000 -281.000 968.000
Balanse detaljer          
Goodwill 0 0 0 0
Sum Immatrielle midler 128.000 142.000 232.000 103.000 12.000
Fast eiendom 0 0 0 0
Maskiner anlegg 0 0 0 0
Driftsløsøre 12.195.000 11.783.000 9.590.000 10.029.000 11.789.000
Sum varige driftsmidler 12.195.000 11.783.000 9.590.000 10.029.000 11.789.000
Sum finansielle anleggsmidler 21.000 119.000 202.000 534.000 20.000
Sum anleggsmidler 12.343.000 12.044.000 10.024.000 10.666.000 11.821.000
Varebeholdning 2.792.000 2.190.000 3.204.000 3.509.000 3.462.000
Kundefordringer 14.319.000 12.563.000 15.781.000 13.677.000 12.859.000
Andre fordringer 266.000 342.000 157.000 29.000 128.000
Sum investeringer 0 0 0 0
Kasse, bank 3.422.000 1.728.000 886.000 4.376.000 2.873.000
Sum omløpsmidler 20.799.000 16.824.000 20.029.000 21.592.000 19.322.000
Sum eiendeler 33.142.000 28.868.000 30.053.000 32.258.000 31.143.000
Sum opptjent egenkapital 5.248.000 5.244.000 4.885.000 4.871.000 5.152.000
Sum egenkapital 12.717.000 12.712.000 12.353.000 12.340.000 12.621.000
Sum avsetninger til forpliktelser 0 0 0 0
Gjeld til kredittinstitutt 0 0 0 0
Sum langsiktig gjeld 0 0 0 0
Leverandørgjeld 13.756.000 11.933.000 11.879.000 15.372.000 14.003.000
Betalbar skatt 519.000 249.000 420.000 9.000 505.000
Skyldig offentlige avgifter 1.238.000 762.000 1.194.000 1.290.000 1.012.000
Utbytte -1.890.000 -837.000 -890.000 0 0
Annen kortsiktig gjeld 3.022.000 2.376.000 3.316.000 3.248.000 3.001.000
Sum kortsiktig gjeld 20.425.000 16.156.000 17.700.000 19.918.000 18.522.000
Sum gjeld og egenkapital 33.141.000 28.868.000 30.053.000 32.257.000 31.142.000
Nøkkeltallsanalyse          
Arbeidskapital 374.000 668.000 2.329.000 1.674.000 800.000
Likviditetsgrad 1 1.0 1 1 1.1 1
Likviditetsgrad 2 0.9 0.9 1 0.9 0.9
Soliditet 38.4 4 41.1 38.3 40.5
Resultatgrad 1.7 1.1 0.9 -0.2 1
Rentedekningsgrad 24.9 47.3 2 -2.4 25.3
Gjeldsgrad 1.6 1.3 1.4 1.6 1.5
Total kapitalrentabilitet 7.6 5.4 4.1 -0.8 4.3
Signatur
30.09.2016
STYRETS FORMANN ELLER AV TO STYREMEDLEMMER I FELLESSKAP.
Prokurister
30.09.2016
Revisoranmerkninger
Auditor Notes for 2020
Normal beretning
Auditor Notes for 2019
Normal beretning
Auditor Notes for 2018
Normal beretning
Send e-post Lukk
Navn:
E-post:
Om Bedriftsdatabasen       Kontakt oss       Produkter       Jobb i Bedriftsdatabasen      
Rolleindex