Innlogging for kunder
   Glemt passord?    Brukertips
Lågen Tømmertransport As
Juridisk navn:  Lågen Tømmertransport As
Postadresse: Besøksadresse: Tlf: 41271740
Borgeveien 51 Borgeveien 51 Fax:
3160 Stokke 3160 Stokke
Fylke: Kommune:
Vestfold og Telemark Sandefjord
Org.nr: 988520160
Aksjekapital: 100.000 NOK
Antall ansatte: 4
Etableringsdato: 7/1/2005 1
Foretakstype: AS
Tidligere navn: kjøretøyeksport as
Regnskapsfører: Regnskapsservice Stokke AS
Utvikling:
Omsetning  
  
78.45%
Resultat  
  
379.69%
Egenkapital  
  
24.46%
Hovedpunkter i regnskapet
2021 2020 2019 2018 2017
Omsetning: 5.464.000 3.062.000 3.655.000 4.907.000 3.016.000
Resultat: 2.173.000 453.000 534.000 1.688.000 288.000
Egenkapital: 3.536.000 2.841.000 3.087.000 3.072.000 2.765.000
Regnskap for  Lågen Tømmertransport As
Resultat 2021 2020 2019 2018 2017
Driftsinntekter 5.464.000 3.062.000 3.655.000 4.907.000 3.016.000
Driftskostnader -3.302.000 -2.622.000 -3.144.000 -3.227.000 -2.737.000
Driftsresultat 2.163.000 439.000 512.000 1.680.000 279.000
Finansinntekter 10.000 15.000 22.000 8.000 9.000
Finanskostnader 0 0 0
Finans 10.000 15.000 22.000 8.000 9.000
Resultat før skatt 2.173.000 453.000 534.000 1.688.000 288.000
Skattekostnad -478.000 -100.000 -119.000 -381.000 -60.000
Årsresultat 1.695.000 354.000 415.000 1.307.000 228.000
Balanse          
Sum anleggsmidler 2.021.000 978.000 1.434.000 1.891.000 1.213.000
Sum omløpsmidler 2.535.000 2.955.000 2.674.000 3.142.000 2.255.000
Sum eiendeler 4.556.000 3.933.000 4.108.000 5.033.000 3.468.000
Sum opptjent egenkapital 3.434.000 2.739.000 2.986.000 2.970.000 2.664.000
Sum egenkapital 3.536.000 2.841.000 3.087.000 3.072.000 2.765.000
Sum langsiktig gjeld 50.000 79.000 116.000 156.000 206.000
Sum kortsiktig gjeld 971.000 1.012.000 905.000 1.805.000 497.000
Sum gjeld og egenkapital 4.557.000 3.932.000 4.109.000 5.033.000 3.469.000
Resultat detaljer          
Salgsinntekter 3.906.000 3.062.000 3.655.000 4.907.000 3.016.000
Andre inntekter 1.559.000 0 0 0
Driftsinntekter 5.464.000 3.062.000 3.655.000 4.907.000 3.016.000
Varekostnad -106.000 -94.000 -185.000 -724.000 -52.000
Lønninger -1.047.000 -897.000 -897.000 -838.000 -819.000
Avskrivning -101.000 -116.000 -116.000 -113.000 -86.000
Nedskrivning 0 0 0
Andre driftskostnader -2.048.000 -1.515.000 -1.946.000 -1.552.000 -1.780.000
Driftskostnader -3.302.000 -2.622.000 -3.144.000 -3.227.000 -2.737.000
Driftsresultat 2.163.000 439.000 512.000 1.680.000 279.000
Finansinntekter 10.000 15.000 22.000 8.000 9.000
Finanskostnader 0 0 0
Finans 10.000 15.000 22.000 8.000 9.000
Konsernbidrag 0 0 0
Utbytte -1.000.000 -600.000 -400.000 -1.000.000 -100.000
Årsresultat 1.695.000 354.000 415.000 1.307.000 228.000
Balanse detaljer          
Goodwill 0 0 0
Sum Immatrielle midler 0 0 0
Fast eiendom 0 0 0
Maskiner anlegg 65.000 0 0 0
Driftsløsøre 126.000 242.000 359.000 440.000
Sum varige driftsmidler 65.000 126.000 242.000 359.000 440.000
Sum finansielle anleggsmidler 1.955.000 851.000 1.192.000 1.532.000 773.000
Sum anleggsmidler 2.021.000 978.000 1.434.000 1.891.000 1.213.000
Varebeholdning 0 0 0
Kundefordringer 536.000 1.000 252.000 449.000 469.000
Andre fordringer 69.000 39.000 59.000 62.000 0
Sum investeringer 0 0 0
Kasse, bank 1.931.000 2.916.000 2.363.000 2.631.000 1.787.000
Sum omløpsmidler 2.535.000 2.955.000 2.674.000 3.142.000 2.255.000
Sum eiendeler 4.556.000 3.933.000 4.108.000 5.033.000 3.468.000
Sum opptjent egenkapital 3.434.000 2.739.000 2.986.000 2.970.000 2.664.000
Sum egenkapital 3.536.000 2.841.000 3.087.000 3.072.000 2.765.000
Sum avsetninger til forpliktelser 50.000 79.000 116.000 156.000 206.000
Gjeld til kredittinstitutt 0 0 0
Sum langsiktig gjeld 50.000 79.000 116.000 156.000 206.000
Leverandørgjeld 139.000 19.000 53.000 64.000 47.000
Betalbar skatt 508.000 137.000 157.000 432.000 114.000
Skyldig offentlige avgifter 232.000 175.000 201.000 234.000 160.000
Utbytte -1.000.000 -600.000 -400.000 -1.000.000 -100.000
Annen kortsiktig gjeld 92.000 81.000 94.000 75.000 76.000
Sum kortsiktig gjeld 971.000 1.012.000 905.000 1.805.000 497.000
Sum gjeld og egenkapital 4.557.000 3.932.000 4.109.000 5.033.000 3.469.000
Nøkkeltallsanalyse          
Arbeidskapital 1.564.000 1.943.000 1.769.000 1.337.000 1.758.000
Likviditetsgrad 1 2.6 2.9 3 1.7 4.5
Likviditetsgrad 2 2.6 2.9 3 1.7 4.5
Soliditet 77.6 72.3 75.1 6 79.7
Resultatgrad 39.6 14.3 1 34.2 9.3
Rentedekningsgrad
Gjeldsgrad 0.3 0.4 0.3 0.6 0.3
Total kapitalrentabilitet 47.7 11.5 1 33.5 8.3
Signatur
26.02.2016
STYRETS MEDLEMMER HVER FOR SEG.
SIGNATUR
ASSEV ANDERS MILLEN
Prokurister
26.02.2016
Revisoranmerkninger
Auditor Notes for 2021
Revisorberetning ikke levert
Fravalgt revisjonsplikt
Auditor Notes for 2020
Revisorberetning ikke levert
Fravalgt revisjonsplikt
Auditor Notes for 2019
Fravalgt revisjonsplikt
Send e-post Lukk
Navn:
E-post:
Om Bedriftsdatabasen       Kontakt oss       Produkter       Jobb i Bedriftsdatabasen      
Rolleindex