Innlogging for kunder
   Glemt passord?    Brukertips
Lågen Tømmertransport As
Juridisk navn:  Lågen Tømmertransport As
Postadresse: Besøksadresse: Tlf: 41271740
Borgeveien 51 Borgeveien 51 Fax:
3160 Stokke 3160 Stokke
Fylke: Kommune:
Vestfold og Telemark Sandefjord
Org.nr: 988520160
Aksjekapital: 100.000 NOK
Antall ansatte: 4
Etableringsdato: 7/1/2005 1
Foretakstype: AS
Tidligere navn: kjøretøyeksport as
Regnskapsfører: Regnskapsservice Stokke AS
Utvikling:
Omsetning  
  
-16.22%
Resultat  
  
-15.17%
Egenkapital  
  
-7.97%
Hovedpunkter i regnskapet
2020 2019 2018 2017 2016
Omsetning: 3.062.000 3.655.000 4.907.000 3.016.000 2.904.000
Resultat: 453.000 534.000 1.688.000 288.000 457.000
Egenkapital: 2.841.000 3.087.000 3.072.000 2.765.000 2.637.000
Regnskap for  Lågen Tømmertransport As
Resultat 2020 2019 2018 2017 2016
Driftsinntekter 3.062.000 3.655.000 4.907.000 3.016.000 2.904.000
Driftskostnader -2.622.000 -3.144.000 -3.227.000 -2.737.000 -2.456.000
Driftsresultat 439.000 512.000 1.680.000 279.000 449.000
Finansinntekter 15.000 22.000 8.000 9.000 9.000
Finanskostnader 0 0 0 -1.000
Finans 15.000 22.000 8.000 9.000 8.000
Resultat før skatt 453.000 534.000 1.688.000 288.000 457.000
Skattekostnad -100.000 -119.000 -381.000 -60.000 -104.000
Årsresultat 354.000 415.000 1.307.000 228.000 354.000
Balanse          
Sum anleggsmidler 978.000 1.434.000 1.891.000 1.213.000 1.579.000
Sum omløpsmidler 2.955.000 2.674.000 3.142.000 2.255.000 1.906.000
Sum eiendeler 3.933.000 4.108.000 5.033.000 3.468.000 3.485.000
Sum opptjent egenkapital 2.739.000 2.986.000 2.970.000 2.664.000 2.536.000
Sum egenkapital 2.841.000 3.087.000 3.072.000 2.765.000 2.637.000
Sum langsiktig gjeld 79.000 116.000 156.000 206.000 260.000
Sum kortsiktig gjeld 1.012.000 905.000 1.805.000 497.000 588.000
Sum gjeld og egenkapital 3.932.000 4.109.000 5.033.000 3.469.000 3.486.000
Resultat detaljer          
Salgsinntekter 3.062.000 3.655.000 4.907.000 3.016.000 2.804.000
Andre inntekter 0 0 0 100.000
Driftsinntekter 3.062.000 3.655.000 4.907.000 3.016.000 2.904.000
Varekostnad -94.000 -185.000 -724.000 -52.000 -147.000
Lønninger -897.000 -897.000 -838.000 -819.000 -779.000
Avskrivning -116.000 -116.000 -113.000 -86.000 -69.000
Nedskrivning 0 0 0 0
Andre driftskostnader -1.515.000 -1.946.000 -1.552.000 -1.780.000 -1.461.000
Driftskostnader -2.622.000 -3.144.000 -3.227.000 -2.737.000 -2.456.000
Driftsresultat 439.000 512.000 1.680.000 279.000 449.000
Finansinntekter 15.000 22.000 8.000 9.000 9.000
Finanskostnader 0 0 0 -1.000
Finans 15.000 22.000 8.000 9.000 8.000
Konsernbidrag 0 0 0 0
Utbytte -600.000 -400.000 -1.000.000 -100.000 -150.000
Årsresultat 354.000 415.000 1.307.000 228.000 354.000
Balanse detaljer          
Goodwill 0 0 0 0
Sum Immatrielle midler 0 0 0 0
Fast eiendom 0 0 0 0
Maskiner anlegg 0 0 0 0
Driftsløsøre 126.000 242.000 359.000 440.000 405.000
Sum varige driftsmidler 126.000 242.000 359.000 440.000 405.000
Sum finansielle anleggsmidler 851.000 1.192.000 1.532.000 773.000 1.173.000
Sum anleggsmidler 978.000 1.434.000 1.891.000 1.213.000 1.579.000
Varebeholdning 0 0 0 0
Kundefordringer 1.000 252.000 449.000 469.000 417.000
Andre fordringer 39.000 59.000 62.000 0 0
Sum investeringer 0 0 0 0
Kasse, bank 2.916.000 2.363.000 2.631.000 1.787.000 1.489.000
Sum omløpsmidler 2.955.000 2.674.000 3.142.000 2.255.000 1.906.000
Sum eiendeler 3.933.000 4.108.000 5.033.000 3.468.000 3.485.000
Sum opptjent egenkapital 2.739.000 2.986.000 2.970.000 2.664.000 2.536.000
Sum egenkapital 2.841.000 3.087.000 3.072.000 2.765.000 2.637.000
Sum avsetninger til forpliktelser 79.000 116.000 156.000 206.000 260.000
Gjeld til kredittinstitutt 0 0 0 0
Sum langsiktig gjeld 79.000 116.000 156.000 206.000 260.000
Leverandørgjeld 19.000 53.000 64.000 47.000 116.000
Betalbar skatt 137.000 157.000 432.000 114.000 148.000
Skyldig offentlige avgifter 175.000 201.000 234.000 160.000 85.000
Utbytte -600.000 -400.000 -1.000.000 -100.000 -150.000
Annen kortsiktig gjeld 81.000 94.000 75.000 76.000 88.000
Sum kortsiktig gjeld 1.012.000 905.000 1.805.000 497.000 588.000
Sum gjeld og egenkapital 3.932.000 4.109.000 5.033.000 3.469.000 3.486.000
Nøkkeltallsanalyse          
Arbeidskapital 1.943.000 1.769.000 1.337.000 1.758.000 1.318.000
Likviditetsgrad 1 2.9 3 1.7 4.5 3.2
Likviditetsgrad 2 2.9 3 1.7 4.5 3.2
Soliditet 72.3 75.1 6 79.7 75.7
Resultatgrad 14.3 1 34.2 9.3 15.5
Rentedekningsgrad 4
Gjeldsgrad 0.4 0.3 0.6 0.3 0.3
Total kapitalrentabilitet 11.5 1 33.5 8.3 13.1
Signatur
26.02.2016
STYRETS MEDLEMMER HVER FOR SEG.
SIGNATUR
ASSEV ANDERS MILLEN
Prokurister
26.02.2016
Revisoranmerkninger
Auditor Notes for 2020
Revisorberetning ikke levert
Fravalgt revisjonsplikt
Auditor Notes for 2019
Fravalgt revisjonsplikt
Auditor Notes for 2018
Fravalgt revisjonsplikt
Send e-post Lukk
Navn:
E-post:
Om Bedriftsdatabasen       Kontakt oss       Produkter       Jobb i Bedriftsdatabasen      
Rolleindex